Luchtvaart Dossier Defensie

De Hofbar onderzoekt de F35 boven Drenthe

Voor wie het gisteravond (dinsdag 9 maart 2021) gemist heeft, is hier nog een kans om het TV-programma ‘De Hofbar’ van POW op NPO2 te bekijken.

Marc Huiberts in gesprek met Rutger Castricum

In het programma spreekt Rutger Castricum met bewoners, politici én Drenthe Blijft Stil voorzitter Marc Huiberts over wat het noorden boven het hoofd hangt als de ministers van I&W (Cora van Nieuwenhuizen, VVD) en Defensie (Ank Bijleveld, CDA) hun zin krijgen met de concept-luchtruimherziening.

Volgens dit herzieningsplan worden alle over Nederland verspreide lucht-oefengebieden van Defensie opgeheven en overgeheveld naar één centraal lucht-oefengebied dat geconcentreerd wordt boven Drenthe en een deel van Friesland en Groningen. In Friesland weet men al wat een enorme hoeveelheid herrie en overlast de F35’s geven ten opzichte van de F16’s die uitgefaseerd gaan worden.

Waar gaat het om?

Wat de overheid beoogt is een nauwe samenwerking met Duitsland in het oefenen met militaire vliegtuigen en helicopters dat in de jaren 2023-2027 gerealiseerd moet worden. Men spreekt dan ook over een “…grensoverschrijdend oefengebied…”. Defensie zegt te beogen dat de belangrijkste onderdelen zullen zijn het klimmen en dalen én het vliegen volgens vaste routes.

Daarnaast wil I&W ruim baan hebben om de luchthavens van Schiphol, Rotterdam-Den Haag en Lelystad1 beter bereikbaar te maken met directe, kortere routes, die de CO2-uitstoot moeten gaan beperken (overigens rept men in de concept-Luchtruimherziening hier niet over).

De F35 (JSF) heeft een zeer bedenkelijke reputatie. Zo is de Amerikaanse luchtmacht allerminst te spreken over de prestaties van het toestel en heeft men besloten er zelf niet mee te gaan werken juist vanwege de hoeveelheid geluid die een zo’n toestel produceert. De JSF is door o.a. Nederland aangeschaft om vijandige gronddoelen in bewoonde gebieden te kunnen bestrijdenen en dus zal er vooral getraind moeten worden om laag te vliegen boven bewoond gebied. Dit betekent dit dat de F35’s op een hoogte van 365meter mogen over vliegen. Apart is dat wanneer mensen op 365mtr loopafstand van de dichtsbijzijnde supermarkt wonen ze dat typeren als “…lekker dichtbij…” maar als deze zelfde afstand gebruikt wordt voor overvliegende toestellen velen geneigd zijn om te zeggen:”dat is toch ver weg genoeg om er geen last van te hebben?”. Tegen die mensen kunnen wij alleen maar zeggen:”Loop deze afstand dan eens en zet ‘m denkbeeldig verticaal en ontdek hoe laag dit is”.

Over exacte oefentijden en perioden zegt Defensie zich nog niet te kunnen uitspreken echter wordt er al wél gesteld dat er gedurende een hele week tussen 07:00-23:00uur vluchten uitgevoerd kunnen gaan worden én dat er mogelijk minimaal één week tussen de oefen-weken zit. Dit betekent dat er tijden zijn waarop (jonge)kinderen al in bed liggen als er gevlogen gaat worden. Zij zullen ongetwijfeld wakker worden van het enorme lawaai. Iets dat voor Drenthe totaal onbekend is gezien de alom heersende natuur-rust.

In het programma ‘De Hofbar’ vertelt een geluidsdeskundige dat het geluid van de F35’s zó veel malen groter is dan dat van de F16 dat dit kan gaan lijden tot mensen met gehoorschade in de gebieden waar overheen gevlogen gaat worden. Volgens de geluidsdeskundige is een opstijgende F35 te vergelijken met maarliefst 5 opstijgende F16’s maar een landende F35 is zelfs te vergelijken met vijftien (!) tegelijk landende F16’s. Bovendien veroorzaakt een F35 zóveel geluid dat met één passage de hele wettelijk toegestane 8-uurs norm van de hoeveelheid toegestane lawaai dat geproduceerd mag worden al ruim overschreden wordt.

1 De overheid gaat er gemakshalve in haar publicaties al vanuit dat de openstelling van Lelystad Airport een voldongen feit is.

Aankoopproces en de rol van de PvdA

Als het om luchtruim-expansiedrift gaat, staat de PvdA voor op voor wat betreft het draaien en manipuleren van de politiek, de publieke opinie én het leveren van zogenaamde kopstukken die hierin bedenkelijke rollen spelen. De PvdA heeft een wispelturig houding gehad ten opzichte van o.a. de aankoop van de JSF; als regeringspartij in het kabinet Rutte II was de partij vóór de aanschaf, terwijl ze in de oppositie juist tegen de aanschaf was. Het was in 2013 PvdA Tweede Kamerlid Lutz Jacobi die, als dissident, in de Tweede Kamer tégen de aanschaf van de Joint Strike Fighter stemde. Hetgeen nogal wat stof deed opwaaien.

Daarnaast zijn de VVD en het CDA eveneens (inmiddels bekende) prominente partijen in de plannen rond de concept-Luchtruimherziening.

Stem wijzer

Voor wie een stemwijzer zoekt op het gebied van de luchtvaart kunnen wij verwijzen naar www.stemhoger.nl

Echter na de aanstaande Kamerverkiezingen zal duidelijk worden welke van de huidige partijen die tégen deze ontwikkelingen zijn alsnóg overstag gaan omwille van het regeringspluche.

Follow The Money heeft al eerder onderzoek gedaan naar de vreemde gang van zaken rondom de aanschaf van de JSF. Dit dossier is hier te lezen.

Waarom wij dit niet moeten willen

Vanzelfsprekend dragen wij Defensie en de landsverdediging een warm hart toe. Defensie is een van de grotere werkgevers in de provincie echter niet dé grootste – dat is nog altijd het toerisme.

Wij zijn van mening dat er meerdere alternatieven onderzocht moeten worden ipv een provincie voor het blok te zetten.

Wij zijn van mening dat het laatste stukje stilte en rust niet óók kapot gemaakt moet worden door de ongebreidelde exansiedrift van de overheid voor wat betreft het luchtruim.

Drenthe is de stilste en de groenste
provincie van Nederland
en dát willen we vooral zo houden!


Ter verheldering:

PvdA-ers verantwoordelijk aanschaf JSF én expansie van de luchtvaart:

  • Hans Alders (PvdA) is/was verantwoordelijk voor de Alders-tafel; een overlegorgaan dat vooringenomen was met een positieve besluitvorming een nieuwe luchthaven te openen.
  • Dick Benschop (PvdA) is als directeur Schiphol verantwoordelijk voor het ‘plafond’ waar de luchthaven steeds opnieuw tegen aan loopt (van 499.446 vliegbewegingen in 2018 naar 540.000 vliegbewegingen in 2022).
  • Sharon Dijksma (PvdA) was staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (2015-2017) en mede verantwoordelijk voor de plannen rondom de bouw en openstelling van de omstreden luchthaven Lelystad Airport. Ze was erbij toen D66-wethouder Udo Kock de openstelling van Lelystad vurig bepleitte in een gesprek met EU-topambtenaar Matthew Baldwin
  • Eberhard van der Laan (PvdA) liet als burgemeester van Amsterdam het gemeentebestuur in 2011 een ‘door-de-wol-geverfde’ lobbyist aantrekken nemen die de belangen van de uitbreiding van Schiphol én de openstelling van Lelystad Airport moest versoepelen.