Luchtvaart Dossier Geluid

Voor wie denkt dat het wel mee valt…

Het ‘Lelystad-dossier’ wordt ook wel een ‘hoofdpijn-dossier’ genoemd. Omdat de minister er moeite mee heeft om alles er soepel doorheen te krijgen. En dat komt alleen maar door die lastige, boze burgers die zich verenigd hebben in allerlei ‘actiegroepen’. Dat is heel vervelend voor de minister en daarom heet het een ‘hoofdpijn-dossier’.

Dat dit dossier aan de andere kant, de kant van de ‘lastige boze burgers’ óók voorm hoofdpijn zorgt, hoort niemand iets over. Al sinds de snode plannen van de overheid bekend zijn geworden, strijden er burgers in eigen tijd, op eigen kosten (en die lopen hoog op!) om ervoor te zorgen dat de overheid niet zó maar over mensen heen gaat maar rekening met hen houdt.

Dat de luchtvaart-lobby almachtig is, blijkt steeds weer uit hoe de overheid met de luchtvaart omgaat. Door de handige lobby heeft Nederland straks 7 (!!!) vliegvelden. Een landje ter grootte van 7x Luxemburg heeft maarliefst zeven vliegvelden. Vliegvelden waarop charters, lijn- én vrachtvluchten vliegen. En dat in een land waarin het openbaar vervoer prima geregeld is. Als we de kleine vliegvelden (voor recreatie-vliegers) even niet mee rekenen, zien we zelfs in een land zo groot als Duitsland ‘slechts’ zeven grote vliegvelden voor charters, lijn- en vrachtvluchten.

Wat moet Nederland met zoveel vliegvelden..? Als je het ‘de man in de straat’ vraagt, heeft Nederland voldoende aan één ‘mainport’ (Schiphol) en twee kleinere vliegvelden verder weg van Amsterdam. Ook geven steeds meer mensen aan liever niet meer of nauwelijks te willen vliegen als een treinreis ze ook op de plaats van bestemming brengt binnen een redelijke tijdspanne.

Onbetrouwbare overheid

Afwijkingen van beloofde vliegroutes boven Rotterdam

Bij de openstelling van Rotterdam-The Hague Airport (het voormalige recreatie-vliegveld Zestienhoven) beloofde de overheid dat er alleen gevlogen zou worden op bepaalde tijden, niet buiten de voorgeschreven vliegroutes en vooral geen vrachtvluchten. Nu, 30 jaar later, zien we dat de overheid zich aan geen enkele afspraak heeft gehouden. Er is niets op papier gezet dus is handhaving niet aan de orde. Als er niets bij wet is geregeld, valt er ook niets te handhaven. De bewoners rond Rotterdam-The Hague Airport staan met lege handen en hun rug tegen de muur.

De situatie rond Schiphol is ook al ruim 30 jaar aan het verergeren. Bewoners hebben enorme last van nachtelijke vluchten die komen en gaan. Slapeloze nachten met als gevolg slaap-tekort dat leidt tot overspannenheid, hartklachten, psychische klachten enz. Ook hier had de overheid al lange tijd terug beloofd dat het aantal vliegbewegingen niet boven de 450.000 zou uitkomen. Inmiddels dringt Dick Benschop erop aan om door te stomen naar de 540.000 en waar stopt dit eigenlijk..? Ook hier staan de bewoners met lege handen en hun rug tegen de muur. Ja, ze kunnen hun beklag kwijt bij ‘BAS’; een electronisch klachtensysteem waar naar alle waarschijnlijkheid alleen een versnipperaar op is aangesloten ipv. een printer.

Rond Eindhoven Airport zijn de geluiden niet anders. Andere cijfers dan die zijn voorgeschoteld door de overheid blijken in praktijk flink hoger uit te pakken en geluidsnormen worden gruwelijk overschreden.

Onvolledige voorlichting Kamer

In de afgelopen jaren heeft minister van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer regelmatig onvolledig en verkeerd ingelicht. Als de Kamerleden van de oppositie niet door SATL werden ingefluisterd, waren er beslissingen genomen op basis van incomplete informatie.
En een luchthaven die eenmaal geopend is, doet er minimaal 35 jaar over om weer gesloten te worden.

Manipulaties

Het ministerie van I&W heeft met enige regelmaat ‘inspraak’-bijeenkomsten gehouden, zgn. ‘participatiebijeenkomsten’. Dit was een eis van de Tweede Kamer én van de EU. Daar heeft het ministerie zich dan ook keurig aan gehouden. De provinciale participatie-bijeenkomsten begonnen voor noord-Nederland in Groningen; tijdstip midden op een werkdag en de verhouding pro-Lelystad versus anti-Lelystad was 17 op 3. Zeventien personen uit de pro-Lelystad lobby zoals ministerieel medewerkers (enkelen deden pas aan het einde van de vergadering uit de doeken dat zij ambtenaar op I&W waren), luchtvaart-vertegenwoordigers en enkele ondernemers die Lelystad graag open zien gaan. Er was één burger met een abonnement op het Algemeen Dagblad (deze gaf ook toe dat dit zijn énige bron van informatie was en wist dus niet beter dan wat het ministerie naar buiten gebracht had), een persoon van een natuurorganisatie en een vertegenwoordiger van ‘Drenthe Blijft Stil’. Enkele weken later eenzelfde bijeenkomst op het Provinciehuis in Drenthe waar ook de verhouding behoorlijk scheef lag en op het moment dat de ‘Drenthe Blijft Stil’-afgevaardigde zich kenbaar maakte, was er ineens “geheimhouding” en konden de getoonde slides niet gedeeld/toegezonden worden. Daarnaast was er een pro-Lelystad ambtenaar uit de gemeente Meppel en een bezorgde ambtenaar uit de gemeente Westerveld. Daarnaast uitsluitend medewerkers van de provincie Drenthe en vertegenwoordigers van het bureau dat het gepresenteerde onderzoek had gedaan (uw weet nog wel uit een eerdere blog; waar vooral bewoners uit gebieden gevraagd waren deel te nemen die ver weg van de vliegroutes Lelystad wonen). Inmiddels hebben er vele participatie-bijeenkomsten plaatsgevonden en zijn de bevindingen van de SATL-afgevaardigden hetzelfde; steeds weer een grote groep ambtenaren van het ministerie en de luchtvaart-sector. Inmiddels is er zelfs een enkele SATL-afgevaardigde uit een dergelijke bijeenkomsten gezet zonder opgaaf van reden.

Het ministerie heeft geluidsmetingen laten doen, o.a. tijdens de bekende ‘Belevingsvlucht’ – waarbij een onbeladen toestel niet de juiste hoogtes kon vliegen zonder uitzetten van landingsgestel en flaps waardoor een vertekend beeld verkregen werd. Andere geluidsmetingen van de overheid zijn door onze en andere groepen bevraagd en – tegen beste financiele kosten – opnieuw gedaan. Uit alle herberekeningen is gebleken dat de overheid óf aspecten buiten de berekeningen heeft gehouden (moedwillig of incompetentie?) óf geluidsnormen veel lager gepresenteerd heeft waardoor een vliegtuig op papier veel minder lawaai veroorzaakt.

List

Daarnaast presteerde minister Van Nieuwenhuizen het afgelopen zomer (vlak voor het zomerreces) te zeggen dat haar ministerie wel “…een list…” zou verzinnen om tóch de openstelling in november 2019 te kunnen realiseren. Hiertoe heeft zij haar collega Schouten aan het werk gezet om allerlei natuurvergunningen dusdanig anders te laten interpreteren zodat Lelystad Airport en Schiphol helemaal geen natuurvergunning nodig hadden en gewoon opengesteld respectievelijk uitgebreid konden worden.

Gang naar de rechter

Het mag duidelijk zijn dat wij hier te maken hebben met mensen die zich niets aantrekken van bewoners (ook wel ‘onderwonenden’ genoemd). Dat er straks tienduizenden mensen in een groot gebied voortaan onder een deken van vliegtuiglawaai en diverse uitstoot (CO2 en (ultra)fijnstof) moeten leven met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid interesseert hen niets. Zij hebben een missie en die dient te worden volbracht; koste wat kost.

Daarom zijn wij het meer dan zat..! Het wordt tijd voor een gang naar de rechter en wij zijn ons hierop aan het voorbereiden. Helaas kost een dergelijke stap enorm veel geld – geld dat wij niet alleen uit onze eigen portemonnee kunnen betalen. Daarom doen wij een beroep op iedereen die dit leest – stuur deze blog ook vooral door aan anderen – hoe groter de groep hoe meer mogelijkheden er ontstaan voor bijv. sponsoring. Iedere bijdrage is welkom en wordt gebruikt voor uitsluitend dit doel; de minister via de rechter dwingen om af te zien van de openstelling van Lelystad Airport.

En ervoor te zorgen dat Lelystad Airport op deze prachtige lijst van verlaten luchthavens kan worden bijgeschreven en de luchthaven heroverd wordt door de natuur zoals op de onderstaande foto.