Luchtvaart Dossier Laagvliegroutes

‘Wakker worden Drenthe!’ – stel je recht op schadeclaim NU veilig..!!!

Afgelopen vrijdag hebben SATL-leden van o.a. Niet Over Dronten, Hoog over Hattem, Drenthe Blijft Stil en Stichting Red de Veluwe actie gevoerd in Flevoland om de bewoners op de hoogte te brengen van de schadeclaim die zij mislopen wanneer zij de zgn. ‘stuitingsbrief’ niet op tijd in sturen.

Maar het blijkt dat ook heel veel Drentenaren niet op de hoogte zijn van deze brief en de belangrijkheid hiervan. DOWNLOAD DEZE BRIEF NU!

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond van de Wet luchtvaart (Wlv) kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade (Bijvoorbeeld: Schade door waardevermindering van je huis, inkomstenderving van een camping, ongeschikt worden van een locatie enz) . In dit geval als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad.

Het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. In het geval van Lelystad Airport is dit op 1 april 2020. Als je de veroorzaker niet binnen 5 jaar aansprakelijk hebt gesteld, loop je het risico op verjaring en kan je een mogelijke  aanspraak op schadevergoeding kwijtraken.

Het gaat nu dus niet om het daadwerkelijk claimen van schade. Maar om het veiligstellen van het recht om later eventuele schade te kunnen verhalen.

We gaan er niet vanuit. Maar àls het vliegveld wordt geopend en je hebt schade, dan kun je schade alléén claimen als je  recht op aanspraak niet is verjaard. Doe je dit niet op tijd, dan kan je je aanspraak op schadevergoeding verliezen.

Je behoudt je recht op schadevergoeding middels een zogenaamde ‘stuitings-brief‘.

Voor wie is dit van belang?

Iedereen die mogelijk schade gaat ondervinden van de activiteiten als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad. Dat zijn héél veel mensen, organisaties en bedrijven. In de buurt van Lelystad Airport en onder de aanvlieg- en laagvliegroutes.

Dus óók in Drenthe gaat dit spelen met de aanvliegroutes naar Lelystad Airport die vanuit het noorden over Noordwolde (Fr) via Vledder, Wilhelminaoord, Frederiksoord, Nijensleek, Eesveen over Overijssel naar Lelystad leiden.

Laat u NIET door de minister bedriegen met dat het wel mee zal vallen..! Een overvliegend vliegtuig dat aan het afremmen is én het landingsgestel uit heeft staan, maakt vreselijk veel lawaai. Bovendien wordt de uitstoot van het vliegtuig op een hoogte van tussen de 1800-900meter over een breed gebied uitgestrooid. Van Friesland tot voorbij De Wolden zullen mensen hiervan hinder gaan ondervinden. Vanwege de geringe vlieghoogte zal de uitstoot namelijk niet ‘verwaaien’ zoals dit op grotere hoogten wel het geval is.

Het ministerie sjoemelt aan álle kanten met de cijfers zoals inmiddels is aangetoond (deze linkt leidt naar het uitgebreide artikel met de reconstructie in ‘De Stentor’).

Met foutieve stikstofberekeningen, het gebruik van verkeerde data en het achterhouden van cruciale informatie probeert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de opening van Lelystad Airport door te drukken.

Opvallend is ook het gegeven dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zelfs het RIVM heeft misleid met verkeerde calculaties. Dit alles om de steun van het RIVM niet te verliezen.

Kamerleden eisen de juiste informatie

Kamerfracties eisen intussen àlle informatie, inclusief de achtergehouden en gemanipuleerde rapporten van minister Van Nieuwenhuizen.

Kamerlid Eppo Bruins (CU): ‘De ChristenUnie heeft altijd gezegd: alle informatie moet op tafel liggen. Ik hoor nu – via media – dat er rapporten zijn, die de Tweede Kamer nog niet kent. Dat doet de vraag rijzen op basis van welke berekeningen de vragen vanuit de Tweede Kamer tot nu toe zijn beantwoord.’

En: ‘Ik ga ervan uit dat de minister ook de tot nu toe niet openbaar gemaakte stikstofberekeningen straks naar de Tweede Kamer stuurt. Het stoplicht voor Lelystad Airport staat voorlopig echt nog niet op groen.’

Kamerlid Suzanne Kröger (Groen Links): ‘Alle berekeningen moeten zo snel mogelijk naar de Kamer. We willen dat de minister dinsdag in de Kamer tekst en uitleg komt geven.’

Kamerlid Jan Paternotte (D66): ‘Deze berichten vertellen ons dat er nieuwe en totaal andere berekeningen zouden zijn over de stikstofimpact van Lelystad Airport. De minister moet dit snel ophelderen en alle rapporten beschikbaar maken.’

En ‘Iedereen wil oplossing voor de stikstofcrisis: om de natuur te beschermen en betaalbare huizen te bouwen.
Kan niet de bedoeling zijn dat de Tweede Kamer dan al jaar de cijfers niet krijgt. De minister moet dit ophelderen en alle data openbaar maken.’

Kamerlid Lammert van Raan (Partij vd Dieren): ‘Nieuw dieptepunt bereikt. Ze zal zeggen dat we er niet om gevraagd hebben. Niet precies op die manier. Hier moet snel over gesproken worden.’

Kamerlid Cem Lacin (SP): ‘Als berekeningen niet bevallen, deelt van Nieuwenhuizen ⁩ ze gewoon niet met de Kamer. Het doordrukken van LelystadAirport is belangrijker dan het informeren van de TweedeKamer. Hoe diep kan de minister nog zinken in dit dossier?’

Kamerlid Remco Dijkstra (VVD): ‘De VVD heeft geen behoefte om te reageren op oude of nieuwe beschuldigingen van de heer Adegeest. Het is bekend dat hij tegen Lelystad is.’

De laatste reactie verbaast ons niets. Aangezien dit kamerlid van de VVD nog geen enkele inspanning heeft verricht om de feiten boven tafel te krijgen. En de regering te controleren, zoals een goed kamerlid betaamt.

Daarom is uw donatie zó belangrijk. Met uw financiële ondersteuning kunnen wij, samen met de andere 18 actiegroepen, ons werk voortzetten.

Wilt u doneren?

Heel graag, we kunnen elke euro gebruiken.

De stichting heeft een ANBI – status. Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Totaal: € -