Politiek

Minister sjoemelt met stikstofcijfers

Met foutieve stikstofberekeningen, het gebruik van verkeerde data en het achterhouden van cruciale informatie probeert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de opening van Lelystad Airport door te drukken.

Opvallend is ook het gegeven dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zelfs het RIVM heeft misleid met verkeerde calculaties. Dit alles om de steun van het RIVM niet te verliezen.

Lees de reconstructie van het sjoemelen en manipuleren hier.

de minister doet álles om Lelystad Airport zo snel mogelijk te kunnen openstellen, zo óók sjoemelen met cijfers en incomplete informatie naar de Tweede Kamer sturen…

De juiste gegevens moeten nú op tafel komen..! En inmiddels zijn steeds meer leden van de Tweede Kamer hiervan overtuigd.

Eppo Bruins van De ChristenUnie heeft altijd gezegd: “alle informatie moet op tafel liggen. Ik hoor nu – via media – dat er rapporten zijn, die de Tweede Kamer nog niet kent. Dat doet de vraag rijzen op basis van welke berekeningen de vragen vanuit de Tweede Kamer tot nu toe zijn beantwoord.’’

Hebben Kamerleden dus goedkeuring gegeven aan Lelystad Airport op basis van objectieve cijfers, of zoals SATL stelt: op basis van gefingeerde berekeningen om het vliegveld zo snel mogelijk open te krijgen? 

De Stichting ‘Drenthe Blijft Stil’ maakt eveneens zeer actief deel uit van SATL – een verzameling van achttien actiegroepen, die strijden tegen de komst van Lelystad Airport – trok die laatste conclusie na uitgebreid onderzoek. Het bekeek alle stappen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zette, tussen 2014 en 2020. 

De overheid kent rekenmodulen waarmee ze – volgens de wet – de natuurschade van de opening van een vliegveld moet berekenen. Vallen die hoog uit dan moet er een speciale Europese natuurvergunning aangevraagd worden. Daaromtrent zou de overheid met name gesjoemeld hebben, beweert SATL. Met tijdwinst als belang.

Als er namelijk een natuurvergunning nodig is, kan de bouw van een vliegveld zeer veel vertraging oplopen. Het ministerie zou daar bang voor zijn geweest. Maar het ministerie moet – volgens de wet – hoe dan ook objectief narekenen en vaststellen of er een natuurvergunning aangevraagd moet worden.

SATL stelt dat het ministerie die berekeningen niet objectief heeft gedaan. Er zouden steeds verschillende waardes zijn ingevuld als het om de stikstofoverlast ging. Net zo lang tot de waardes zo klein waren, dat een natuurvergunning aanvragen niet meer nodig was en de bouw snel door kon gaan. 

Dit is onacceptabel en móet stoppen, vindt Stichting ‘Drenthe Blijft Stil’, en zet zich dan hard ook in om de juiste gegevens boven water te krijgen en de minister ertoe te dwingen correcte openheid van zaken te geven aan de Tweede Kamer.