Luchtvaart Dossier Geluid

Voorkom verjaring van mogelijke schade door Lelystad Airport…!!!

Verwacht u in de toekomst schade door laagvliegroutes Lelystad Airport? Kom dan nú in actie!

Het luchthavenbesluit Lelystad Airport is op 1 april 2015 in werking getreden. Op grond van de Wet Luchtvaart kan een belanghebbende die schade van een vliegveld (Lelystad Airport) ondervindt een schadeclaim indienen. Het recht op vergoeding voor schade verloopt na 5 jaar.

Naar verwachting zal eind dit jaar Lelystad Airport voor groot vliegverkeer in gebruik worden genomen en zullen vakantievliegtuigen van en naar het vliegveld op korte afstand en op lage hoogte over Westerveld scheren. Voor Vledder en een groot gedeelte van het buitengebied maar ook elders in de gemeente Westerveld, gemeente Noordenveld, gemeente Midden-Drenthe en De Wolden kan dit voor geluidsoverlast en extra uitstoot zorgen waardoor u mogelijk wordt benadeeld, bijvoorbeeld doordat uw woning in waarde daalt. U heeft dan het recht om een nadeelcompensatie te claimen door de veroorzaker aansprakelijk te stellen.

Dit is een lastig en ingewikkeld traject waarbij de indiener ook daadwerkelijk moet aantonen welk nadeel of schade er vanwege de uitbreiding van Lelystad Airport is ontstaan en waar uiteindelijk de minister beslist of er nadeelcompensatie wordt toegekend.

Na 1 april 2020 vervalt echter het recht om schade te claimen tenzij u met een ‘stuitingsbrief’ aangeeft dit recht te willen behouden.

Binnen de ‘Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen’ (SATL) hebben we een ‘stuitingsbrief’ opgesteld. Deze brief kunt u hieronder downloaden.
U hoeft alleen uw persoonlijke gegevens toe te voegen en daarna bij voorkeur aangetekend versturen naar:

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat
T.a.v. de heer J.H. Dronkers
Postbus 20901
2500 EX  DEN HAAG

Download hier de brief:
Stuitingsbrief-nadeelcompenstatie-Lb-Lelystad-Airport-december-2019

Het opstellen van de brief is door een jurist gedaan en hier zijn kosten mee gemoeid.
U kunt hiervoor een donatie doen. Kijk hiervoor in de rechterkolom op onze website waar u kunt kiezen met welk bedrag u ons (en dus óók SATL) wilt steunen.

Kom nú in actie en voorkom verjaring van schade door Lelystad Airport…!!!