Luchtvaart Dossier GAE, Politiek

Dit is ons voorland…

Dit is ons voorland als de Drentse politiek en niet overtuigd raakt van het dringende feit dat Lelystad Airport NIET opengesteld moet worden omdat dit de rust, schone lucht en mooie natuur in onze provincie ernstig in gevaar brengt. Ook wordt het hoog tijd dat de Drentse pers kritische vragen gaat stellen over het waaròm de Drentse politiek zo belust is op korte termijn winsten in plaats van met behouden van wat voor moois wij hebben waarvoor jaarlijks vele mensen naar Drenthe komen.

Zoals al eerder hier is geblogd, zal óók hier de overheid zich niets gelegen laten om àlle gemaakte afspraken met voeten te treden. Zo is het gegaan rond Schiphol, zo is het gegaan rond Eindhoven Airport, zo is het gegaan rond Rotterdam en Limburg dus waarom zou het nu, bij Lelystad Airport anders gaan..?

Bekijk hier de – meer dan alarmerende – video waarin onderwonenden van zowel Rotterdam als Limburg een kijkje in ònze toekomst geven…

Dit is wat de minister zègt; geen laagvliegroutes, geen nacht en geen vracht…

Minister Cora van Nieuwenhuizen belooft al heel lang dat er geen nacht- en/of vrachtvluchten op Lelystad zullen landen. Echter waarom is de moedermaatschappij van Zalando dan al vertegenwoordigd met een enorme opslaghal pal nààst het vliegveld..?

De minister zegt toe dat er niet laag gevlogen zal worden. Maar bedoelt de minister hetzelfde hiermee als dat wij bedoelen..? Per slot van rekening staat nergens bepaald wat ‘laag’ en wat ‘hoog’ is. Dus hiermee kan zij nog àlle kanten op. Nog los van het feit dat het ministerie schrijft dat er “…zo min mogelijk van laagvliegroutes gebruik gemaakt zal worden…”. De zinsnede ‘zo min mogelijk’ geeft ruimte voor de minister om alles z’n vrije loop te geven.

Over of Lelystad-verkeer nu wel of niet in de vlieglaag van Schiphol kwam, zei de minister eerst: “Lelystad verkeer komt niet in de vlieglaag van Schiphol-verkeer tenzij de verkeerssituatie dat toelaat”. Dit is een ‘NEE TENZIJ’.
Nú zegt de minister: “Lelystad verkeer komt wel in de vlieglaag van Schiphol-verkeer mits de verkeersituatie dat toelaat”. Dit is een ‘JA MITS’. In de praktijk komt dit exact op hetzelfde neer.

De minister zegt:”Lelystad Airport is gesloten tussen 23:00-06:00uur”.
Nú zegt de minister:”Lelystad Airport is tenminste opengesteld tussen 06:00-23:00u met een uitloop tot middernacht voor vertraagde vluchten”. Dit is alweer ruimer want in de tweede formulering wordt er niet nadrukkelijk gezegd dat het vliegveld gesloten is op bepaalde tijden.

Als wij kijken naar de situatie rond andere vliegvelden dan zien wij dat haar voorgangers bij àl deze situaties hetzelfde hebben beloofd. Er zijn tot zelfs convenanten opgesteld waaronder menig minister zijn/haar handtekening heeft gezet. Wat zijn die convenanten waard..? NIETS!!! Want er is geen wet op handhaving in de luchtvaart. Dus staan burgers met lege handen en rechters met hun mond vol tanden. Zolang er geen wet is opgesteld, kan de overheid doen en laten wat zij wil als het om luchtvaart gaat.

 ‘Vectoring’

Vectoring is een technische term voor het ‘uitwaaieren’ binnen een vliegroute. Boven zowel Schiphol als Rotterdam waaieren vliegtuigen zó ver uit dat inmiddels de hele provincie Zuid Holland onder het vliegverkeer ligt. Ook wordt er op grote schaal boven natuurgebieden overtollige kerosine geloosd. De uitstoot van CO2 en (ultra)fijnstof is er enorm.

Dit kaartje hiernaast toont hoe ver de vliegtuigen uitwaaieren over Zuid Holland (de dunne rode lijn geeft de door de minister toegezegd vliegroutes aan. De oranje ‘vegen’ die routes zoals er daadwerkelijk gevlogen wordt. Volledig naar willekeur.

Tot ver buiten de afgesproken routes wordt er gevlogen. Het ministerie zegt niets te kunnen doen want “…er kan niet worden gehandhaafd…”. Dit omdat er dus geen enkele wet is belegd waarin maatregelen staan die opgevolgd kunnen worden in geval van overtredingen in de luchtvaart.

Het linker kaartje geeft de vliegroutes naar en van Lelystad Airport aan zoals het ministerie belooft heedt, met afwijkingen in het oranje aangegeven. De groene gebieden zijn de zgn. Natura2000-gebieden die door Brussel zijn aangemerkt als ‘bijzondere natuurgebieden’.

Echter dìt (rechter) kaartje is wat wij kunnen verwachten zodra Lelystad Airport opengesteld is; een brede uitwaaiering van vliegtuigen die lukraak over de provincies Drenthe en Friesland zullen gaan. De rode pijlen geven de vliegrichting aan èn zijn precies afgemeten van zijpunt tot zijpunt dat zij 3km verbeelden.

Dit omdat piloten zèlf de kortste route naar hun bestemming mogen bepalen.

Via deze link kunt u bekijken wat de beoogde aanvliegroute vanuit het noorden op Lelystad (voorlopig) voor uw eigen woongenot betekent.

Om nog maar te zwijgen van het nieuwe plan van de minister om een militair luchtruim boven Friesland en Drenthe in te delen waar straks de F35’s (ook wel bekend als JSF) vrijelijk over heen kunnen gaan. F35’s maken gruwelijk veel lawaai, vliegen ònder de 900mtr en kunnen te pas en te onpas vliegen.

Ook tegen deze uitruil van het ministerie moeten wij dringend actie ondernemen.

Waarom uw steun aan onze stichting van cruciaal belang is.

Mèt uw financiële steun kunnen wij het volgende doen:

  • juridisch advies inwinnen voor een zaak tegen de overheid
  • medisch specialisten onderzoek laten doen naar de gevolgen voor de gezondheid van u en uw kinderen door CO2 en (ultra)fijnstof uitstoot
  • onderzoek laten doen naar de waarde-daling van uw woning
  • een maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) naar Schiphol laten uitvoeren om aan te tonen dat Schiphol helemaal niet hoeft uit te breiden
  • luchtvaart specialisten onderzoek laten doen naar de alternatieven voor de herindeling van het luchtruim.

Kortom, met ùw financiële ondersteuning kunnen wij nòg veel mèèr doen..! Steun ons nu..! Ook zijn wij op zoek naar zakelijke sponsors die in kunnen staan voor grotere bedragen – een zaak tegen de overheid gaat straks tienduizenden euro’s kosten.

Wat wij wel en niet doen

Wij gaan niet op de barricaden in gele hesjes. Wij lijmen onszelf ook niet aan van-alles-en-nog wat vast. Wij verstoren geen vergaderingen van de Tweede Kamer of de lokale politiek.

Wij gaan wel met het minsterie in gesprek om hen aan te tonen dat hun berekeningen niet kloppen, dat zij de verkeerde volgorde van procedures volgen en dat wij, met tienduizenden onderwonenden van de vliegroutes, een rechtzaak zullen aanspannen tegen de staat wanneer Lelystad Airport opengesteld wordt.

Wij willen dit ministerie dat keer op keer blundert, aan mistige besluitvorming doet, dat niet serieus wil luisteren naar onderwonenden (en hen daarmee ook niet serieus neemt) duidelijk maken dat zij met mensen te maken heeft. Mensen die hechten aan een rustige en schone leefomgeving.

En daar ‘vlieg’ je niet zó maar even overheen…