Luchtvaart Dossier Lelystad Airport

5 problemen voor de opening van Lelystad Airport

1. Stikstofproblematiek

©2018 Quido le LindeRecent heeft de Raad van State (RvS) geoordeeld dat het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen van geen kant deugt. De zaak werd aangespannen door natuur- en milieuorganisaties. Zij vinden het onterecht  dat bedrijven als Lelystad Airport alvast mogen uitbreiden terwijl niet duidelijk is welke gevolgen dat heeft voor kwetsbare natuurgebieden als de Veluwe en de Oostvaardersplassen.

Dat systeem is volgens de RvS in strijd met de Europese regelgeving. De minister stelt dat de uitspraak mogelijk gevolgen heeft voor Lelystad. Om de luchthaven te kunnen openen lijkt eerst te moeten worden aangetoond dat de uitstoot niet fors groeit en dat is een tijdrovend proces. De minister blijft ondanks de nieuwe hobbel hopen dat de geplande opening gewoon doorgaat. Het kabinet heeft een team van specialisten ‘met hoge urgentie’ aan het werk gezet om de problemen op te lossen.

2. Brussel ligt dwars

En dan is daar nog de bemoeienis van Europa. Het bestaansrecht van Lelystad hing samen met het feit dat de luchthaven in de Nederlandse plannen een overloop moest worden van Schiphol. Er mag geen sprake zijn van ‘autonome groei’. Anders gezegd: er mogen op Lelystad geen nieuwe maatschappijen of vluchten komen.

Daarvoor bedacht het ministerie de zogenoemde verkeersverdelingsregel (VVR) die ervoor moet zorgen dat vakantievluchten kunnen worden overgeheveld van het overvolle Schiphol naar Lelystad. Een eerdere versie van de VVR strandde in december, omdat het volgens de Europese commissie niet voldeed aan de Europese (concurrentie)eisen. Nederland zou zo nieuwe maatschappijen buitensluiten en dat mag niet.

Inmiddels is een nieuwe variant van de VVR naar Brussel gestuurd, waarbij de minister vakantieverkeer vanaf Schiphol wil prikkelen door die vluchten voorrang te verlenen bij het vergeven van de eerste 25.000 slots (vliegrechten). De verwachting is dat er ieder moment een reactie komt uit Brussel. De planning is dat kort voor het zomerreces op 3 juli door de Tweede Kamer wordt gesproken over het ontwerpbesluit.

3. Politiek niet op één lijn

Ook binnen de regeringscoalitie bestaat veel verdeeldheid over Lelystad Airport. De opening moet worden uitgesteld naar 2023 vinden de partijen D66 en ChristenUnie. Dan moet een nieuw plan voor de verdeling van het hele Nederlandse luchtruim van kracht worden. De twee partijen zien veel nadelen zoals overlast voor omwonenden. Het CDA vindt dat het een overloopluchthaven moet worden van Schiphol, maar lijkt de lijn van de VVD te willen volgen. De VVD wil maar al te graag vasthouden aan de opening op 1 april 2020.

4. Maatschappijen willen duidelijkheid

Airlines die interesse hebben in Lelystad zijn gebaat bij duidelijkheid, gaf Corendon-baas Atilay Uslu onlangs nog toe in een interview met Sven Kockelmann op NPO Radio 1. In augustus moet er volgens Corendon duidelijkheid zijn anders is het te laat om het vliegschema nog aan te passen. Ook Transavia wil dolgraag gaan vliegen op Lelystad en wil eigenlijk in september duidelijkheid. Toch wil de maatschappij ook wanneer de beslissing later valt alle zeilen bijzetten om de geplande openingsdatum te halen.

5. Zienswijzen tegen Luchthavenbesluit

In januari is het Luchthavenbesluit ter inzage gelegd. Daar is massaal op gereageerd: 10.000 zienswijzen, 100.000 vragen. Het is volgens bestuurskundige Marcel Boogers geen uitgemaakte zaak dat de minister die bezwaren zomaar naast zich neerlegt. ,,Als ze dat doet, moet ze wél goed uitleggen hoe ze alle belangen heeft meegewogen in haar besluit. Anders gaat ze nat bij een rechtszaak.” Op dit moment moeten de antwoorden worden uitgewerkt waarna Van Nieuwenhuizen op korte termijn met haar reactie komt op alle inzendingen.

De minister geeft aan dat het zeker nog geen uitgemaakte zaak is dat de opening opnieuw wordt uitgesteld

[bron] De Stentor