Politiek

De harde realiteit

Vandaag is het zo ver; de vertrekkende Kamerleden nemen afscheid en worden vanmiddag door Kamervoorzitter Arib toegesproken. Morgen wordt de nieuwe Tweede Kamer wordt geïnstalleerd. Op veel blauwe stoeltjes zitten 67 nieuwe Kamerleden. Mensen die met frisse moed het Kamerlidmaatschap aanvaarden en aan de slag willen.

Dat er nieuwe Kamerleden zijn, betekent ook dat er Kamerleden zijn die vertrokken zijn. Dit betekent ook dat er kennis verwijnt uit de Tweede Kamer en dat nieuwe Kamerleden zich moeten gaan inlezen op de veelheid aan dossiers.

Dossier luchtvaart

Voor ons is het belangrijkste dossier de luchtvaart. In de afgelopen 4 jaar hebben we intensief contact onderhouden met absolute kanjers als Sem Lacin (SP), Suzanne Kröger (GL) en Lammert van Raan (PvdD). Medio 2020 had Sem al laten weten zich niet meer verkiesbaar te stellen maar dat Suzanne Kröger door voorkeursstemmen voor andere kandidaten uit de Kamer zou verdwijnen, had niemand voor mogelijk gehouden. Zij zelf ook niet. Gelukkig is het Lammert van Raan gelukt om wél terug te keren in de Tweede Kamer en daarmee zijn wij enorm blij (zie onze .

Hoe summier het wellicht mag lijken; vanaf deze plek willen wij Sem en Suzanne ENORM BEDANKEN voor alle energie die zij in het dossier gestopt hebben en steeds weer met volle overtuiging kritische vragen aan de minister van I&W hebben gesteld en passende wetsvoorstellen hebben ingediend. Zonder jullie inzet was het dossier nooit zó groot geworden en had de minister – met haar sjoemelende ambtenaren – Lelystad Airport allang opengesteld voor méér dan de ’toegezegde’ 45.000 vliegbewegingen.

Dank, dank, dank…!