Politiek

Luchtvaartnota; visieloos en achterhaald…

De vorige week uitgebrachte Luchtvaartnota (LVN) is één grote teleurstelling; ‘grosso modo’ kunnen we zeggen dat groei van de luchtvaart de énige focus van het ministerie is.

De ontwerp Luchtvaartnota moet antwoord geven op de vraag hoe de luchtvaart zich moet gaan ontwikkelen in balans met veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid tot 2050. Een zeer relevante vraag in een tijdperk van grote klimaatuitdagingen, corona-crisis en groeiende weerstand tegen de luchtvaart. De inhoud van de nota is echter ronduit teleurstellend. Het document ontbeert iedere vorm van een degelijke visie. De énige focus van het ministerie is de ouderwetse groei van de luchtvaart. De nota gaat volledig voorbij aan de veranderende tijdsgeest waarin schone lucht, gezondheid en welzijn van mensen voorop zouden moeten staan.

De LVN is een achterhaald document waarin de minister met mooie termen als ‘balans’ en ‘hinderbeperking’ de indruk probeert te wekken dat het ministerie ècht een nieuwe koers wil gaan varen en alle betrokken partijen, zoals bijv. de ‘onderwonenden’ hierbij niet uit het oog wil verliezen.

Het doel dat uit de LVN straalt is openstelling Lelystad Airport met als ultieme doelstelling de verdere uitbreiding Schiphol zonder iedere vorm van realiteit in acht te nemen. Zo wordt er bijvoorbeeld de aandacht gericht op electrisch vliegen, iets dat technisch gezien onhaalbaar zijn. Om deze ‘nieuwe manier van vliegen’ te staven, bedient de minister zich – opnieuw – van onjuiste berekeningen. Overigens valt het onze specialisten op dat praktisch àlle berekeningen in de nota niet realistisch en bovenal onjuist zijn.

Wie de LVN goed door leest, zal ook tot de conclusie komen dat alle berekeningen naar maar één doelstelling toerekenen. De MER is feitelijk onjuist gebleken en ook in de MKBA wordt naar een gewenste toekomst toegerekend. Er wordt geen enkele oplossing geboden voor de luchtruimherziening en ook de schadelijke laagvliegroutes zijn zorgvuldig uit deze nota gehouden.

Het ministerie heeft opnieuw een papieren tijger opgetuigd met een veelvoud aan participatieprocessen. Uit ervaring van onze groep èn de vele andere groepen in SATL verzameld, zijn al deze participatie-bijeenkomsten een ‘wassen neus’. Er wordt heel veel genoteerd maar er wordt uiteindelijk niets gebruikt. Ergo; er wordt alleen voor de bühne naar de burger geluisterd. Samen met SATL hebben wij uitgebreide inbreng geleverd aan het ministerie waaronder door Leon Adegeest herberekende aspecten. Er is NIETS mee gedaan. De LVN is doorspekt van oude en bewezen foutieve berekeningen. De meer dan tienduizend zienswijzen die zijn ingestuurd en de inmiddels bijna ontelbare Kamervragen zijn volledig buiten het proces gelaten.

Één ding is zeker: deze luchtvaartnota kan rekenen op felle kritiek.

De Christenunie neemt in haar reactie afstand van de nota. Ook vanuit D66 zijn kritische geluiden. GroenLinks en Partij voor de Dieren spreken van ‘niet aanvoelen van de tijdsgeest’ en ‘luchtfietserij’. Het begint erop te lijken dat de VVD zichzelf aan het isoleren is in het politieke landschap door maar één doel voor ogen te hebben; de luchtvaart fors te laten groeien en Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen.

Belangrijk detail om te weten is dat Lelystad Airport strijdig is met een breed scala aan wetten en Europese verdragen. Niet voor niets is de opening van Lelystad Airport opening reeds vier maal uitgesteld.

Lees de Luchtvaartnota hier

Bijgaand enkele reacties:

… niets positiefs …
‘ … los van elke realiteit …’
‘ … cruciale doelen onbesproken …’
… randstad onleefbaar …’

Het is afwachten òf en zo ja wanèèr de provincie Drenthe en onder de aanvlieg- en vertrekroutes liggende gemeenten van zich gaan laten horen. Wij zijn reuze benieuwd.