Luchtvaart Dossier Lelystad Airport

Natuurvergunning Lelystad

In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat o.a. Lelystad Airport een vergunning moet hebben voor de uitstoot van stikstof. Die stikstof komt vrij vanaf het starten van de motoren in Lelystad en uitwaaiert over de Natura2000-gebieden die Drenthe rijk is. Want áls Lelystad Airport strak opengesteld wordt, gaan er wel degelijk vele (lage) vluchten over Drenthe komen (vakantiebestemmingen Scandinavië, Groot Brittannië, oost-Europa). De rest van de tijd dat er geen burgerluchtvaart plaatsvindt in het luchtruim boven Drenthe zal dit worden gebruikt door Defensie van Nederland, België en Duitsland (hoewel er momenteel ook vaak door Deense en Noorse F35’s geoefend wordt boven Nederland).
En dat terwijl het in Drenthe over het algemeen stil en schoon is.

De stikstofwaardes zijn al zó hoog in de diverse Natura2000-gebieden dat er flora en fauna verdwijnt. Daarom kan er niks meer bij maar moeten er eerst maatregelen genomen worden die de situatie aantoonbaar verbeteren.

Er zijn veel berekeningen door het ministerie van I&W foutief uitgevoerd waardoor uitkomsten vele malen positiever uit kwamen dan dat de realiteit is. o zijn ondermeer diverse wegen weggelaten in de berekening waardoor de uitstoot nèt onder het maximale niveau uitkwam. Door manipulatie van de invoercijfers was de stikstofuitstoot op papier opmerkelijk laag. Eerder deed SATL namens de aangesloten actiegroepen (w.o. Drenthe Blijft Stil) aangifte wegens o.a. valsheid in geschrifte en verduistering van bewijst.

Samen met enkele andere groepen hebben wij eind 2019 een handhavingsverzoek ingediend bij Minister Schouten van Landbouw om per direct de werkzaamheden op het vliegveld stil te leggen. Dat heeft is eind 2020 geweigerd waarop wij beroep hier tegen hebben ingesteld bij de rechtbank. Deze procedure loopt nog. Enkele weken geleden maakte haar ministerie bekend dat ze van plan is om het vliegveld een vergunning te geven voor 10.000 vluchten. Volgens de officiele lezing heeft Schiphol ‘stikstofruimte’ die overgeheveld kan worden naar Lelystad Airport. Dit is totaal niet het geval; zelfs Schiphol komt al stikstofruimte tekort en kan derhalve dus niets aan Lelystad Airport geven. Opnieuw een fraai staaltje van het verzinnen van een ‘list’ (zoals de minister in september 2019 in de pers zich liet ontvallen).

De Nederlandse boeren zijn boos omdat zij de partij zijn die de stikstofruimte voor elkaar moeten zien te krijgen. Het nieuwe kabinet beraamt zich op nóg lagere snelheden op de Nederlandse snelwegen waar dan ’s nachts een maximum van 100km/uur zou gelden. Linksom of rechtsom probeert het (demissionaire)kabinet stikstofruimte te creëeren maar aan de luchtvaart wenst men niet te komen. Die kan ongebreideld doorgaan met uitstoten van CO2 en allerlei andere schadelijke stoffen, om van de gehoorbeschadigingen en aanverwante psychische en zelfs lichamelijke gezondheidsproblematieken nog maar te zwijgen.

De vergunningaanvraag van Lelystad Airport is een administratieve constructie die feitelijk tot gevolg heeft dat er méér stikstofuitstoot boven de vele Natura2000-gebieden zal zijn dan nu al het geval is.

De toekenning van de Natuurvergunning kan de openstelling van Lelystad Aiport een stuk dichterbij brengen en in een tijd dat we aan alle kanten zien dat de stikstof verder omlaag moet, is het onverklaarbaar aan de volgende generaties waar deze overheid mee bezig is.

Wil jij óók nog vóór 29 maart a.s. een zienswijze indienen, dan kan dat! Door de brief die de SATL-groepen hebben samengesteld HIER te downloaden en (aangetekend) op te sturen óf via digitaal (inloggen met Digid).