Mee doen..!

Kom uit je stoel..! Er is veel dat je kunt doen want het dossier Lelystad Airport is groot. Op allerlei gebieden en manieren kan ook jij je inzetten om ervoor te zorgen dat de besluitvorming rond Lelystad Airport en de beoogde laagvliegroutes volgens transparante besluitvorming en geheel volgens wet- en regelgeving verloopt.

DONEREN

De leden van Drenthe Blijft Stil doen dit werk vrijwillig en onbezoldigd. De kosten van onderzoek, het inwinnen van expertise, juridisch advies en het geven van voorlichting zijn stevig en worden geheel betaald uit giften en donaties. Uw bijdrage wordt dan ook heel erg op prijs gesteld. Stichting Drenthe Blijft Stil heeft een ANBI-status. Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Doneren kan hier en is volledig veilig en afgeschermd.

Totaal: € -
ACTIEF MEE DOEN

Sluit je aan. Samen staan we sterk.

Sluit je aan bij stichting “Drenthe Blijft Stil” en strijdt mee vóór een transparante besluitvorming die volgens de wet- en regelgeving verloopt.

Bén je al lid van een actiegroep en willen jullie aansluiten..? Neem dan contact op met SATL.

METEN IS WETEN

Omdat er op dit moment al op veel plekken in Nederland veel te laag en luidruchtig wordt gevlogen richting Schiphol is het goed om dit te registreren.

De mensen van Schipholwatch, in de omgeving van Schiphol hebben een ‘app’ ontwikkeld voor op je telefoon die dit heel goed kan.

Lees meer over de app en de ontwikkelaars op:
https://schipholwatch.nl/2019/05/15/over-onze-app-explane/

Download de gratis app

Met deze app bent u in staat vliegherrie vast te leggen en te documenteren. Alle metingen worden openbaar gemaakt op https://reports.explane.org. Met deze informatie hopen we alle stakeholders (omwonenden, media, politici, bestuurders) te informeren over de werkelijke impact van vliegtuiglawaai.

Zegt het voort

Informeer de mensen in je omgeving. Vrienden, buren, collega’s en dorpsgenoten. Zoveel mogelijk mensen moeten zich bewust gaan zijn van de enorme impact van de openstelling van Lelystad Airport én de beoogde laagvlieges. Vooral omdat in Drenthe het idee is dat het wel zal mee vallen. Zo lang het ministerie van I&W sjoemelt met de cijfers en feiten en de Tweede Kamer niet volledig inlicht, hebben wij géén vertrouwen in een transparante besluitvorming.

Help ons mee en vertel je omgeving over ons en onze website..!