Politiek

Minister vergelijkt appels met peren

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de Twewede Kamer vandaag een brief gestuurd over het verschil tussen metingen en berekeningen.

Volgens het Ministerie van I&W is het normaal dat er meer geluid kan zijn dan wat er in de MER staat bij ‘hardst hoorbare geluid’.

In een andere passage staat dat de 45.000 voorgenomen vliegbewegingen worden opgenomen in het luchtvaartbesluit. De minister doet uitspraken op basis van eén enkele vlucht die voor het merendeel NIET aan de vooraf gestelde eisen voldeed.

De brief is hier te lezen.