Politiek

Omstreden milieurapport goedgekeurd: Lelystad Airport kan door

Het omstreden milieurapport van Lelystad Airport is de afgelopen maanden voldoende bijgewerkt. Eerdere fouten – ontdekt door actiegroepen – zijn hersteld. Dat laat de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) woensdag weten.

Hierdoor kunnen de voorbereidende werkzaamheden volgens planning verder en zou het vliegveld in het voorjaar van 2020 open kunnen. Verdere vertraging (eigenlijk moest Lelystad Airport dit voorjaar al open) lijkt nu van de baan. Wel moet de Tweede Kamer de komende weken nog akkoord gaan.

Vooruitlopend op het eindoordeel van de Commissie voor de mer meldde actiegroep HoogOverijssel dinsdag al dat er in Friesland ruim 57.000 nieuwe ‘herrieslachtoffers’ bij komen als gevolg van de laagvliegende vliegtuigen van en naar het nieuwe Lelystad Airport. De Overijsselse actiegroep werkt samen met de Stellingwerver groep Laagvliegroutes Friesland NEE.

‘Lelystad’ gaat vakantievluchten overnemen van Schiphol. In het zuiden van Friesland en in Overijssel en Gelderland is veel verzet tegen de lage routes (langdurig op 1800 meter hoogte) die de vliegtuigen de eerste jaren vliegen. Over Friesland komen toestellen van en naar Scandinavië en Groot-Brittannië.

Rapport

‘Het rapport laat goed zien dat door de actualisatie de nieuwe geluidgrenzen op sommige plaatsen iets groter worden en op andere kleiner. De invloed van de foute invoergegevens hierop blijkt klein’, aldus de commissie.

En: ‘Nieuw is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke en sterk variërende geluidpieken optreden. Die hangen onder andere af van het vliegtuigtype en het moment waarop vliegtuigen doorklimmen.’

Hiervoor moet voldoende aandacht zijn. De commissie adviseert minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur om inwoners uit te nodigen mee te denken over het meten en bijsturen van de hinder.

‘Het rapport gaat ervan uit dat als het aantal van 10.000 vliegbewegingen wordt bereikt, het luchtruim is heringedeeld, waardoor de tijdelijke lage aansluitroutes niet meer nodig zijn. Mocht dit later anders worden, dan bestaat de kans dat het rapport opnieuw moet worden geactualiseerd.’

Besluit

Volgens de commissie beschikt de minister nu over alle essentiële milieu-informatie voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport. Het ziet er naar uit dat de opening in het voorjaar van 2020 door kan gaan.

Actiegroepen reageren woensdag teleurgesteld. Zij hebben steeds gezegd hun protesten door te voeren tot de hoogste rechter. Of deze rechtszaken extra vertraging opleveren, is nu nog onduidelijk.

Bij het tv-programma EenVandaag reageren Kamerleden van verschillende politieke partijen op het nieuws. De VVD is opgetogen, GroenLinks is teleurgesteld.

D66 blijft kritisch: ‘Het is goed dat het onderzoek nu klopt. Dit betekent echter niet dat vliegveld Lelystad binnenkort de deuren kan openen … Bovendien zijn er nog vragen over het snel kunnen doorstijgen van vliegtuigen bij vliegveld Lelystad.’

[Bron: Leeuwarder Courant, 18 april 2018]