Achtergrond

Doorstaat Lelystad Airport de ADC-toets..?

De zomervakantie in het noorden van het land is weer voorbij. Echter hebben wij niet stil gezeten. De uitspraak van de Raad van State over de PAS van 29 mei 2019 (het Nederlandse stikstofbeleid) heeft veel stof doen opwaaien in politiek Nederland.

Het heeft daarna enkele weken geduurd of de minister kwam met een mogelijke omzeiling van deze PAS; namelijk met een ADC-toets.  Hierop is door de juridische leden van ons samenwerkend orgaan (SATL) druk gewerkt om te kijken of dit daadwerkelijk kan omzeild worden en zo ja, op welke wijze. Wanneer geen toestemming kan worden verleend voor een initiatief als de openstelling van Lelystad Airport kan bij wijze van uitzondering alsnog toestemming worden verleend wanneer het initiatief de ADC-toets doorstaat. De ADC-toets is een zware toets die kan worden opgesplitst in verschillende deeltoetsen.

Onze (voorlopige) bevindingen zijn dat de PAS niet simpel te omzeilen is en dat het de vraag is of het initiatief Lelystad de ADC-toets doorstaat. Wij houden u via dit kanaal graag op de hoogte.

 

SATL-reces over

Donderdag 4 september a.s. komen de leden van SATL weer bijeen in vergadering. Indien u vragen heeft die u beantwoord wilt hebben, stuur ze dan naar ons via een e-mailbericht en wij zorgen ervoor dat deze bij de juiste personen terecht komen.

Economische onderbouwing Lelystad Airport blijkt niet te kloppen

Het belangrijkste argument voor de opening van Lelystad Airport is de economische waarde die de luchthaven zou hebben. Het Ministerie van I&W heeft een MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse) uitgevoerd waar dat uit moet blijken. SATL heeft een second opinion op deze MKBA laten uitvoeren door twee gerenommeerde economen. Conclusies: De baten zijn flink overschat en kosten onjuist berekend. De Nederlandse economie is helemaal niet gebaat bij niet opening van Lelystad Airport. Ook de onderzoeksjournalisten van Follow the Money zijn er ingedoken en hebben er een interessant artikel over geschreven. Het artikel is hier te vinden.

Onderzoeksbureau CE Delft publiceerde begin juli het rapport ‘Krimp luchtvaart schaadt economie niet’. De conclusies liggen geheel in lijn met de Second Opinion. Ofwel, van meerdere kanten en feitelijk onderbouwd wordt de vermeende economische waarde Lelystad Airport onderuit gehaald.
Lees meer over het rapport op de SATL-website

 

Bijna 10.000 zienswijzen aan de kant geschoven door de minister

Wat gebeurde er met de bijna 10.000 ingediende zienswijzen op het Luchthavenbesluit Lelystad Airport, waaronder die van u? Bijna 10.000 zienswijzen! Het is een indrukwekkend aantal. Het Ministerie heeft er bijzonder lang over gedaan om met een Nota van Antwoord te komen. Deze kwam na bijna 5 maanden, zorgvuldig gepland op 3 juli. 1 dag voor het Zomerreces en gelijk met het bericht over het uitstel van Lelystad Airport.

De Nota van Antwoord was helaas bedroevend! Met alle bezwaren en vragen en verbetervoorstellen die bewoners hebben ingediend, is nagenoeg NIETS gedaan. Dit is fake participatie en bovendien minachting van de burger. Wij vinden het ongelooflijk, dat dit gebeurt anno 2019. Lees hier de mening van hoogleraar Staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Hij noemt het ‘oneerlijk’ en ‘schone schijn’.

 

Wat hebben we nog meer gedaan?

  • We hebben een statement naar buiten gebracht. Daarin staat dat we geen vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid van een onderzoek uitgevoerd door M3 in opdracht van de Minister om bereidheid van vliegmaatschappijen om vakantievluchten te verplaatsen naar Lelystad Airport te onderzoeken. De Schiphol Group is namelijk een belangrijke klant van dit adviesbureau. We zijn verbaasd dat de Minister dit ‘onafhankelijk onderzoek’ noemt.
  • De Minister is formeel in gebreke gesteld. Dit omdat de wettelijke termijn voor een reactie op het ingediend WOB (Wet Openbaar Bestuur)-verzoek reeds is verstreken. Specifiek gaat het verzoek over de openbaarheid van de discussie tussen het ministerie en de EU over de uitvoering van de MER (Milieu Effect Rapportage) waarin de EU Nederland onvolledigheid verwijt.
  • De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) hebben minister Van Nieuwenhuizen verzocht om beroep open te stellen tegen het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. SATL beroept zich hierbij op Europese regels, die Nederland op dit moment in de wind slaat.
  • Coalitiepartijen verliezen stemmen bij de Provinciale Verkiezingen in de gebieden onder laagvliegroutes

 

Ons financieel steunen is fiscaal aantrekkelijk door ANBI-status

Sinds juni zijn wij een ANBI-stichting. Dit betekent dat u ons financieel kunt steunen wat fiscaal aantrekkelijk voor u is. Uw gift kunt u namelijk aftrekken van de inkomsten belasting.

Aan de rechterkant van deze website vind u een eenvoudige manier om uw bijdrage aan ons over te maken. Geheel veilig en vertrouwd. Alvast bedankt voor uw ondersteuning van ons werk.