Achtergrond

Drenthe Blijft Stil blij met uitstel Lelystad Airport

Lelystad Airport gaat in 2020 definitief niet open. De vrijwilligers van Stichting Drenthe Blijft Stil hebben die mededeling positief ontvangen. Maar of van uitstel ook afstel komt valt nog te bezien. Voor juichen is er dan ook nog geen reden.

Verschillende actiegroepen waaronder dus ook de Westerveldse stichting Drenthe Blijft Stil, zijn tegen uitbreiding van Lelystad Airport. Laagvliegende vliegtuigen richting Lelystad zouden in grote delen van Noord- en Oost-Nederland voor grote (geluids)overlast zorgen. De gezamenlijke actiegroepen hebben nu voor de derde achtereenvolgende keer uitstel voor elkaar gekregen. Lelystad Airport gaat in 2020 definitief niet open. Maar of er uiteindelijk van uitstel ook afstel gaat komen, blijft nog even de vraag. Actief brieven schrijven, met Kamerleden praten, procedures en rapporten uitspitten en al dat soort zaken blijft dus gewoon bittere noodzaak.

Onacceptabel

Er zijn duizenden bezwaren ingediend, er zijn enorm veel fouten in officiele rapporten aangetoond, de minister is meerdere malen terug gefloten omdat zij procedures niet volgde of zelfs geheel opzij schoof.

Hiermee heeft de minister steeds weer aangegeven totaal geen boodschap aan de burger te hebben.

‘En dat vinden wij onacceptabel. Het gaat om het leefklimaat van vele honderd duizenden mensen dat letterlijk verziekt wordt door de luchtvaart. Zo hebben wij onlangs nog een tweede MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse) laten maken en daaruit blijkt dat er economisch gezien geen enkele noodzaak is om weer een nieuw vliegveld uit de grond te stampen. Het is jammer dat het ministerie keer op keer haar huiswerk niet of maar half doet waardoor wij het opnieuw moeten doen. Dat kost ons veel geld, maar het resultaat is het uiteindelijk wel waard’, zo zegt voorzitter Marc Huiberts van Drenthe Blijft Stil.

Alert blijven

Ook al is de kou voor 2020 even uit de lucht, actiegroep Drenthe Blijft Stil die gevormd wordt door bezorgde burgers uit de gemeente Westerveld blijft wel alert op dit dossier.

‘Al gaat het alleen maar om het feit dat de ongebreidelde drang naar nòg meer vliegtuigen boven Nederland hèt speerpunt van dit kabinet lijkt te zijn. Aan de ene kant een fraai klimaat-akkoord opstellen maar aan de andere kant de grootste vervuiler, de luchtvaart, ongeremd laten groeien’, zo zegt Huiberts.

Afspraken en getekende convenanten zijn volgens de inwoner van Uffelte waardeloos, inspraakprocedures zijn vaak voor de bühne en met de geluiden van ‘onderwonenden’ van vliegroutes wordt over het algemeen niets gedaan. ‘Het is ongelofelijk dat de mensen rond Schiphol dit zó maar over zich heen krijgen. Wij zien hierin óók een taak voor ons en de andere groepen die verenigd zijn in SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Lelystad) weggelegd. Wij willen geen laagvliegroutes en fijnstof uitstoot over ons hoofd’, zo besluit Huiberts.

Bron: Meppeler Courant 5 juli 2019 & Steenwijker Courant 6 juli 2019