Over ons

De Stichting “Drenthe Blijft Stil” is opgericht door enkele bezorgde bewoners uit de gemeente Westerveld (zuid-west Drenthe) die tot de ontdekking kwamen dat de komst van vliegveld Lelystad voor heel veel overlast in de regio gaat zorgen. Dit ten koste van Natura2000 gebieden èn de lokale economie.

Zowel de Province Drenthe als ook de gemeente Westerveld bleven doodstil rond dit onderwerp en zelfs op de websites van beide overheids-organen werd met geen enkel woord wordt gerept. Drenthe bleef dus angstvallig stil en liep daarmee het risico dat de vliegroutes over zich heen zou krijgen, temeer andere provincies en zèlfs enkele àndere Drentse gemeenten al genoeg rumoer gemaakt hebben om te voorkomen dat de vliegroutes boven die gebieden zouden komen. Bij navraag wist geen enkele ambtenaar op het gemeentehuis noch op het provinciehuis ook maar iets te kunnen vertellen over de gevolgen van vliegveld Lelystad voor de rust en stilte in Drenthe met haar vele Natura2000-gebieden.

En dùs is het actiecomité “Drenthe Blijft Stil” opgericht om de burgerbevolking te laten inzien dat Drentse overheden angstvallig stil blijven over dit onderwerp. En óók om de burgerbevolking van Drenthe (èn breder; Nederland) te laten zien hoe ondoorzichtig de Nederlandse overheid handelt als het gaat om uiterst belangrijk en impact-volle zaken die ons boven het hoofd hangen. Het proces rond het besluit tot de bouw van vliegveld Lelystad riekt aan alle kanten. De Alderstafel (onder leiding van de PvdA-er Hans Alders die zich ook met het drama-dossier van de Groninger gasboringen heeft bemoeid en heel Nederland weet inmiddels hoe ondoorzichtig en geheim er daar gedaan is).

Maar bovenal omdat het prachtige Drenthe reeds zo stil is en dus stil moet blijven.

NÍÉT TEGEN VLIEGEN, WÉL TEGEN GROEI…!!!

Wij hangen NIET het ‘NIMBY’-principe (Not In My Back Yard) aan. Ook voor andere gebieden rond bestaande vliegvelden willen wij ons sterk maken zodat ook dààr de vliegroutes hoger komen te liggen. De techniek geeft aan dat er steiler geland en opgestegen kan gaan worden en dus dat er geen enkele reden overeind blijft om langdurig laag te blijven vliegen.

Nederland màg NIET veranderen in één groot vliegveld (zoals premier Mark Rutte dit graag ziet). Al eerder riep de overheid óók op tot de groei van vliegvelden Eelde en Limburg nààst de groei van Schiphol.

Samenwerking

Wij werken samen met maarliefst 23 andere burgergroepen verenigt in SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen).