Met liegen en bedriegen de nieuwe premier van Nederland worden…

Minister Cora van Nieuwenhuizen wordt de nieuwe premier van Nederland.

Althans, dat wordt zij als zij het hoofdpijn-dossier ‘Lelystad Airport’ tot een goed einde weet te brengen; een openstelling per 1 april 2020.

Leugens en bedrog…

Dat de minister hiervoor al jarenlang de Tweede Kamer verkeerd of zelfs foutief heeft voorgelicht, haar ambtenaren rapporten laten verdwijnen en andere rapporten naar voren schuiven, iedere tegenstander zwart maken, kritische collega’s ‘weg zuiveren’ naar posities buiten het ministerie van I&W, onderzoekbureaus gevraagd worden om onderzoek te doen terwijl I&W de uitkomst hiervan allang gedicteerd heeft, de minister openlijk zegt dat zij een ‘list’ zal verzinnen om onder de PAS uit te kunnen komen, gebouwen laat neerzetten zónder enige bouwvergunning, een luchtverkeersleiding plaatst terwijl deze mensen nog nooit een vliegtuig van dichtbij hebben gezien, zij álle onderzoeken en rapporten door andere organisaties (als Drenthe Blijft Stil ism. SATL) uit eigen middelen uitgevoerd volledig links laat liggen en vervolgens compleet lak heeft aan volk en natuur is blijkbaar niet belangrijk.

Bom…

Al eerder liet de minister een ‘bom’ vallen op het allerlaatste moment, nl. doordat zij vlak vóór het zomerreces van de Tweede Kamer met onverwachte feiten voor het blok zette. Zó is óók te verwachten dat zij de Luchtvaartnota aan de vooravond van het kerstreces op vrij 20 dec om 21:00 naar de kamer zal sturen. Geen hond die er dán nog iets aan kan doen totdat de Kamer terugkeert van reces eind januari. Intussen stoomt haar Lelystad-machine door.

Onacceptabel…!!!

Eerder vorige week ontkende de minister niet eens meer dat er nachtelijke vrachtvluchten op Lelystad Airport zullen gaan vliegen. Vandaag zegt zij zelfs dat Lelystad Airport ook ná de 25.000 en 20.000 vliegbewegingen een “…overloophaven voor Schiphol zal blijven…”. Ergo; Lelystad Airport krijgt dus AUTONOME GROEI..!!! Iets wat tot nu toe steeds ontkend werd. Inmiddels is óók bekend geworden dat ‘nieuwkomers‘ en ‘prijsvechters‘ niet geweerd kunnen worden van Lelystad Airport, volgens het ministerie van I&W.

Allemaal signalen die erop wijzen dat deze luchthaven niet beperkt blijft tot de 45.000 vliegbewegingen.

een 'vliegbeweging' is een vliegtuig dat vertrekt en óók weer terug komt. Dit komt dus twéé keer over uw hoofd...!

De steevaste ontkenning van de nachtelijke vrachtvluchten en autonome groei die nu ineens niet meer wordt ontkend, geeft aan dat de minister – – ongeacht milieu- en natuurvergunningen én (niet geheel onbelangrijk) de toestemming van de Tweede Kamer ofwel de volksvertegenwoordiging – – doorstoomt naar een openstelling in april 2020 – koste wat het kost. Een knap mens die haar dan nog tegenhoudt. En een eenmaal geopende luchthaven doet er minimaal 15-20 jaar over om weer gesloten te worden.

Het is ONACCEPTABEL dat een minister omwille van haar eigen carriere-agenda over álles en iedereen heen gaat; de Tweede Kamer, onderzoekscommissies, vergunningen en….. de Nederlandse bevolking…!!!

Vanaf dag één zal er autonome groei zijn op Lelystad Airport.

Cem Lacin, SP-Kamerlid

Onjuiste onderzoeken

De minister baseert zich op ONJUISTE onderzoeken. Althans, dat is maar nét vanaf welke kant je kijkt. De onderzoeken die de minister volgt, zijn (eenzijdige én verouderde) onderzoeken gedaan door onderzoekbureaus als To70 en Adecs Air Infra. Bureaus die beginnen aan een onderzoek waarvan door het ministerie de uitkomst al vooraf is bepaald. Ze hoeven alleen nog maar een ‘geloofwaardig’ rapport te schrijven.

Inmiddels heeft de minister de 181 onbeantwoorde vragen laten beantwoorden. Hierin verwijst zij (óf haar ambtenaren) met grote regelmaat naar onderzoeken uit 2014. Alles wat daarna heeft plaatsgevonden met nieuwe inzichten, participatie-bijeenkomsten en ingezonden zienswijzen laat zij volledig buiten beschouwing. Die zijn allemaal opzij geschoven.

Participatie voor de bühne…

Een minister die zó met de bevolking omgaat, is niet waardig om in dat ambt voort te gaan. Als zij denkt dat dít de waarheid is, moeten de cijfers van haar collega over de boeren óók nog maar eens opnieuw doorgerekend worden.

Een ding weten wij wel zeker: leuker kunnen ze het niet maken, veiliger ook niet
Het wordt hoog tijd voor een rechtzaak tegen de Nederlandse overheid…