Dit kan jij doen..!

Kom uit je stoel..! Er is veel dat je kunt doen. Je kunt je op allerlei manieren inzetten tegen Lelystad Airport en tegen laagvliegen. Bijvoorbeeld door een donatie te doen of je aan te melden voor de e-mails. Ook kan je je buren, dorpsgenoten informeren of je aansluiten bij Drenthe Blijft Stil. Er is van alles mogelijk. Kijk hoe jij kunt bijdragen aan een rustige, veilige en gezonde omgeving.

DONEER

De mensen van Drenthe Blijft Stil doen dit vrijwillig en onbezoldigd. De kosten van onderzoek, het inwinnen van expertise,  juridisch advies en het geven van voorlichting zijn stevig en worden geheel betaald uit giften en donaties. Uw bijdrage wordt dan ook heel erg op prijs gesteld. Stichting Drenthe Blijft Stil heeft een ANBI-status. Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

MEE DOEN

Sluit je aan. Samen staan we sterk.

Sluit je aan bij Drenthe Blijft Stil en zet je in. Bijvoorbeeld door het ondersteunen bij acties of door specifieke kennis en expertise in te zetten.

Of wil je met jouw actiegroep aansluiten? Samen staan we sterk. Stuur dan een bericht naar stichting@drentheblijftstil.nl

METEN IS WETEN

Omdat er op dit moment al op veel plekken in Nederland veel te laag en luidruchtig wordt gevlogen richting Schiphol is het goed om dit te registreren.

De mensen van Schipholwatch, in de omgeving van Schiphol hebben een ‘app’ ontwikkeld voor op je telefoon die dit heel goed kan.

Lees meer over de app en de ontwikkelaars op:
https://schipholwatch.nl/2019/05/15/over-onze-app-explane/

Download de gratis app

Met deze app bent u in staat vliegherrie vast te leggen en te documenteren. Alle metingen worden openbaar gemaakt op https://reports.explane.org. Met deze informatie hopen we alle stakeholders (omwonenden, media, politici, bestuurders) te informeren over de werkelijke impact van vliegtuiglawaai.

Zegt het voort

Informeer mensen in je omgeving. Vrienden, buren en dorpsgenoten. Zodat zoveel mogelijk mensen zich bewust zijn van de impact van laagvliegen en de opening van Lelystad Airport. Wijs ze bijvoorbeeld op deze website, de nieuwsbrief en de social media kanalen.

Zo zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn.