Luchtvaart Dossier Lelystad Airport

Veluwse gemeenten trekken ten strijde tegen Lelystad Airport

Zes samenwerkende gemeentes op de Veluwe dringen er opnieuw bij de politiek op aan dat Lelystad Airport onder de huidige omstandigheden niet wordt geopend. Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Oldebroek en Voorst hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de vaste commissie van het ministerie en de Tweede Kamer opgeroepen de plannen te herzien.Volgens de Veluwse gemeenten is er door het aantreden van het nieuwe kabinet niet veel veranderd in de hele situatie rondom Lelystad Airport. Er zal nog steeds sprake zijn van geluidsoverlast op de Veluwe, omdat er te laag over het gebied wordt gevlogen. Ook is de milieubelasting te groot door de stikstofuitstoot van het toenemende vliegverkeer. In het nieuwe coalitieakkoord wordt Lelystad Airport nauwelijks genoemd. Er moet een oplossing komen in het stikstof-, CO2- en geluidsprobleem van Schiphol. De opening van Lelystad Airport moet in dat geheel worden meegenomen, zo staat in het akkoord. En verder de algemene mededeling dat het kabinet in 2022 een besluit moet nemen over de opening van het vliegveld.

Meer geluidsoverlast

“Eerder is aangekondigd dat de vliegroutes iets hoger zouden komen boven de Veluwe”, zegt een woordvoerder van de gemeente Elburg. “Maar dat is nog steeds niet hoog genoeg. Volgens ons is het nog steeds laagvliegend verkeer, met alle geluidsoverlast van dien.”

Drenthe blijft (weer) stil

Dat vliegtuig lawaai ver door klinkt, is bij veel mensen niet bekend. In eerdere blogs hebben wij al aandacht besteed aan het feit dat vliegtuig lawaai naar álle kanten uitwaaiert en minuten lang hoorbaar blijft. Als we nu kijken naar wat er over bijv. de gemeente Westerveld vliegt, dan zien we veel vrachtverkeer van en naar Schiphol (afkomstig uit met name China, Rusland en Korea). Deze vliegtuigen komen over op een hoogte van zo’n 9-12 kilometer. Hoe zwaarder ze belast zijn, hoe harder en langduriger het lawaai. Gemiddeld meten we bij deze vliegtuigen een geluidsoverlast uiteenlopend van 75 tot 97dB.

Een van de aanvliegroutes naar Lelystad Airport ligt boven de gemeente Westerveld en het dorp Vledder is het epicentrum van deze route. Vliegtuigen zullen boven Vledder op 3km hoogte vliegen en al volop in de ‘remmen’ zitten om de daling veilig te kunnen maken. Dit betekent dat de geluidsoverlast voor dorpen als Vledder (maar al eerder ook Noordwolde) op kan gaan lopen tot zelfs 110db. Zéker als ook de F-35 regelmatig in gebruik genomen gaat worden. Een niveau dat iedere vorm van leefbaarheid voorbij gaat.

En ook al beloofde de vorige minister van I&W (Cora van Nieuwenhuizen) “…geen nacht, geen vracht…” toch weten we inmiddels uit uitgelekte documenten (w.o. adviesrapporten met een door het ministerie voor opgelegde uitkomst) dat er wel degelijk nachtvluchten zullen gaan plaats vinden. Hier wordt dan gesproken over “…de randen van de nacht…”. Van onze contacten rond andere luchthavens weten we dat deze belofte steeds verder wordt uitgehold. De randen van de nacht blijken in de praktijk vele malen breder te zijn dan men in alle redelijkheid zou denken (voorbeelden zijn laatste vlucht binnen rond 02:00u en eerste vlucht uit rond 04:30u).

Het is wonderbaarlijk hoe weinig de Drentse politiek stil staat bij de gevolgen voor de leefbaarheid van de groenste provincie van Nederland waarin het boerenleven nog floreert en zorgt voor een groot deel van de voedselvoorziening van het land. Wat de uitstoot van de kerosine doet met de kwaliteit van het voedsel zullen we in dit stuk nog maar even buiten beschouwing laten (hierover hebben wij al meerdere stukken geschreven). Het toerisme is van groot belang voor de provincie Drenthe. Per jaar komen meer mensen genieten van de stilte en prachtige natuur in deze provincie en als er om de paar minuten een vliegtuig laag over vliegt – met alle lawaai en uitstoot aspecten van dien – zullen mensen er voor kiezen om niet meer naar Drenthe te komen.

Wij van Drenthe Blijft Stil blijven ons inzetten om de openstelling van Lelystad Airport tegen te gaan. Ook al roept een Daniel Koerhuis (VVD) op Twitter “vliegen, vliegen, vliegen“. Op basis van de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) die we eerder samen met SATL hebben laten uitvoeren door econoom Walter Manshanden, weten we dat dit “fictie, fictie, fictie” is. Hetgeen op dinsdag 15 februari 2022 nog eens haarfijn door Radio1 ‘Feit of Fictie’ aan het licht gebracht wordt.

Leugens

De pro-luchtvaartlobby bedient zich graag van mantra’s (“luchtvaart is de motor van de economie”) en leugens (w.o. het buiten beschouwing laten van belangrijkse aspecten, adviesbureaus op voorhand een gewenste uitkomst laten schrijven, het systematisch weglaten en niet leveren van belangrijke informatie waar op de Tweede Kamer beslissingen had moeten kunnen nemen en zó kunnen we nog wel even door gaan). En dan blijven er leden van de Tweede Kamer die niet gehinderd door enige vorm van kennis allerlei onzin roepen op Twitter. Gelukkig is ook Radio1 steeds meer alert op deze signalen.

Dat de economie de motor van de luchtvaart is, is gebleken uit de vele berekeningen en documenten die inmiddels bij ons in bezit zijn en vele malen naar buiten zijn gebracht. Om de luchthavens in Nederland open te houden, betaalt de belastingbetaler (ú en wij dus) vele miljarden per jaar.

Hoe lang gaan we hier nog mee door..?

Steun ons in ons werk

De mensen van Stichting Drenthe Blijft Stil zijn allen vrijwilliger en doen al het werk naast hun dagelijkse werkzaamheden. Zij krijgen niet betaald voor hetgeen zij doen voor de stichting. Het laten werken van een website, het doen van onderzoeken, het in gesprek gaan met politici kost allemaal tijd en geld. Wij kunnen iedere financiële bijdrage hard gebruiken.

Steun ons