Dit kan jij doen

Sowieso kun je kiezen om een keer niet op een vliegvakantie te gaan of slechts 1x per jaar.
Wat je óók kunt doen is je aansluiten bij stichting Drenthe Blijft Stil. Momenteel bestaat onze stichting uit een klein aantal, actieve Drentenaren die verspreid over de hele provincie wonen en vinden dat de luchtvaartplannen niet goed zijn voor de toekomst van een groen en gezond Drenthe. Zij kunnen dit niet in hun eentje blijven doen en dus zijn er hard actieve leden nodig die zich ook willen inzetten om te voorkomen dat Drenthe straks één groot ‘Haarlemmermeerpolder‘ lijkt.

Je kunt méér dan je denkt!

Kom uit je stoel en meld je aan! Denk niet dat je niets kunt, want je kunt veel meer dan je zelf denkt. Wij zoeken zaken uit, benaderen wetenschappers waar nodig is, wij lezen ons steeds weer verder in op het onderwerp, wij schrijven brieven aan gemeenten, provincie en ministerie, wij overleggen met natuur- en belangenverenigingen, wij praten met bewoners en ondernemers in de provincie, wij flyeren huis-aan-huis, wij sturen persberichten naar kranten en lokale RTV, wij lichten gemeenten, scholen en bewoners voor… kortom; er is ook voor jòù écht wel iets te doen bij Drenthe Blijft Stil.

Kom uit je stoel..! Wij hebben jou nodig..!!!

ACTIEF MEE DOEN

Sluit je aan, doe mee en zorg er samen voor de laagvliegroutes over Drenthe er NIET komen…!

Word ook actief lid van stichting “Drenthe Blijft Stil” en werk mee aan onze missie om ervoor te zorgen dat het bestuurlijk apparaat (overheid) en de luchtvaart transparant en eerlijk wordt over de besluitvorming rond beoogde laagvliegroutes, het openstellen van Lelystad Airport en het herzien van luchtvaart boven Nederland in het algemeen.

Wij zijn bezorgde burgers die middels de middelen die de Nederlandse wet ons biedt, ervoor willen zorgen dat er geen beslissingen over ons hoofd genomen worden waaruit alleen maar ernstig geluidsoverlast en gezondheidsrisico’s voortvloeien.

DONEREN

De leden van Drenthe Blijft Stil doen dit werk volledig vrijwillig en onbezoldigd. De kosten van het doen van onderzoeken, het inwinnen van expertise, juridisch advies krijgen en het geven van voorlichting zijn stevig en worden geheel betaald uit giften en donaties. Uw bijdrage wordt dan ook enorm op prijs gesteld. Stichting Drenthe Blijft Stil heeft een ANBI-status. Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Zegt het voort

Informeer de mensen in je omgeving. Vrienden, buren, collega’s en dorpsgenoten. Zoveel mogelijk mensen moeten zich bewust gaan zijn van de enorme impact van de openstelling van Lelystad Airport, de verlegging van het Defensie oefen-luchtruim geheel boven Drenthe én alle beoogde laagvliegroutes van zowel burgerluchtvaart als ook door Defensie toestellen. Vooral omdat in Drenthe het idee is dat het wel zal mee vallen. Zo lang het ministerie van I&W sjoemelt met de cijfers en feiten en de Tweede Kamer niet volledig inlicht, hebben wij géén vertrouwen in een transparante besluitvorming.