Luchtvaart Dossier Volksgezondheid

Drenthe ondertekent 'Schone Lucht' akkoord

Met grote verbazing neemt de stichting ‘Drenthe Blijft Stil’ kennis van het feit dat de provincie Drenthe op maandag 13 januari 2020 het ‘Schone Lucht’-akkoord heeft ondertekend.

Het ‘Schone Lucht’-akkoord houdt in dat de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens wordt aangepakt.

Uitsluitend sectoren waarin de burger vertegenwoordigd is, worden hiermee aangepakt. De GROTE ONTBREKENDE – en wellicht zelfs de meest vervuilende – factor ‘luchtvaart’ blijft in dit akkoord volledig buiten schot.

De provincie Drenthe geeft geen enkel teken van leven wanneer er gevraagd wordt naar een standpunt over de luchtvaart en de openstelling van Lelystad Airport in het bijzonder. Het lijkt de bestuurders van onze mooie provincie niets te deren dat er een steeds grotere toename aan lawaai en uitstoot van uiterst giftige gassen boven het immer stille en schone Drenthe plaats gaat vinden.

Natuurlijk zal de provincie zich beroepen op het feit dat dit akkoord alleen voor gemeenten en provincies is en niet voor het Rijk. En tóch kunnen provincies en gemeenten een standpunt in nemen over de luchtvaart.

Luchtvaart is een sluipmoordenaar

Het blijft opzienbarend dat Drenthe zich in alle toonaarden stil houdt en haar inwoners hiermee willens en wetens uitlevert aan misschien wel de ernstigste vervuiler ooit die gewoon over ons heen komt en waar niks bij wet is geregeld en dus er niets kan worden gehandhaafd.

Fijnstof en stikstofdioxide zijn absolute sluipmoordenaars en je kunt op de weg en op het land alles dat uitstoot veroorzaakt aan banden leggen maar zolang je toe staat dat deze uitstoot vrij over iedereen wordt uitgestrooid door vliegtuigen is het dweilen met de kraan open.

Drenthe zet haar inwoners met lege handen opzij voor een beperkt economisch gewin.

Gang naar de rechter

De stichting ‘Drenthe Blijft Stil’ is bezig met de voorbereidingen voor de gang naar de rechter.

Wilt u ons steunen?

Uw bijdrage is meer dan welkom en zal gebruikt worden voor de civiele procedure die we gaan opstarten.

Totaal: € -

Drenthe wordt wakker…!!!

Hoog tijd dat Drenthe wakker wordt. Het gaat niet om ‘…een enkel toestel…’ dat ‘…eens in de zoveel uur…’ over komt. Álle vluchten die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Scandinavie en het oosten komen, gaan over Drenthe vliegen. Dat zijn niet ‘enkele’ vluchten en het blijft daar niet bij.

Tot nu toe heeft de minister alle rapporten en adviezen naast zich neergelegd – getuige de beantwoording van de 181 SATL-vragen waaruit dit overduidelijk blijkt en zij schrijft dat zij zich richt op de MER 2014.

Dit geeft ons geen enkele zekerheid dat het bij Lelystad Airport niet op dezelfde manier gaat als bij Rotterdam en Eindhoven waar de bewoners werd voorgehouden dat het maar om ‘…een enkele vakantievlucht…’ zou gaan en er eerst óók sprake was dat er géén nachtelijke vrachtvluchten zouden gaan plaats vinden. Inmiddels weten we beter.

Ook geeft ons dit geen enkel vertrouwen dat de minister zich aan haar woord houdt maar tóch het Alders-advies gaat uitvoeren om van Lelystad Airport een ’twinport’ te maken; een tweelingbroertje van Schiphol. En als dát waarheid wordt, zitten ook wij straks met 540.000 vliegbewegingen boven ons hoofd. En het einde is zoek.

Kortom; de minister en haar ambtenaren hebben ons tot nu toe nog niets gegeven dat vertrouwen wekt. En hierom moet dit gestopt worden en MOETEN de provincie Drenthe en haar gemeenten zich gaan uitspreken TEGEN uitbreiding van de luchtvaart en de openstelling van Lelystad Airport in het bijzonder.

Doe mee..! Steun ons met een donatie..! Sluit je bij ons en wordt actief..! Er is geen andere keuze als je wilt dat Drenthe schoon en stil blijft, als je wilt dat je (klein)kinderen in een gezonde en schone omgeving groot worden zónder longziekten of hartkwalen.

Dat dit rond Schiphol, Rotterdam en Eindhoven speelt, is al erg genoeg..!

NU STIL BLIJVEN, IS DE REST VAN JE LEVEN IN HERRIE EN UITSTOOT WONEN…!!!

Totaal: € -