Politiek

Leugens om Lelystad; werkgelegenheid groeit nauwelijks met komst luchthaven

Als het om luchtvaart gaat, komt steeds weer de eeuwige mantra naar voren:”De luchtvaart is de motor van de economie”. Dat het hier om een verouderde kijk op luchtvaart gaat èn dat deze vanuit de jaren 50 telkens weer opnieuw gebruikt wordt, geeft wel aan dat de luchtvaart steeds minder belangrijk is voor de economie. Kennis en innovatie zijn sterkere economische peilers echter de ‘dinosaurussen’ van de luchtvaart komen nog steeds niet verder dat de ingesleten mantra. En het geloof in deze mantra door de burger brokkelt gelukkig steeds verder af.

Dat komt mede doordat de overheid zich steevast bedient van bureaus die volledig afhankelijk zijn van haar zijn. Bureaus die op voorhand een uitkomst te horen krijgen waarop zij moeten uit komen dan blijft de geldstroom constant.

Wat heel erg vervelend is, is dat het inhuren van dit soort bureaus de belastingbetaler ongevraagd (!) vele miljoenen euro’s kost. Nòg vervelender is, is dat de uitkomsten steeds weer door burgers moeten worden overgedaan die dit vaak uit eigen zak bekostigen. En het allervervelendst is dat persoonlijke belangen over het hoofd van de burger worden uitgevochten onder het mom ‘economie’ en ‘politiek’.

Ook nù weer heeft het minsterie van Infrastructuur en Waterstaat zich rijk gerekend met de – op voorhand bekende – uitkomst van een zogeheten ‘Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse’ (MKBA) voor Lelystad Airport.

Samen met Hoog Overijssel hebben wij een second opinie laten uitvoeren op deze MKBA (koste hiervan ruim €5000,- en die krijgen wij helaas niet terug van de overheid voor het wèl goed doen van hààr huiswerk!).

Daar waar de overheid al vroeg riep dat de komst van deze luchthaven de economie zou gaan dragen, blijkt dat de openstelling van de luchthaven aan slechts 60 (!!!) mensen (deeltijd)werkgelegenheid biedt. Ook is gebleken dat het beperken van de groei van Schiphol noch het dichthouden van Lelystad Airport de economie zal schaden.

Rekenwijzen die gebruikt worden door het ministerie zijn steevast te hoog gecalculeerd. Dit was het geval bij de ‘Belevingsvlucht’, dit was het geval bij zowel de eerste als ook bij de tweede MER, dit was het geval bij de discussie rond Rotterdam-The Hague Airport (waar slechts 120 mensen gedeeltelijk of geheel een baan van hebben en niet de 5000 die de overheid had voorgesteld) en dit is nu opnieuw aan de hand als het gaat om de MBKA voor Lelystad.

De openstelling van Lelystad Airport en verdere groei van Schiphol stimuleren vooral een verdere doorgroei van het goedkope leisure-verkeer, en daarmee vooral de toeristische sector in het buitenland. De toegevoegde waarde van deze groei is voor Nederland uiterst beperkt, en weegt niet op tegen de maatschappelijke schade van nòg meer vliegbewegingen.