Politiek

Nederlandse economie, motor van de luchtvaart

De KLM moet gedacht hebben erg slim te zijn door de pagina, waarop woensdag 10 juni 2020 nog te lezen stond dat je in een vliegtuig sneller verkouden kunt worden, te verwijderen.

Tja, voor de gemiddelde web-kijker is het dan pech hebben. “Pech, pagina weg”, denken ze bij de markting-afdeling van KLM. “Laten we overgaan tot de orde van de dag; de groei van de luchtvaart, uitbreiding van het vlieg-plafond op Schiphol en de openstelling van Lelystad Airport“.

Al is de KLM nòg zo snel, ‘Drenthe Blijft Stil’ achterhaalt haar wel.

Het is één van deze dingen die we in de luchtvaart-lobby steeds vaker tegen komen; webpagina’s, rapporten en interviews die ineens verdwijnen, meningen die plotseling 180 graden omgedraaid worden, volledig zwart-gelakte WOB-verzoeken en waar voorheen het ministerie van I&W zich bediende van bagatellisering van alle feiten nu over is gegaan tot totale ontkenning van de aangeleverde herberekeningen en cijfers.

De ontembare geld-lobby die de luchtvaart is wordt nog steeds gevoed door de overheid (lees: u, als belastingbetaler). Er wordt wèl 4 miljard euro in KLM gestoken om haar overeind te houden – terwijl overal in de wereld ‘nationale trotsen’ omvallen – maar voor de zorg gaan we klappen… dat kòst namelijk niks. Terwijl de Zorg de afgelopen decennia kapot bezuinigd is. De suggestie om voor KLM te gaan klappen en geld in de zorg te stoppen, werd op bepaalde niveaus beantwoord met naar het voorhoofd wijzen.

Blijkbaar vindt nog steeds een groot deel van Nederland het logisch dat de overheid miljarden aan belastinggelden in de luchtvaart pompt. Een onlangs opgeleverde (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) MKBA op Schiphol leverde de keiharde gegevens op dat deze luchthaven schromelijk verlies draait op haar core-business; namelijk het faciliteren van vliegtuigen. Hetzelfde geldt voor Rotterdam-The Hague Airport (ook aangetoond via een MKBA) èn het op handen staande Lelystad Airport.

De alom geldende mantra is nog steeds dat de luchtvaart (lees: KLM) de motor van de economie is. Inmiddels ontdekken steeds meer mensen dat het, helaas, precies andersom is.