Politiek

181 + 26 + 28…

Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat door roeien en ruiten als het om de openstelling van Lelystad Airport gaat. Over de hoofden van de Kamerleden en – niet onbelangrijk – over de hoofden van vele tienduizenden inwoners van de gebieden waar de vliegroutes boven liggen.

Ongeacht of adviseurs vanuit de luchtvaart-wereld, bezorgde bewoners (verenigd in SATL met een veelzijdigheid aan kunde en kennis van zaken op dit dossier!) of kritische ambtenaren haar waarschuwen, zij is als een neushoorn die door de porceleinskast gaat. Kritische ambtenaren verdwijnen steeds naar andere directoraten of functies, bezorgde bewoners worden genegeerd en adviseurs niet gehoord.

De minister heeft op 3 juli, één dag voor het zomerreces van de Tweede Kamer, de ‘Nota van Antwoord’ gestuurd. Als reactie op de bijna 10.000 zienswijzen. Deze nota was zeer bedroevend. Met geen van de bezwaren en verbetervoorstellen is iets gedaan. De minister heeft alles naast haar neer gelegd.

Inmiddels liggen er 181 onbeantwoorde vragen op antwoord te wachten. Daar zijn inmiddels nog eens 26 vragen bijgekomen over de geluidsberekeningen. Deze bleken toch NIET gevalideerd te zijn terwijl de minister eerder expliciet in de Tweede Kamer had verklaard dat deze berekeningen wél gevalideerd waren. Het verkeerd en incompleet informeren van de Kamer is een nogal cruciale fout. Het is erg lastig te geloven dat dit ‘per ongeluk’ is gebeurd.

Dan zijn er nog eens 28 vragen bij gekomen. Allemaal eveneens onbeantwoord. De minister antwoordt niet. Nét zo lang totdat ze op de befaamde ‘onbeantwoorde vragen’-lijst terecht komen en niemand er meer naar om kijkt om vervolgens te worden vergeten. Zo doe je dat als minister.

En dat terwijl de minister wettelijk verplicht is om, binnen 3 weken na indienen, de vragen te beantwoorden. Het praesidium stuurt hierop aan, echter als wij kijken naar welke Tweede Kamer leden hier zitting in hebben, geeft dat weinig hoop op een scherpe aansturing van de minister.

De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) hebben alle niet, onvolledig of zelfs foutief beantwoorde vragen gebundeld. Deze vragen zijn in augustus persoonlijk overhandigd aan de heer Dronkers (hoogste ambtenaar op het ministerie I&W). Inmiddels zijn wij drie maanden verder en ondanks de belofte er snel op terug te komen, is er vooralsnog geen enkele reactie van het ministerie hierop.

Juridische acties

Het wordt hoog tijd voor juridische acties..! Samen met andere groeperingen zijn wij aan het onderzoeken wat mogelijk is. Echter zien wij ook dat een gang naar de rechter vele euro’s kost. Waarschijnlijk zijn de kosten voor een civiele procedure al zo’n € 100.000,-
Kosten die de ‘kerngroep’ van Drenthe Blijft Stil niet alleen kan opbrengen.

Uw donatie blijft van harte welkom om ons werk te steunen. Sinds wij de ANBI-status hebben, kunt u uw donatie ook aftrekken van de belastingen.