ANBI Status toegekend

Stichting “Drenthe Blijft Stil”
 • Tenaamstelling: Stichting “Drenthe Blijft Stil”
 • RSIN: 858790968
 • KVK: 71634339
Contact
 • e-mail: secretaris@drentheblijftstil.nl
 • secretariaat: Koekangerveldweg 80, 7958PX Koekange
Dagelijks bestuur
 • Voorzitter: Marc Huiberts
 • Secretaris: Petra Kanitz
 • Penningmeester: Lonneke Dikmans
Beloningsbeleid
 • geen van de aangesloten bestuursleden, leden, oproepkrachten, deelnemers krijgt een vergoeding van welke aard dan ook. Allen doen dit werk volledig en geheel belangenloos door eigen financiële inzet èn die van donateurs
Downloads
Doelstelling stichting
 • Het tegengaan van lage vliegroutes, met name over Drenthe en de kop van Overijssel, onder meer naar en van vliegveld Lelystad of Schiphol
Uitgevoerde activiteiten
 • Bijeenkomsten: maart 2018 èn maart 2019 om de inwoners van Drenthe te alarmeren over wat er komen gaat als Lelystad Airport opengesteld wordt, autonoom mag groeien èn Schiphol verder groeit.
 • Indienen zienswijzen op o.a. het Luchthavenbesluit van de minister en de Ontwerp-Luchtruimherziening
 • Gesprek gevoerd met de gedeputeerde Brink (VVD) om de provincie te beïnvloeden
 • Actieve deelnamein SATL in de werkgroepen ‘Strategie & Beleid’, ‘Communicatie’ en maakt de voorzitter deel uit van het dagelijkse bestuur van SATL.