Onze missie

Iemand zei ooit:”Het luchtvaart dossier is nét als zelfrijzend bakmeel; het wordt steeds meer”. Een waarheid als een koe, om maar een Nederlands gezegde te gebruiken. De stichting ‘Drenthe Blijft Stil’ is sinds januari 2018 actief bezig om de politiek, zowel in Den Haag als ook op provinciaal én gemeentelijk niveau, er op te wijzen dat de uitbreiding van de luchtvaart ten koste gaat van natuur en mileu, woongenot én – iets dat op de langere termijn voor grote maatschappelijke problemen kan zorgen – de volksgezondheid.

Sinds 2014 is Den Haag bezig met plannen voor een 7e luchthaven in Nederland; Lelystad Airport. Deze luchthaven is gesitueerd bij Lelystad in de Flevopolder en had niet op een ongelukkiger plek gepland kunnen worden. Allereerst is de locatie uitermate ongelukkig gekozen waardoor vluchten, die sowieso ónder het vliegverkeer van het naast gelegen Schiphol moeten blijven, lang over bewoond gebied laag moeten vliegen en zo dus veel herrie en vervuiling verzorgen over een gebied van maarliefst 5 (!) provincies; Drenthe, Friesland, Flevoland, Overijssel en Gelderland. In de laaste 4 provincies zijn de Gedeputeerde Staten fel tégen de openstelling van het – inmiddels 214 miljoen euro (!!) kostende – vliegveld.

In Drenthe daarentegen houden Provincie- en gemeentebesturen zich stil. En dát geeft behoorlijk te denken want waaróm protesteert de Provincie Drenthe niet nét zo hard als de provinciebesturen van de andere 4 provincies? Hoe kan het bestaan dat gemeenten in Drenthe zich van de zaak afdoen met de verklaring dat luchtvaart bij de overheid hoort en zij dus zich daar niet mee bemoeien terwijl het hún lokale economie is die ten gronde gericht wordt en hún bevolking is die gezondheidsgevaren loopt..? Drenthe is, naast Friesland, voor fors deel van haar economie afhankelijk van het toerisme.

Toerisme belangrijk voor Drenthe

Jaarlijks komen vele miljoenen Nederlandse én buitenlandse toeristen naar Drenthe om te genieten van de rust, de ruimte en vooral van de schone en stille natuur. In 2016 werden en een slordige 1,5 miljoen vakanties in Drenthe doorgebracht waarbij 7,4 keer overnacht werd in Drenthe en gaven de Nederlandse toeristen 273 miljoen euro uit tijdens dagjes uit en aan boodschappen gedaan in de lokale winkels. Buitenlandse toeristen bezochten in 2016 maarliefst 211.000 keer de provincie Drenthe voor een vakantie of een zakelijk verblijf. In totaal brachten zij 829.000 nachten door in Drenthe en gaven zij naar schatting 111 miljoen euro uit. Het aantal buitenlandse gasten en overnachtingen heeft zich in de periode 2012-2016 sterk positief ontwikkeld. Het aantal gasten nam toe met 40%, het aantal overnachtingen groeide met 48%.1 De bestedingen zijn in 2018 alweer fors toegenomen en in datzelfde jaar gaven toeristen 1,7 miljard euro uit tijdens hun vakantie in Drenthe. In 2019 was het aantal overnachtingen in Drenthe zelfs gestegen tot 7,3 miljoen.

1 bron: Vrijetijdseconomie Drenthe – Feiten en cijfers 2017 – Recreatieschap Drenthe

Wat denk je zelf?

Wat denk je zélf wat het met jouw woon- en leefgenot in Drenthe doet als er straks dagelijks hoorbaar en zelfs ruikbaar meermalen per dag, ’s morgens, ’s middags en ’s avonds en in je weekeinde vliegtuigen laag overkomen…? (boven zuid-Drenthe is de geschatte aanvlieghoogte voor Lelystad Airport tussen de 1.800-900mtr afhankelijk van een veelvoud aan factoren). Vraag het aan de mensen die in de wijde omgeving van Schiphol, Eelde, Eindhoven en Maastricht wonen en voor wie de kerosine-stank dagelijkse kost is geworden. Van diegenen die naar Drenthe zijn verhuisd juist vanwege deze overlast, staat het merendeel met open mond als ze horen dat de lokale politiek hier geen heet hangijzer van maakt.

Wat denk je zélf wat het met het toerisme in Drenthe doet als de natuur niet meer stil is en de luchtkwaliteit niet meer schoon..? Denk je dat Drenthe dan nog stééds zo aantrekkelijk is voor vakantiegangers..? En wat doet dat met de lokale economie..? Drenthe is tóch al zo’n ‘ver-van-m’n-bed-show’ voor de Haagse politici dus zullen we het moeten hebben van al die miljoenen mensen die jaarlijks naar onze provincie komen om te genieten van wat elders al niet meer bestaat; rust en schone lucht..!

Wat denk je zélf wat het doet met de gezondheid van je kinderen en jezelf als je dagelijks de schadelijke uitstoot van vliegtuigen in ademt..? In de gebieden rond met name Schiphol en Eindhoven is het aantal hart- en longpatiënten verveelvoudigd in de tijd dat de luchtvaart aan het uitbreiden is geslagen. En dat zijn niet de oudere, zwakke bejaarden; dat zijn steeds vaker jonge gezonde kinderen..!!!

Wat is het je waard?

Wat is het je waard om meerdere keren per jaar een ‘weekeindje’ met het vliegtuig te gaan..? Er zijn mensen die 6 tot 8 keer per jaar (!) een ‘weekend-steden-tripje’ boeken. Als je weet hoeveel vervuilende en giftige uitstoot dat per reisje is, is het je het dan waard dat je kinderen een steeds slechtere gezondheid krijgen en ’s nachts wakker liggen van de benauwdheid omdat normaal ademen een uitdaging is geworden..? Is het je het waard dat hun hersenontwikkeling steeds trager wordt en zelfs achteruit kan gaan..? Is het je het waard dat je partner, jij zelf of je kinderen psyschische gezondheidsproblemen krijgen doordat de herrie de rust en slaap ernstig verstoord..? Is het je het waard dat je kinderen door buiten te spelen gehoorschade oplopen als gevolg van de hoogfrequente geluiden van vliegtuigmotoren..? Is het je het waard dat planten en bomen afsterven in het gebied waar overheen gevlogen wordt..? Dat dieren sterven als gevolg van de ernstige vervuiling door vliegtuigen..?

Het zal wel mee vallen…

De grootste misvattingen die wij – helaas heel vaak – horen zijn:

  1. het zal wel meevallen
  2. je houdt het tóch niet tegen
  3. jullie zijn gewoon tégen vliegen

1. Het is lastig om je iets voor te stellen dat er (nog) niet is. Als je kijkt naar de meeste zaken, zullen buitenstaanders over het algemeen bagatelliserend reageren met dat het toch wel mee zal vallen? Dit heeft te maken met een psychologisch feit dat mensen liever niet nadenken over negatieve dingen. Helaas valt overlast door vliegtuigen NIET mee. Als het er eenmaal is, krijg je het NOOIT MEER WEG! Als je geen rust meer kunt vinden in je eigen huis, als je niet meer rustig in je tuin kunt genieten omdat de stank en de herrie meermalen per dag ongevraagd over je wordt uit gestrooid, als je een verslechterende gezondheid krijgt door giftige vliegtuig-uitstoot , als je hersenen niet meer de rust krijgen die ze nodig hebben en je hormoonhuishouding overhoop raakt met alle psychische gevolgen van dien, als je kinderen ziek worden ten gevolge van vliegverkeer dan valt het NOOIT mee..!

2. Ja, we kunnen het wél tegen houden. Door actief de overheid te blijven wijzen op al de voornoemde aspecten, deze wetenschappelijk te laten onderzoeken, samen te werken met diverse (natuur/belangen)verenigingen, de gemeentelijke besturen voor te lichten en te adviseren, de positieve druk op de Gedeputeerde Staten van Drenthe te leggen zodat ook zíj gaan inzien dat dit voor Drenthe een ONGEWENSTE situatie is maar voorál door met z’n allen, als inwoners van Drenthe, een vuist te maken en te zeggen dat dit zo NIET KAN.

3. Nee, wij zijn niet tegen vliegen. Als iedereen hooguit 1x per jaar een vliegreis maakt, scheelt dat enorm veel op de hoeveelheid giftige uitstoot van vliegtuigen en dat komt niet alleen de natuur en het milieu ten goede maar ook de volkgsgezondheid. Vlieg bewust, vlieg met mate. Wéét dus wat de uitstoot is die jouw vlucht veroorzaakt (en nee, die is niet met €3,- bovenop de prijs van een té goedkoop ticket af te kopen!). Om een voorbeeld te noemen; als jij van Amsterdam naar New York vliegt en terug, genereer jij nét zoveel emissie (uitstoot) als wanneer je een jaar lang je huis verwarmt. Als jij van Amsterdam naar Gran Canaria vliegt, genereer jij, bij elkaar opgeteld, nét zoveel emissie als dat je 1362x de wasmachine gebruikt, 467x 10 minuten lang doucht én 497 dagen tv kijkt. En dat is nog maar 1 vliegreisje voor 1 persoon; reken zélf even uit wat de emissie wordt als je met het hele gezin gaat en dan meerdere keren per jaar. 2

2 bron: Klimaatakkoord Parijs, 2019

Dit kan jij doen

Sowieso kun je kiezen om een keer niet op een vliegvakantie te gaan of slechts 1x per jaar.
Wat je óók kunt doen is je aansluiten bij stichting Drenthe Blijft Stil. Momenteel bestaat onze stichting uit een klein aantal, actieve Drentenaren die verspreid over de hele provincie wonen en vinden dat de luchtvaartplannen niet goed zijn voor de toekomst van een groen en gezond Drenthe. Wij kunnen dit niet in ons eentje blijven doen en dus zijn er hard actieve leden nodig die zich ook willen inzetten om te voorkomen dat Drenthe straks één groot ‘Haarlemmermeerpolder‘ lijkt.

Je kunt méér dan je denkt!

Kom uit je stoel en meld je aan! Denk niet dat je niets kunt, want je kunt veel meer dan je zelf denkt. Wij zoeken zaken uit, benaderen wetenschappers waar nodig, wij lezen ons steeds weer verder in op het onderwerp door rapporten te doorgronden, wij schrijven brieven aan gemeenten, provincie en ministerie, wij overleggen met natuur- en belangenverenigingen, wij praten met bewoners en ondernemers in de provincie, wij flyeren huis-aan-huis, wij sturen persberichten naar kranten en lokale RTV, wij lichten gemeenten, scholen en bewoners voor… kortom; er is ook voor jóú écht wel iets te doen bij Drenthe Blijft Stil.

De dossiers op een rijtje…

01.

LAAG
VLIEGEN

Dossier over laagvliegroutes die gepaard gaan met de openstelling van Lelystad Airport

02.

DEFENSIE & F-35

Dossier over het oefen-luchtruim van Defensie boven Drenthe én de herriebak genaamd F-35

03.

LELYSTAD AIRPORT

Samen met SATL onderzoeken wij alle leugens en gesjoemel rond Lelystad Airport en stellen die aan de kaak

05.

GEZOND
HEID

Hoe ziekmakend de luchtvaart kan zijn met alle negatieve gevolgen van dien voor nu én voor latere generaties

04.

EELDE AIRPORT

Overheids-Money-pit nr. zóveel. Per jaar kóst dit vliegveld 6-8mljn terwijl het veel minder oplevert

06.

GELUIDS
OVERLAST

Wat doet overtollig geluid met ons en wat betekent dit voor onze (klein)kinderen?