Achtergrond, Politiek

Hoe zit het met die Stuitingsbrief..?

Eerder dit jaar riepen wij op tot het insturen van een ‘Stuitingsbrief’. Middels deze brief kon u uw aanspraak op schade door overlast van vliegverkeer behouden. Erg jammer als je er achter komt dat je huis onverkoopbaar is geworden omdat de vluchten van en naar Lelystad Airport op nog geen 2km hoogte over je huis scheren en blijkt dat je, juridisch gezien, geen poot hebt om op te staan.

Interessant om te weten is dat er in totaal 13 duizend stuitingsbrieven bij het ministerie zijn binnen gekomen. Aldus een zegsvrouwe van het ministerie van I&W. Vanuit de volgende provincies zijn er brieven ingestuurd:

 • Flevoland: 2.425
 • Friesland: 220
 • Gelderland: 6809
 • Groningen: 6
 • Limburg: 9
 • Noord Brabant: 10
 • Noord Holland: 68
 • Overijssel: 3.209
 • Utrecht: 101
 • Zeeland: 1
 • Zuid Holland 37

Jawel, de oplettende lezer vraagt zich af waar de provincie Drenthe is gebleven. Die was bij het ministerie (gemakshalve?) weg komen te vallen uit het overzicht. Zoals wel vaker gebeurt, staat de provincie Drenthe niet op het netvlies van politiek Den Haag. Ver van het Haagse bed, zullen we maar zeggen. Wat wil je; er zijn ook maar twee (!!) Kamerleden die uit Drenthe komen; Agnes Mulder (CDA) en Erik Ziengs (VVD). Overigens niet de meest gunstige partijen als het op dicht houden van Lelystad Airport gaat. De VVD is groot voorstander van openstelling en het CDA denkt hoge ogen in de komende verkiezingen te gooien door de kiezer te paaien met ‘…schoner en stiller vliegen…”. Vliegtuigen worden steeds groter en dus per saldo zwaarder en zullen dus alleen nog maar mèèr geluidsoverlast veroorzaken dan omgekeerd. Een berekening die de gemiddelde burger op de achterkant van een bierviltje kan maken maar waar bij het ministerie tientallen ambtenaren voltijds mee bezig zijn om te berekenen en dan nòg met foute berekeningen naar buiten komen. Daarnaast is de rol van bio-kerosine verwaarloosbaar; een vliegtuig dat op bewerkt frituurvet gaat vliegen, is voorlopig niet in zicht (alsof dàt lekker is om over je uitgestrooid te krijgen…).

Vanzelfsprekend is ‘Drenthe Blijft Stil’ onmiddellijk in de pen geklommen om onze provincie boven water te krijgen. De oorzaak hiervan is nooit gegeven maar het blijkt dat er daadwerkelijk in Drenthe óók mensen zijn geweest die een brief hebben ingestuurd.

Sound Exposure Level – de geluidswaarde waaraan je wordt blootgesteld gedurende een bepaalde tijdsperiode

Vanuit Drenthe zijn maarliefst 77 Stuitingsbrieven naar het ministerie verstuurd. Een mooie score al hadden wij natuurlijk liever gezien dat het aantal hoger was omdat àls straks in november 2021 (zoals de minister het in haar hoofd heeft zitten) Lelystad Airport opengesteld wordt, duizenden inwoners van Noorderveld, Midden-Drenthe en Westerveld dag-in-dag-uit overlast gaan krijgen van laagvliegende toestellen. Als je nù al de starters en landers van Schiphol overduidelijk in huis kunt horen – en die vliegen dan al op zo’n 3,5-4km hoogte – dan kun je op je vingers natellen hoe hinderlijk het is als er dagelijks 7-10 toestellen over vliegen op 1200-1900mtr. afremmend op de motoren om de landing op Lelystad Airport te kunnen maken. De starters en landers van Schiphol veroorzaken nù al een geluidsoverlast van 50-68dB; een slaapkamer in de nacht is 20dB, een voorbij rijdende auto levert al 35dB op, wat slaapverstorend is.

Vanzelfsprekend is het lastig om je voor te stellen hoe iets is als het er nog niet is. Als we kijken naar de bollenteelt in de gemeente Westerveld dan is het begrijpelijk dat daar veel inwoners tegen ageren omdat die bollenteelt met al haar gif heel tastbaar is. Een bollenboer is makkelijker tot stoppen te krijgen of te laten verhuizen dan een vliegveld.

En dààrom blijven wij door strijden tegen de openstelling van Lelystad Airport èn de daarmee gepaard gaande laagvliegroutes die óók voor directe overlast gaan zorgen boven de gemeenten Noorderveld, Midden Drenthe, Westerveld en bij veranderende omstandigheden óók boven andere gemeenten van Drenthe. Wanneer er ook maar de geringste omstandigheid verandert, kan een piloot er voor kiezen om te gaan ‘vectoren’. Dit is het afwijken van de vastgelegde route tot 6km naar weerszijde. En we weten inmiddels door metingen dat geluidsoverlast door vliegtuigen óók naar de zijkanten ver uit waaiert. Daar gaat je rust op het Drentse platteland. Nog even los van wat de uitstoot van kerosine met flora en fauna doet en uiteindelijk met de gezondheid van de onderwonenden.

Dàt is de reden dat wij onze vrije tijd inzetten om duur-betaalde ambtenaren (uit ons gezamenlijk belastinggeld) erop te wijzen dat hun berekeningen niet kloppen, dat hun zienswijzen incompleet zijn en dat zij de minister aanzetten tot het niet en foutief informeren van de Tweede Kamer; hèt orgaan dat de overheid moet controleren.

Nederlandsers hebben recht op een overheid die open en transparant is. En zolang dit niet het geval is maar wèl op onze gezamenlijke kosten wordt betaald, hebben wij het recht om tegen deze overheid in te gaan op dit dossier.

Dus blijven wij zeggen: steun ons werk en doneer.

Totaal: € -