Waar staan wij voor…?

Stichting Drenthe Blijft Stil (DBS) strijdt tegen de openstelling van Lelystad Airport, tegen de beoogde laagvliegroutes, voor een transparante besluitvorming én behoorlijk bestuur.

DBS is actief lid van SATL dat staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. Samen met 19 andere actiegroepen van bezorgde burgers uit heel Nederland zetten wij ons in tegen onnodige laagvliegroutes over maar liefst 6 provincies. Met flinke negatieve effecten op gezondheid, milieu én veiligheid. DBS strijdt voor een aanpak waarbij mens, gezondheid en leefmilieu voorop staan.

Wij verwachten dat de besluitvorming rondom Lelystad Airport transparant is en op basis van feiten en zorgvuldig onderzoek. En dat deze volgens de wet- en regelgeving verloopt. Toch komen we steeds weer fouten, verkeerde aannames en een eenzijdige voorspiegeling tegen. Telkens ten nadele van de bewoners van onderliggende woon- en werkgebieden.

DBS voert in samenwerking met SATL actie op basis van de feiten en werkt hierin nauw samen met diverse experts op het gebied van de luchtvaart, geluidseffecten, milieu en bestuursrecht.

Stichting Drenthe Blijft Stil heeft een ANBI-status.