Politiek

Politiek speelt Nederlanders tegen elkaar uit

Al geruime tijd probeert de politiek West-Nederland tegen Oost-Nederland uit te spelen door de Lelystad-discussie een zware ‘NIMBY’-lading te geven (Not In My Back Yard). In Den Haag lijkt men te denken dat hoe meer mensen rond Schiphol klagen, hoe logischer de opening van Lelystad Airport wordt.

Onlangs spraken wij met mensen in en rond Dronten die straks — als de airport een feit is — iedere 10 minuten een toestel over zich heen krijgen dat op zo’n 500mtr hoogte vliegt. Ieder weldenkend mens begrijpt wat dit betekent voor de rust van de bewoners en de negatieve gevolgen voor de natuur en het toerisme in die gebieden.

Dààrom is het actiecomité “Drenthe Blijft Stil” tégen het NIMBY-standpunt van velen en zet zich in om het niet alleen het boven Drenthe maar ook boven heel Nederland stil te krijgen èn te houden.


De komende jaren blijft Schiphol bomvol zitten in de ochtend- en avondpieken. Het is niet mogelijk nog meer starts en landingen in de piekuren uit te voeren. Overheveling van vakantievluchten naar Lelystad biedt weinig soelaas.

Dat blijkt uit verschillende studies die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn gemaakt. Dit jaar zit Schiphol met 500.000 starts en landingen aan het afgesproken maximum tot eind 2020.

De luchtverkeersleiding denkt met de huidige processen maximaal 540.000 vluchten aan te kunnen. Althans, wanneer vaker vier banen tegelijkertijd mogen worden gebruikt voor starts en landingen.

Dat is wel in strijd met de afspraken met bewonersgroepen. In dergelijke gevallen worden namelijk vaker de Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan ingezet, waardoor meer bewoners overlast ondervinden. Maar voor de veiligheid is het beter om minder vaak van baan te wisselen, stelde eerder de onderzoeksraad voor veiligheid.

Voor de lange termijn kan de luchtverkeersleiding alleen meer vluchten aan wanneer het luchtruim opnieuw is ingedeeld, zodat er een vierde ’snelweg in de lucht’ is gemaakt richting Schiphol.

Ook kunnen mogelijk per uur nog enkele extra toestellen landen of starten. Nu zijn dat maximaal 110 starts en landingen per uur. Die piekmomenten kunnen ook worden verlengd. Ook op de grond moet nog wel wat worden verbeterd, zoals extra taxibanen en opstelplaatsen. De onderzoeksraad voor veiligheid heeft dat ook al aanbevolen, net als een hele serie andere maatregelen.

Mainport

De nationale luchthaven moet vooral worden ingezet als zogeheten mainport, waarbij het aantal verbindingen het belangrijkste is, zoals aan de Alderstafel is afgesproken en uit de Luchtvaartnota blijkt.

Zoveel mogelijk rechtstreeks verbindingen met zakencentra in Europa en de rest van de wereld is belangrijk voor het vestigingsklimaat van het bedrijfsleven. Voor hoofdkantoren, distributiecentra en andere dienstverleners.

KLM en partners kunnen zo’n enorm netwerk alleen overeind houden door uit heel Europa ook passagiers aan te voeren en die te laten overstappen op Schiphol. Zonder deze transferpassagiers, zou het intercontinentale netwerk zeer beperkt zijn.

Om KLM en partners, maar ook de zakenvluchten van bij voorbeeld Easyjet, groeimogelijkheden te geven, is al eerder afgesproken dat vakantievluchten van Schiphol naar Eindhoven en Lelystad moeten verhuizen.

Uit nieuwe onderzoeken blijkt nu dat die verhuizing voor de ochtend- en avondpiekuren weinig soelaas biedt. Op die uren zijn maar weinig vakantievluchten.

Die starten vooral voor het krieken van de dag en in de middag. De landingen zijn ook in de middag en de late avond. Verplaatsen van vakantievluchten helpt wel om geluidsruimte vrij te spelen op Schiphol. De eerste jaren kan Lelystad 10.000 starts en landingen verwerken en na de herindeling van het luchtruim kan dat groeien tot 45.000.