Luchtvaart Dossier Laagvliegroutes

Ongehoord, schokkend en ongekend

Terwijl op Lelystad Airport de luchtverkeersleiders tòch aan de gang zijn gegaan, wordt er inmiddels óók al geoefend op LAAGVLIEGROUTES..!

De minister heeft in veel verklaringen aangegeven dat er NIET laag gevlogen gaat worden. Echter over wat ‘niet laag’ dan daadwerkelijk is, hebben zij noch haar ambtenaren zich uit gelaten.

Het begrip ‘laagvliegen’ is nog steeds voor velerlei uitleg vatbaar. En het ongebreideld doorduwen van de zin van de minister is ongehoord. Hiermee laat zij heel duidelijk zien wat zij met u en ons te maken heeft; h-e-l-e-m-a-a-l niets dus.

Inmiddels heeft de Gelderse politiek zich hardop afgevraagd waar de minister mee bezig is en wat zich hier afspeelt.

De Gelderse Staten hebben altijd gezegd: het vliegveld kan pas in gebruik worden genomen als de laagvliegroutes, die onder meer over de Veluwe gaan, van tafel zijn.

Een motie daartoe werd vorig jaar november met een grote meerderheid aangenomen, en het nieuwe Gelderse college nam er een passage over op in het coalitieakkoord: ‘Lelystad Airport kan pas opengaan als er een oplossing is gevonden voor laagvliegen boven Gelderland’.

Maar waar blijft de provincie Drenthe..? Welk geluid horen wij vanuit onze eigen provinciale Staten..? Niets… Helemaal niets… De Provinciale Staten van Drenthe blijven stil, zoals gebruikelijk.

En dat terwijl zij inmiddels ervan op de hoogte zouden moeten zijn dat Drenthe beter af is zònder Lelystad Airport..?

Dat de gedeputeerde zich achter de minister schaart, lijkt logisch; hij is lid van de VVD, dezelfde partij als minister van Nieuwenhuizen.

Maar dat er verder binnen de Provinciale Staten helemaal niemand lijkt op te staan en te vragen wat er aan de hand is, verbaast ons (Stichting Drenthe Blijft Stil) volledig. Staan de volledige Staten dan zó eensgezind àchter de minister..? Laten de Statenleden de Drentse bevolking zó enorm in de kou staan voor wat betreft de uitstoot van (ultra)fijnstof en geluidsoverlast..? Dit is ronduit schokkend en ongekend

Tenzij dit een boek van Kafka is, kàn dit toch niet waar zijn..?