Politiek

Drenthe; het afvoerputje van de luchtvaart-lobby!

Met het verschijnen van de Herziening Luchtruim van het ministerie van I&W heeft minister Cora van Nieuwenhuizen opnieuw een pakket leugens de wereld in gestuurd.

Als wij haar op haar woord moeten geloven, zouden nu álle laagvliegroutes zijn opgelost en dat daarmee voldaan is aan de belangrijkste voorwaarde die, volgens haar, de openstelling van Lelystad Airport nog tegen hield; geen laagvliegroutes van en naar Lelystad.

De minister maakt haar beloften niet waar

De minister probeert opnieuw iedereen zand in de ogen te strooien door in te zetten op de leugen dat aan álle voorwaarden is voldaan. Lelystad Airport zou moeten dienen als overloop-luchthaven voor Schiphol maar door de Europese regelgeving kan de minister hieraan niet voldoen. Ook heeft zij niet de benodigde stikstofruimte en doordat haar ambtenaren-top, de directie van Schiphol én diverse duurbetaalde adviesbureaus – die steevast uit kwamen op vooraf door het ministerie opgelegde uitkomsten – jaren lang allerlei frauduleuze praktijken erop na heeft gehouden , hebbende bij SATL aangesloten groepen aangifte gedaan bij het OM. Deze zaak loopt nog steeds als blijft het verbazingwekkend stil vanaf de kant van het OM.

Daarnaast beweert de minister dat de vliegtuigen zó hoog over komen dat je ze niet hoort. In de stukken is te lezen dat geluidsoverlast boven de 1800 meter geen prioriteit is en bij doorstijgen is sprake van een geluidsniveau tot tientallen decibellen. Als de minister nu eens in Drenthe komt luisteren naar vliegtuigen die over het stille Drentse landschap vliegen op 11km hoogte dan zal ze zien dat je een vrachtvliegtuig of een volle Boeing met passagiers en bagage aan boord nog meer dan prima kan horen – helaas. Wij meten met zeer grote regelmaat de vliegtuigen die over Drenthe denderen en heel vaak zijn onze metingen 58dB of zelfs vele malen hoger (de gegevens van alle metingen zijn hier terug te vinden). Echter biedt de minister totaal geen cijfers ter inzage en ook ontbreekt aan alle kanten de onderbouwende documentatie. Ook beweert de minister dat de vliegtuigen schoner en stiller worden en dat electrisch vliegen nagenoeg een feit is.

Gelukkig is er binnen SATL meer dan voldoende wetenschappelijke kennis aanwezig om berekeningen te weerleggen en ook dit soort uitspraken. Als het gaat om schonere en stillere vliegtuigen dan kunnen we zeggen dat vliegtuigen voorlopig alleen nog maar zwaarder worden en dús luidruchtiger. Schoner ook niet want de minister heeft al eens geschermd met de term ‘bio-kerosine’ maar een vliegtuig dat op frituurvet vliegt, levert een ander soort uitstoot proleem met zich mee, vooral in de hogere luchtlagen. Nog even los van het feit dat dit kerosine is die uit plantaardige producten wordt verkregen die daarvoor speciaal verbouwd worden en het verdringt de verbouwing van de voedsel-gewassen omdat voor deze productie enorm veel grond nodig is. En dat electrisch vliegen direkt naar het land der fabelen gestuurd kan worden, blijkt wel uit het feit dat als je een vliegtuig electrisch zou willen laten vliegen de accu, die hiervoor nodig is, zó groot en zó zwaar zou moeten zijn dat het toestel in praktijk nauwelijks van de grond zou kunnen komen. Kortom; de minister ziet ze vliegen…

De Minister probeert nog steeds met alle macht een opening van een nieuw vliegveld door te drukken gebaseerd op onjuiste argumenten, niet gebaseerd op de feiten. Het openen van een (volledig overbodige) 6e luchthaven in Nederland (die nú al meer dan 215 miljoen euro heeft gekost en straks per jaar vele miljoenen euro’s overheidssubsidie moet krijgen om te kunnen overleven, nét als Schiphol, Eelde, Eindhoven, Aachen Airport en Rotterdam dat al krijgen willen ze daar de deuren niet hoeven sluiten) is een totaal bizar denkbeeld van de minister nu een groeiende groep Nederlanders wil dat de luchtvaart wordt teruggedrongen.

Voor een overzicht van leugens en listen, verwijzen wij graag naar deze pagina op de SATL-website.

Drenthe; het afvoerputje van de luchtvaart

Wie de Herzieningluchtruim een beetje globaal door bladert, komt al snel tot de conclusie dat álle militaire oefenterreinen verlegd worden van overal in Nederland naar specifiek Drenthe. Dit betekent dat het oefenterrein van de F35’s (zie het filmpje mét geluid) en helicopter-verkeer (dat moet kunnen oefenen boven bewoond gebied, zeker nu er vanwege corona-restricties niet meer over onbewoond Canada gevlogen mag worden) boven Drenthe komt te liggen. En militair luchtverkeer heeft twee grote nadelen; 1) het maakt ENORM VEEL HERRIE (de F35’s zijn een factor 10 luider dan de F16’s dat al waren) én er mag gevlogen worden op 900meter hoogte. Dit betekent een geluidsvermeerdering boven Drenthe van vele procenten. En voor wie de lijstjes met dB’s en procenten niets zegt: de toename van luchtverkeer boven Drenthe brengt heel veel geluidsoverlast met zich mee én de continue uitstoot van schadelijke stoffen waardoor flora en fauna ernstig te lijden krijgt. In gebieden waar de luchtvaart het ergst is, komen veel hart-, long- en hersenziekten komen – het merendeel gerelateerd aan de luchtvaart.

Dat er straks vanaf de Duitse grens aangevlogen mag worden op een hoogte van 1200meter (geloof ons; daar heb je écht mega-overlast van!) is ook heel duidelijk te lezen. En wie een beetje tussen de regels door leest, kan al snel de vertaalslag maken naar waar ál het vliegverkeer dat niet naar of van Schiphol komt blijft. Precies, ònder het vliegverkeer van Schiphol dat voorrang krijgt op álle fronten.

Nederland, en met name de provincie Drenthe, verandert met de Herzieningluchtruim in EEN GROTE DEKEN VAN VLIEGVERKEER met alle geluidsoverlast en schadelijke uitstoot van dien.

Laten we dit over ons heen komen..? Wij van Drenthe Blijft Stil hopen van niet en zullen daar alles aan doen dat in onze macht ligt.

Totaal: € -