Politiek

Kamerdebat over Lelystad Airport

Op dinsdag 15 mei vindt op verzoek van de PVV een debat in de Tweede Kamer plaats over sturing van de luchtvaart.

De PVV wil, net als de regeringspartijen, de luchtvaart onbeperkt laten groeien.
De coalitiepartijen hebben daarom in het regeerakkoord vastgelegd om te stoppen met sturen op aantallen.

Het kabinet gaat de luchtvaart ook nauwelijks meenemen in het klimaatakkoord. Het klimaatakkoord dat onder de naam CORSIA door onder andere het Nederlandse kabinet ondertekend is.

Om de geluidhinder, de (ultra)fijnstof uitstoot, de klimaatschade en de veiligheidsrisico’s te beperken is het effectiever om het aantal vliegbewegingen te beperken.

Daarom wil de oppositie in het belang van volksgezondheid, milieu, veiligheid en klimaat grenzen stellen aan het aantal vliegbewegingen op de nationale luchthavens.

De te behandelen zaken en begeleidende documenten van de Tweede Kamer zijn hier te downloaden.