Politiek

Protest manifestatie op zaterdag 23 juni

Wist u dat 2 van de 3 mensen die de belevingsvlucht mee maakten deze uitermate storend vonden…?

En het erge is: het wordt steeds duidelijker dat de vlucht helemaal niet representatief was.

De daadwerkelijke herrie zal vele malen erger zijn dan we hebben gehoord. Te langzaam gevlogen, te licht beladen.

De regiegroep komt binnenkort met een rapport. Dit kan wel eens spannend worden.

Heeft het zin, al dat protesteren..? Ja, want de politiek moet nog beslissen en die is zeker nog niet overtuigd. De minister moet ook nog toestemming hebben van Europa om vliegmaatschappijen te kunnen dwingen naar Lelystad te gaan. Wij bereiden samen met andere actiegroepen een juridische procedure voor.

En, u kunt blijven protesteren. Dat is belangrijk!

Kom in actie. KOM NAAR ZWOLLE!

13 uur – Park de Wezenlanden!

Ben je tegen de laagvliegroutes of tegen de groei van de luchtvaart? Kom uit je stoel en protesteer mee!

5 redenen om in Zwolle te protesteren:

  1. Mensen onder de laagvliegroutes van Lelystad Airport worden bedonderd door het ministerie.
  2. Laagvliegroutes veroorzaken gezondheidsklachten bij omwonenden.
  3. De natuur verslechtert nog meer, ook op de Veluwe.
  4. Vliegen draagt bij aan de opwarming van de aarde.
  5. Laagvliegroutes zorgen voor enorm veel geluidsoverlast.
Als het laagvliegen eenmaal start krijgen we het nooit meer teruggedraaid.
Nu niets doen betekent in de toekomst blijvende herrie en gevaarlijke uitstoot.
Dus kom naar Zwolle en vecht voor het behoud van onze rust..!

programma zaterdag 23 juni

Sprekers 13.00 tot 14.00 uur

Jan Terlouw, voormalig minister van Economische Zaken en voormalig Commissaris der Koningin in Gelderland
Leon Adegeest, onderzoeker van HoogOverijssel en aangesloten bij Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL)
Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid namens GroenLinks
Anna Schoemakers, directeur van Greenpeace Nederland

Na 14 uur:
Na de sprekers gaan we op een creatieve manier samen een rood sein uitbeelden. Draag daarom zoveel mogelijk rode kleren.

We leggen dit vast vanuit de lucht. Daarna lopen we een mars door Zwolle.

Gratis parkeren: Provinciehuis, Luttenbergstraat 2
​Openbaar vervoer: vanaf Zwolle CS: Bus 1, 3, 29, 40 (± 11 minuten)