Opnieuw geen transparant overheidsbeleid

Opnieuw zorgt de Nederlandse overheid ervoor dat het vertrouwen van de burger geschaad wordt. Afspraken met bewoners worden niet nagekomen en beslissingen worden genomen zònder de bevolking erin te kennen.