Politiek

Provincie en gemeenten in Overijssel: rem op Lelystad Airport

Rem op openstelling Lelystad Airport
Rem op openstelling Lelystad Airport

GroenLinks blij met scherpere stellingname

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben ook namens Overijsselse gemeenten aan de minister laten weten dat opening van Lelystad Airport niet mag plaatsvinden zo lang het luchtruim nog niet is heringedeeld en er lang laag gevlogen wordt door vliegtuigen. De brief is ook namens de gemeente Kampen geschreven.

Het initiatief voor de brief aan minister Van den Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu (I&M) komt uit het bestuurlijk overleg Lelystad Airport, waarin wethouder Irma van der Sloot namens Kampen deelneemt.
GroenLinks Kampen is blij met de scherpere stellingname van gemeenten en de provincie Overijssel. De brief heeft de instemming van GroenLinks.

In de brief van 24 juli geven Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel duidelijk aan dat opening van Lelystad Airport als het aan haar ligt niet mag plaatsvinden zo lang het luchtruim nog niet is heringedeeld en er zo lang laag gevlogen wordt door vliegtuigen. De provincie en de gemeente Kampen zijn van mening dat alleen zo het maatschappelijk debat over luchtvaart zuiver en in de volle breedte gevoerd kan worden.
Raadslid Niels Jeurink: “GroenLinks is blij met deze stellingname van GS, een duidelijke aanscherping ten opzichte van eerdere brieven die de provincie naar het ministerie stuurde. GroenLinks vindt opening van Lelystad Airport ongewenst vanwege de grote overlast die de vliegtuigen veroorzaken. We vinden dat eerst alles op alles gezet moet worden om vluchten te vervangen door snelle treinen. En we vinden dat de prijs van vliegen eerlijker moet worden. Nu betalen reizigers niets voor de schade aan klimaat, natuur en milieu die door het vliegen wordt veroorzaakt en dat vinden we onterecht.”

De provincie Overijssel en de gemeente Kampen onderschrijven de zorgen van de ‘Regiegroep’, een groep die namens de bewoners spreekt die last kunnen gaan krijgen van vliegtuigen van en naar Lelystad Airport. Jeurink: “De Regiegroep heeft erop gewezen dat de tijdens de ‘belevingsvlucht’ gemeten geluidoverlast van vliegtuigen veel groter is dan in het milieueffectrapport (MER) is aangegeven. De provincie en de gemeente Kampen vinden dat dit nader onderzocht moet worden omdat alleen zo het maatschappelijk debat over luchtvaart zuiver en in de volle breedte gevoerd kan worden. GroenLinks is het daar van harte mee eens. De besluitvorming over Lelystad Airport moet uitgaan van feiten, niet van veronderstellingen.”

[bron] Kampen Online