Doe ook mee..!!!

Kom uit je stoel..! Wij hebben jou nodig..!!!

Wij kunnen iedere hulp goed gebruiken. Laat niet de overheid over je hoofd heen beslissingen nemen die de leefbaarheid èn de volksgezondheid ernstige schade gaan opleveren.

Vliegverkeer kàn anders en móet anders. En een klein land als Nederland heeft helemaal geen 7 luchthavens nodig om de economie draaiende te houden.

Nederlandse economie is de motor van de luchtvaart

De manta “…luchtvaart; de motor van de economie…” werd in de jaren ’50 en ’60 gebruikt om de bevolking van het belang om te kunnen vliegen te overtuigen. Een belang dat zelfs tóen al bedenkelijk was want al decennia lang wordt de luchtvaart door de belastingbetaling overeind gehouden (lees: overheidssteun). En dan zegt de overheid dat de luchtvaart (KLM, Schiphol etc.) ondernemingen zijn. Iedereen weet dat wanneer een onderneming verliest lijdt, de ondernemer het òf anders moet gaan aanpakken òf iets anders moet gaan doen. Er is geen enkel onderneming in Nederland die – onder normale omstandigheden – door de overheid jaarlijks met miljoenen gesteund wordt. Behalve dan de luchtvaart.

Een leefbare toekomst voor iedereen

In de huidige tijd is het toch niet meer denkbaar dat wij ernstig vervuilende beslissingen laten nemen waardoor onze kinderen en kleinkinderen in een ongezonde wereld moeten leven met alle denkbare gezondheids-problemen van dien (denk hierbij aan hart- en longziekten al op jonge leeftijd, een verhoogde kans op diverse vormen van kanker door de vervuilende uitstoot van vliegtuigen en de psychologische gevolgen van steeds in de herrie zitten als er weer een toestel over komt vliegen). Inmiddels blijkt steeds meer dat de Nederlandse economie de motor is om de luchtvaart gaande te houden. Dit moet anders.

Wanneer er eenmaal vliegtuigen over je hoofd scheren, zijn ze nooit meer weg te krijgen. Zolang ze er nog niet zijn, kunnen wij samen heel veel doen om in ieder geval de schade zoveel mogelijk te beperken of zelfs geheel tegen te gaan. Per slot van rekening is de openstelling van Lelystad Airport nu al 3x uitgesteld en is het nog maar de vraag of het de minister lukt in 2021.

Doe mee!!

Jij kunt mee werken om dit luchtvaartplan tegen te gaan. Het luchtvaart dossier is een van de meest veelzijdige en interessante dossiers die er liggen. Bij andere actiegroepen zijn er voldoende mensen die daar met veel interesse in duiken en er heel veel uit halen. Voor hun eigen regio weliswaar. In Drenthe moet de bevolking het hebben van 6 (!) zeer gemotiveerde bezorgde burgers; die doen heel veel maar kunnen niet alles..!

ACTIEF MEE DOEN

Sluit je aan, doe mee en zorg er samen voor de laagvliegroutes over Drenthe er NIET komen…!

Word ook actief lid van stichting “Drenthe Blijft Stil” en werk mee aan onze missie om ervoor te zorgen dat het bestuurlijk apparaat (overheid) en de luchtvaart transparant en eerlijk wordt over de besluitvorming rond beoogde laagvliegroutes, het openstellen van Lelystad Airport en het herzien van luchtvaart boven Nederland in het algemeen.

Wij zijn bezorgde burgers die middels de middelen die de Nederlandse wet ons biedt, ervoor willen zorgen dat er geen beslissingen over ons hoofd genomen worden waaruit alleen maar ernstig geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s voortvloeien.

DONEREN

De leden van Drenthe Blijft Stil doen dit werk vrijwillig en onbezoldigd. De kosten van onderzoek, het inwinnen van expertise, juridisch advies en het geven van voorlichting zijn stevig en worden geheel betaald uit giften en donaties. Uw bijdrage wordt dan ook heel erg op prijs gesteld. Stichting Drenthe Blijft Stil heeft een ANBI-status. Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Doneren kan hier en is volledig veilig en afgeschermd.

Totaal: € -

METEN IS WETEN

Omdat er op dit moment al op veel plekken in Nederland veel te laag en luidruchtig wordt gevlogen richting Schiphol is het goed om dit te registreren.

De mensen van Schipholwatch, in de omgeving van Schiphol hebben een ‘app’ ontwikkeld voor op je telefoon die dit heel goed kan.

Lees meer over de app en de ontwikkelaars op:
https://schipholwatch.nl/2019/05/15/over-onze-app-explane/

Download de gratis app

Met deze app bent u in staat vliegherrie vast te leggen en te documenteren. Alle metingen worden openbaar gemaakt op https://reports.explane.org. Met deze informatie hopen we alle stakeholders (omwonenden, media, politici, bestuurders) te informeren over de werkelijke impact van vliegtuiglawaai.

Zegt het voort

Informeer de mensen in je omgeving. Vrienden, buren, collega’s en dorpsgenoten. Zoveel mogelijk mensen moeten zich bewust gaan zijn van de enorme impact van de openstelling van Lelystad Airport én de beoogde laagvlieges. Vooral omdat in Drenthe het idee is dat het wel zal mee vallen. Zo lang het ministerie van I&W sjoemelt met de cijfers en feiten en de Tweede Kamer niet volledig inlicht, hebben wij géén vertrouwen in een transparante besluitvorming.

Help ons mee en vertel je omgeving over ons en onze website..!