ANBI Status toegekend

 • Naam: Stichting “Drenthe Blijft Stil”
 • RSIN: 858790968
 • KVK: 71634339
 • Contact:
  • e-mail: secretaris@drentheblijftstil.nl
  • secretariaat: Smeenholteweg 1, 7975 ?? Westeinde
  • bezoekadres: Westeinde 8, 7975 RK Uffelte
 • Doelstelling: Het tegengaan van lage vliegroutes, met name over Drenthe en de kop van Overijssel, onder meer naar en van vliegveld Lelystad of Schiphol
 • Beleidsplan: download hier ons beleidsplan
 • Bestuur:
  • Marc Huiberts, voorzitter
  • Maartje van Putten, secretaris
  • Dirk Boom, penningmeester
  • Anna Kootstra, alg. bestuurslid
  • Harold Dijkgraaf, alg. bestuurslid
 • Beloningsbeleid: geen van de aangesloten bestuursleden, leden, oproepkrachten, deelnemers krijgt een vergoeding van welke aard dan ook. Allen doen dit werk volledig en geheel belangenloos door eigen financiële inzet èn die van donateurs
 • Uitgevoerde activiteiten: in maart 2018 èn in maart 2019 heeft de stichting een manifestatie georganiseerd om de lokale bewoners te alarmeren over wat er komen gaat als Lelystad Airport opengesteld wordt, autonoom mag groeien èn Schiphol verder groeit. Daarnaast heeft de stichting deelgenomen aan de collectieve acties zoals het indienen van een zienswijze op het Luchthavenbesluit van de minister, is in gesprek gegaan met de gedeputeerde voor Drenthe (Brink, VVD) en werkt actief mee in de SATL-werkgroepen ‘Strategie’ en ‘Beleid’. Daarnaast zijn alle bestuursleden actief met netwerken in de regio.
 • Financiële verantwoording: download hier ons financieel jaaroverzicht 2018 en begroting 2019