Luchtvaart Dossier Defensie

JSF (F-35) komt naar Drenthe

en daarmee óók enorm veel kabaal en extra vervuiling

Nederland als het afvoerputje van de (militaire)luchtvaart

Als het aan de luchtvaart-minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en defensie-minister Ank Bijleveld (CDA) ligt, is het zeer binnenkort volledig gedaan met de stilte en rust in Drenthe.

Zij willen dat de provincie Drenthe (maar ook Friesland, een deel van Groningen én een deel van Overijssel) hét primaire oefenterrein worden voor niet alleen de Nederlandse luchtmacht maar ook voor gevechtstoestellen uit andere landen. Uit onderzoek is gebleken dat 55-60% van de gevechtstoestellen die boven Nederland oefenen helemaal niet van de Nederlandse defensie zijn maar van andere landen. Die mogen boven Nederland oefenen omdat er in andere landen teveel protest is tegen de gruwelijke herrie die de Joint Strike Fighter (JSF of F-35) voortbrengt.

Knap staaltje politiek

Sinds 2006 wordt op ‘hoog’ niveau gelobbyd over de aankoop van de Lockheed Joint Strike Fighter (motoren gemaakt door Harley Davidson). Pas in 2011 wordt er over gesproken in het openbaar en in 2013 neemt de Tweede Kamer het besluit om de peperdure Joint Strike Fighter (JSF) aan te kopen. Een knap staaltje van de verkoop-lobby van Lockheed want op dat moment is er nog niemand die dan weet dat het onderhoud alleen al zó ontzettend duur is dat ‘rondje vliegen’ – wat achteraf onbetaalbaar blijkt te zijn – voorlopig maar achterwege wordt gelaten. Één van de vele, recente, miljardenverspillingen die de Nederlandse overheid sinds kabinet Rutte-I op haar naam heeft staan (wij weten ook wel dat voorgaande kabinetten geen vrijwaring hebben maar wij beperken ons in het kader van dit dossier tot de afgelopen 10 jaar).

Noorwegen

In Noorwegen – maar ook in Denemarken – maakte de bevolking al eerder kennis met de gigantische herrie van de F35’s. En ook al waren de inwoners van het Noorse plaatsje Ørland de F16’s gewend toch viel het geluid van de F35’s zo ontzettend tegen dat de bewoners er spijt van hebben dat ze uberhaupt hebben in gestemd met de komst van de basis in hun regio.

voor de beedlvorming hoeveel dB iets is – bron: feestband.com

Ook uit Denemarken zijn inmiddels gegevens bekend dat de Deense overheid hele wijken heeft laten slopen en de bewoners voldoende heeft uitgekocht om elders een nieuwe huis te laten bouwen. Echter is dit niet voor iedereen een mogelijkheid of makkelijke keuze, zéker niet als jij de 4e generatie bent die het boerenfamiliebedrijf draaiende houdt.

Defensie-doctrine

Defensie laat weinig los. In een recent gehouden digitale ‘participatie’-bijeenkomst deed een defensie-medewerker de volgende badinerende uitspraak:”Mensen moeten zich niet zo druk maken want er komen minder F35’s dan dat er F16’s waren dus wordt het geluid stukken minder”.

Uit alle eerdere ervaringen rondom participatie en luchtvaart weten wij (én alle andere 20 groepen die in SATL verenigd zijn) dat deze bijeenkomsten volledig ‘voor de bühne’ zijn ofwel: de overheid kan zeggen dat ze het volk geraadpleegd hebben maar doet vervolgens tóch haar zin.

Hoe het ook zij, als de F-35 (JSF) boven Drenthe gaat vliegen, krijgen we door de weeks veel laagvliegende straaljagers want Defensie moet in de laagste luchtlaag vliegen – dat is op nog geen 365meter hoogte met snelheden die kunnen oplopen tot 2000km/uur en een kabaal van minimaal 120dB. Helicopters zullen zelfs op 45meter boven de grond vliegen. Deze leveren al snel een geluidsniveau van 85dB op.
Bekijk het staatje hiernaast nóg eens goed voor de referentie van decibellen.

En of dat dan nog niet genoeg is, krijgen we in de weekeinden de zwaar belaste vliegroutes van en naar Schiphol en Lelystad Airport over Drenthe heen. Dan is het voorgoed gedaan met de rust, is er geen enkele plek meer in Nederland waar nog écht stilte heerst (lees de ontwerp-Luchtruimherziening hier maar op na) en kan Drenthe het toerisme – wat de grootste bron van inkomen is – wel op haar buik schrijven.

De énige manier om dán nog stilte op te zoeken is door je vingers heel diep in je oren te steken.

Help ons dit te voorkomen en steun ons in ons werk dat voor 100% vrijwillig en onbetaald is.

Totaal: € -
bron: https://www.popularmechanics.com/

Oh ja, bespaar jezelf de moeite om te klagen bij Defensie; een zinnig antwoord komt er niet en áls er al iets komt dan is het niet meer dan een standaard-antwoord over ‘lands- en veiligheidsbelang’ en ‘dank u wel voor uw bericht’.