Politiek

Goede ontvangst voor nieuwe vliegroutes Lelystad

De opening van Luchthaven Lelystad gaat in april 2020 door. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen de Friese wethouders en bewoners maandag verteld.

De VVD-minister van Infrastructuur en Waterstaat wil geen verder uitstel, zo bleek tijdens de ontmoeting in Lemmer met belanghebbenden uit Friesland, Drenthe en Overijssel. Volgens Van Nieuwenhuizen is in het gesprek een deel van de weerstand weggenomen. Ze zegt dat er alternatieve routes zijn gevonden waardoor bijvoorbeeld minder over Lemmer wordt gevlogen. De aan- en wegvliegroutes komen iets zuidelijker en westelijker te liggen meer richting het IJsselmeer. Hoe dan ook wil ze dat in april 2020 de luchthaven opengaat: „Uitstel kan niet vanwege de drukte op Schiphol.”

‘Beter communiceren’

De minister erkent fouten uit het verleden: „We gaan nu beter communiceren en gaan de fouten zoveel mogelijk herstellen. We willen de suggesties meenemen waardoor zo min mogelijke hoeveelheid overlast wordt ervaren”. Het eerste jaar komen er 4000 vliegbewegingen oplopend tot 10.000 per jaar in 2023. Daarna worden de hoogtes voor de aanvliegroutes voor Schiphol en Lelystad opnieuw ingedeeld. „Die gaan dan zeker omhoog ”, aldus de minister. „Nu geldt dat er minimaal op 1800 meter gevlogen moet worden, maar ik verwacht dat het ook al snel hoger kan.”

Positieve effecten

Wethouder Durk Durksz (FNP) van De Fryske Marren bevestigt dat het gesprek tussen de gemeenten en de minister weerstanden heeft weggenomen, ook al vertelde de minister geen nieuws. „De leechfleanrûtes binne oant 2023. Dernei gean se hielendal omheech en wurdt de oerlêst minder. It beslút fan de Twadde Keamer is in útmakke saak. Wy binne bliid dat it no om’e Lemmer hinne giet en net safolle mear oer de bewenning. Mar garânsjes krije wy net. Sokke tasizzings stean net yn it offisjele loftfeartbeslút, dus it bliuwt ôfwachtsjen”. Durksz verwacht ook positieve effecten voor De Fryske Marren: „Op in healoere riden hast in stik mear wurkgelegenheid. Dat is ek moai foar ús ynwenners”.

Pvda-wethouder Cor Trompetter van Weststellingwerf vindt ook dat de minister de bezwaren heeft verminderd door aanpassing van de vlieg-routes. Maar hij blijft tegen de openstelling van Lelystad voor 2023 wanneer het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld met hogere vliegroutes. „Wij zijn tevreden met de verbeteringen, met name ook voor het gebied de Rottige Meente. Maar wij blijven tegen laagvliegroutes.”

[Bron: Leeuwarder Courant, 16 april 2018]