Luchtvaart Dossier Geluid

Nu stil blijven is de rest van je leven herrie..!

Gisteravond was de maandelijkse SATL-vergadering (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen). Tijdens deze vergadering werd door leden uit o.a. Zwolle, Wezep en Hattem aangegeven dat vliegtuigen die zich op grote hoogte bevinden tegenwoordig duidelijk hoorbaar zijn.

Dit is een bevinding die wij ook van steeds meer Drentenaren horen.

Waar je voorheen nog alleen een wit streepje in de lucht zag èn het aantal vliegtuigen laag leek te zijn, daar lijkt het aantal vliegtuigen dat over Drenthe gaat vele malen groter te zijn geworden. En duidelijk hoorbaar ook; toestellen die op 11.000mtr vliegen klinken zó hard dat je je kunt afvragen hoe erg de herrie wordt als die op 1100mtr over Drenthe komen om te landen op Lelystad Airport.

Is dit een voorbereiding van de overheid om ons, in het stille Drenthe, alvast maar te laten wennen aan de vliegtuig-overlast zodat wij straks niet meer klagen over de vliegtuigen van Lelystad Airport..? Het klinkt wellicht als iets uit een slechte spionage-film maar sinds er zoveel feiten naar buiten zijn gekomen over dit dossier waarin de minister o.a. de Tweede Kamer opzettelijk foutief heeft geïnformeerd, informatie achter houdt, ambtenaren informatie laten verdwijnen, de minister zich bedient van nietszeggende en onvolledige antwoorden, verbazen wij ons over niets meer.

In ieder geval zijn wij – samen met andere groepen – bezig hard bewijs hiervoor te krijgen, wat niet makkelijk is met luchtvaart-informatie die steeds van het internet verdwijnt.

Ook in het dossier over de CO2-uitstoot door de luchtvaart wordt er door het ministerie en de luchtvaart-lobby hard gewerkt om de feiten te verdraaien. Op “de waarheid over de CO2-uitstoot” is te lezen wat de overheid en luchtvaartlobby beweren over de CO2-uitstoot en wat daadwerkelijk gemeten wordt door wetenschappers.

Mee doen is belangrijk…!

Mee doen is belangrijk..! En waarom..? Heel simpel; omdat nù stil blijven, betekent dat je straks de rest van je leven in de herrie van vliegtuigen zit. Zo lang de Nederlandse overheid, de Provincie Drenthe èn vele gemeenten in Drenthe geen protest horen, gaan zij gewoon door met hun plannen ongeacht of wij straks met elkaar hier enorm veel overlast van hebben.

Wat kan jij doen..?

Meten…! Gewoon heel simpel meten met je mobiele telefoon. Ieder vliegtuig dat overkomt, moet gemeten worden qua decibellen en locatie. Dit kan met de Explane app. Hoe meer metingen vanuit Drenthe plaatsvinden, hoe groter het verweer tegen de minister wordt in haar tomeloze drang om Lelystad Airport hoe dan ook te openen, desnoods door het ombuigen of zelfs met voeten treden van alle wetten.

Het kan niet zo zijn dat wij stil blijven en over ons heen laten vliegen…

Meten is dus weten…

De makers van de Explane app willen een zo groot mogelijk netwerk van registraties aanleggen opdat zij voldoende onderbouwing hebben om aan te tonen dat het uit de hand aan het lopen is met de luchtvaart. En om alle manipulaties door de luchtvaartsector te kunnen weerleggen. Zodat media, politici, omwonenden en ook de luchtvaartindustrie zelf een extra bron krijgen voor betrouwbare informatie over de vliegoverlast.

Wat gebeurt er met de gegevens..? Deze worden opgeslagen in een database waarin alleen de gegevens van het gemeten vliegtuig èn de locatie waarop gemeten werd worden vastgelegd. Niet WIE er geregistreerd heeft. Van jou wordt NIETS opgeslagen. Registreren met deze app is dus helemaal veilig..!

De app wordt met graagte gebagatelliseerd door de luchtvaartindustrie. Metingen zouden niet betrouwbaar zijn, de methode zou niet kloppen, piekgeluiden zouden niks te betekenen. Teveel om op te noemen. Dat mag allemaal waar zijn, maar tot op heden is er geen betere methode om de berekeningen van de sector te vergelijken met de realiteit dan ons meetnetwerk van inmiddels duizende Explane-gebruikers. Door de veelheid aan metingen worden een groot deel van deze bezwaren onderuit gehaald.

Niets doen is geen optie meer…!!!

Niets doen en stil blijven zitten, is géén optie meer…!!! Laat niet over je heen vliegen door de overheid en kom in actie…! Bijvoorbeeld door nú de Explane app (Apple/Android) te downloaden en mee te helpen met meten.

Of straks met een permanente meter in je (achter)tuin..!

Of door ons te steunen met een donatie zodat wij het vele werk dat in het dossier Lelystad zit, kunnen voortzetten.