Politiek

Manifestatie Krimp de Luchtvaart

Manifestatie

KRIMP DE LUCHTVAART

Op zaterdag 14 mei was er een landelijke manifestatie op 6 luchthavens in Nederland. Op Schiphol, Rotterdam-The Hague, Eindhoven, Maastricht-Aachen, Lelystad en Groningen Eelde werd tegelijkertijd aandacht gevraagd voor een vermindering van vliegverkeer.

Voor de luchthaven Eelde was Stichting Drenthe Blijft Stil een van de organisatoren.

Opening van de manifestatie op Gronoingen Eelde Airport door Drenthe Blijft Stil-voorzitter Marc Huiberts

Luchthaven Groningen Eelde Airport (GAE) is eigendom van de provincies Groningen en Drenthe, de Gemeente Tynaarlo en ingenieursbureau Oranjewoud, dat de aandelen van de stad Groningen en Assen heeft overgekocht. Het vliegveld kampt al jaren met een exploitatietekort, dat door de provincies moet worden bijgepast.

Op vliegveld Eelde vertrekken in de zomermaanden 11 vliegtuigen per week naar vakantiebestemmingen, waarbij van 6 vluchten de passagiers in Eindhoven dan wel Rotterdam moeten overstappen.

Op zaterdag 14 mei werd dan ook door statenleden van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe aandacht besteed aan deze onhoudbare situatie. Dat het vliegveld een betere bestemming zou kunnen krijgen door er starterswoningen te bouwen of een studentencampus, bij zou kunnen dragen aan de energie transitie door het zonnepark uit te breiden. Activiteiten waarvan de bevolking meer voordelen zou ervaren dan nu het geval is.

Statenleden uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe
geven hun visie op de toekomst van de luchtvaart.

Deze zaterdag, waarop het vliegveld gesloten was (mind you; op zaterdag is een vliegveld met vakantiebestemmingen gesloten…), gaven diverse sprekers hun mening over geluidsoverlast, laagvliegen, nadelen voor de recreatie, nadelen voor flora en fauna. Termen als goed voor de werkgelegenheid, ontsluiting van het Noorden, positieve bijdrage aan de samenleving werden hard onderuitgehaald: de luchthaven levert nauwelijks arbeidsplaatsen op, directe vluchten naar Schiphol als “hub” zijn er niet, geluidsoverlast door de vliegschool speelt de gezondheid van omwonenden parten.

Verder vinden omwonenden het heel irritant dat naar hen niet geluisterd wordt. Participatie of invloed op beleidsplannen t.a.v. de luchthaven blijken een wassen neus te zijn.

Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, herinnerde aan het unieke Unesco Wereld Erfgoed dat we niet mogen verkwanselen door goedkope vliegreizen, waarbij geen belasting wordt geheven op kerosine. Zij pleitte voor de werkelijke kosten die betaald zouden moeten worden, waardoor er vanzelf minder gevlogen zou gaan worden. Ellen Kuijpers, eveneens van de Waddenvereniging, vulde aan met het grote gevaar van de F35 die gestationeerd is op Leeuwarden en een geluid van ruim 120 decibel levert. Een hoeveelheid geluid dat ziekmakend is, de ontwikkeling van kleine kinderen verstoort. Het oefengebied van de F35 wordt gevorms door de 3 noordelijke provincies en de eilanden, waarbij aansluiting gevonden wordt op dat van Duitsland. Dit inpliceert dat ook Duitse F35 vliegtuigen bij ons komen oefenen. De geluidsoverlast heeft in Noorwegen geresulteerd in het afbreken van huizen en onbewoonbaar verklaren van een geheel dorp.

Lutz Jacobi (Waddenvereniging) en Marc Huiberts (DBS) zijn er klaar voor!

Ook SP statenlid uit Friesland, Hanneke Goede, was van mening dat we ons moeten verweren tegen meer geluidsoverlast van de F35 t.o.v. de F16. Ook al zijn er minder F35 toestellen, ze maken wel meer lawaai. En waarom vooral de noordelijke provincies zo aantrekkelijk zij als oefengebied voor defensie: er mag op de Vliehorst met scherp geschoten worden.

Sam Pormes, Statenlid van Groen Links in Drenthe refereerde aan een ander gebruik van de luchthaven, dat de woningnood zou verminderen en vooral voor studenten een aantrekkelijke campus zou vormen.

Renate Zuiker, Statenlid voor de Partij voor de Dieren noemde de aantasting van het milieu en leefomgeving als verliezende partij van het alsmaar uitbreidende vliegverkeer.

Omwonende Addy Rutgers maakte zich grote zorgen over het niet gehoord worden van de burger. De participatie in de besluitvorming is een wassen neus. Zo er aandacht besteed wordt aan de mening van de bewoners, wordt het afgevinkt van het lijstje en wordt weer overgegaan op het ingeslagen beleid.

Bij monde van de omwonenden maakte Addy Rutgers zich grote zorgen over het niet gehoord worden van de burger

In een video-boodschap riep Jan Terlouw de politiek op om aan de toekomst van ons en de kinderen te denken. Een eenmaal ingeslagen weg kan niet meer teruggedraaid worden. Hij riep de overheid er te zijn voor iedereen en niet alleen voor de luchtvaart.

Jan Terlouw doet een beroep op het gezonde politieke verstand

DBS-voorzitter Marc Huiberts bleek een goede inleider en dagvoorzitter, die de discussie tussen de sprekers en de aanwezigen alle ruimte gaf wat leidde tot een inhoudelijke discussie en opdracht aan de statenleden om te waken voor uitbreiding van de luchtvaart en een andere bestemming voor vliegveld Eelde te zoeken.

Marc Huiberts bleek een goede inleider en dagvoorzitter
DOWNLOAD HIER

Openingsrede

Lees hier integraal de openingsrede van Drenthe Blijft Stil voorzitter Marc Huiberts