Achtergrond

Europa is een belastingparadijs voor de luchtvaart

Europa is een belastingparadijs voor de luchtvaart doordat Europese overheden nog steeds weigeren om belasting te heffen op kerosine. Een uitgelekt rapport van de Europese Commissie wijst uit dat er vele voordelen zitten aan het heffen van belastingen. Onder andere wijst het rapport uit dat een belasting op kerosine de emissie door de luchtvaart met 11% terug brengt en dat het géén nadelige gevolgen heeft voor banen of de Europese economie als geheel.

Luchtvaart brandstof(kerosine) geniet al sinde de Tweede Wereldoorlog van een belastingvrije status. Sommige landen, uitsluitend buiten Europa, hebben al langere tijd een belasting op kerosine voor binnenlandse vluchten maar de meeste belasting komt binnen via de prijs van tickets.

In een van haar eerste publicaties over luchtvaart en leefomgeving in 1995 heeft de T&E (Transport & Enviroment) aangegeven dat de Chicago Convention (dat de internationale luchtvaart reguleert sinds 1944) een belasting op kerosine niet uit sluit. Echter de luchtvaart industrie blijft beweren dat dit wèl het geval is.

Het uitgelekte rapport van de Europese Commissie toont aan dat €0.33 belasting per liter op luchtvaart kerosine emissie terug dringt met 11% (16,4 miljoen ton CO2).

Het rapport geeft eveneens aan dat het geen enkele negatieve gevolgen heeft voor banen in het veld of de economie als geheel en dat het bijna €27 miljard per jaar aan inkomsten oplevert. De emissie reductie staat gelijk aan een vermindering van 8 mijoen auto’s op de Europese snelwegen.

Eveneens geeft het rapport aan dat bevestigd is op de Chicago Convention dat er geen expliciet verbod is op belasting op kerosine tenzij het gaat om de overgebleven kerosine in een toestel bij aankomst vanuit een andere staat of land.