Politiek

Stem wijzer met de stemwijzer

Zoals bij iedere verkiezing stellen de groepen die onder SATL samen strijden tegen de permanente laagvliegplannen van dit kabinet een stemwijzer samen. Bij de Provinciale Verkiezingen van volgende week leveren de groepen vanuit hun eigen provincie een overzicht aan van de standpunten van de diverse partijen die in onze ogen belangrijk zijn voor een gezonder leefklimaat.

De luchtvaart is nog altijd de grootste veroorzaker van giftige uitstoot..! Door de uitstoot van kerosine na verbranding in de vliegtuigmotoren daalt er fijnstof en ultrafijnstof op ons neer en – hoe je het ook went of keert beste overheid – dit is GIFTIG en daarom een ERNSTIGE BEDREIGING voor de volksgezondheid.

Wij willen graag dat in Drenthe niet alleen de heerlijke rust bewaard blijft maar wij willen óók dat de kinderen die in Drenthe geboren en getogen worden hier kunnen opgroeien zónder het risico te lopen dat zij kanker krijgen omdat dit kabinet inzet op steeds meer vliegverkeer. De luchtvaartlobby is aan alle kanten bezig om het oude systeem waarin zij miljarden verdient, in stand te houden tegen beter weten in. Steeds meer en meer weten wij als groepen onder SATL aan te tonen wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid als het gaat om ernstige aandoeningen als kanker maar ook als het gaat om de psychische gezondheid ten gevolge van het inademen van giftige stoffen die gepaard gaan met het enorme lawaai dat ontstaat wanneer toestellen laag overvliegen.

Het huidige kabinet laat steeds weer opnieuw ‘onderzoeksbureautjes’ een zogenaamd “…onafhankelijk onderzoek…” verrichten terwijl zij wél alle ins en outs mee geeft voor de gewenste uitkomst van het onderzoek. Hoe onafhankelijk wil je voor de bühne hebben..?

Boeren

De grootste misvatting voor Drenthe is dat de boeren hier de oorzaak zijn van de overmatige stikstof-uitstoot. Dit geldt voor de gebieden waar megastallen staan maar voor zover bekend, zijn die niet in Drenthe. Het kan dus niet zo zijn dat de Drentse boeren uitgekocht kunnen gaan worden om de overheid aan stikstofruimte te helpen.

Dit hele uitkoop-beleid van de overheid klopt van geen kanten want de opgekochte stikstofruimte wordt straks niet gebruikt om andere boeren tegemoet te komen of er huizen van te bouwen maar om de openstelling van Lelystad Airport (EHLE) te bewerkstelligen. En wellicht ook een verzwaring voor het nog altijd zwaar verlieslijdende Groningen Airport Eelde (GAE). Dit nauwelijks gebruikte vliegveld kost de Nederlands belastingbetaler nog altijd 6-8 miljoen euro per jaar. En dat voor een paar vluchten die niet persé vanuit Drenthe hoeven te vertrekken. En de meeste luchtvaartmaatschappijen wíllen niet eens vanaf GAE werken; té onaantrekkelijk in elk opzicht.

Luchtruimherziening en gezondheidsrisico’s

De luchtruimherziening die het ministerie van I&W voor ogen heeft, heeft zware en uiterst negatieve gevolgen voor de provincie Drenthe. Niet alleen moeten er straks vluchten naar EHLE over Drenthe komen aanvliegen ook het minsterie van Defensie heeft haar oog laten vallen op het Drentse luchtruim om daar veelvuldig met o.a. F35’s te gaan oefenen. Eén van de redenen wordt aangegeven dat de aansluiting bij de Duitse luchtmacht hiermee gemakkelijker wordt. De belangrijkste reden voor het ministerie, en tevens de grootste leugen die weer gebruikt wordt, is de ‘werkgelegenheid’. Alsof er ineens duizenden banen bij komen als de F35’s laag over je huis scheren en je hartritme daadwerkelijk aantast vanwege het laag-frequente geluid. Natuurlijk leven we in een periode waarin de defensie goed op orde moet zijn maar is Drenthe dan het énige luchtruim waarmee gewerkt kan worden? In de regio van Leeuwarden weten bewoners wat het is om iedere dag de gehele dag door gebukt te gaan onder het lawaai van vertrekkende en aankomende F35’s. Zoiets is voor een keer wel leuk om te zien maar als dit 6-8x per dag gebeurt, vergaat je nieuwsgierigheid vanzelf. Alleen is het dan te laat want waar luchtvaart is, verdwijnt het nooit meer. Onze “collega’s” rond Rotterdam en Maastricht weten hier alles van en zij ondersteunen ons dan ook in onze strijd tegen laagvliegroutes boven Drenthe.


DBS VS DRENTSE POLITIEK

ZES KRITISCHE VRAGEN

LEES HIER VERDER WAT PROVINCIALE PARTIJEN HEBBEN GEANTWOORD OP DE VRAGEN VOORGELEGD DOOR DRENTHE BLIJFT STIL…


Kies wijzer

Met de kieswijzer hopen we dat ook jij wijzer kiest..! En dat betekent dat wij in Drenthe géén vervuilende laagvliegroutes willen die niet alleen de volksgezondheid ernstig in gevaar brengen maar óók de belangrijkste inkomstenbron van de provincie weg jaagt; toerisme.

Wij citeren van de website Marketing Drenthe: “…Drenthe ontving in 2022 bijna een kwart meer gasten dan in 2021. Er kwamen 2,1 miljoen gasten naar Drenthe die in totaal 7,5 miljoen overnachtingen doorbrachten in onze provincie, een stijging van 7% ten opzichte van 2021.
Uit ons bezoekersonderzoek 2022 blijkt dat gasten vooral naar Drenthe kwamen om de natuur te beleven. Al met al waardeerde men het verblijf in Drenthe met een 8,7, waarbij de mooie natuur en het fietsen en wandelen op veel enthousiasme konden rekenen. Een meerderheid geeft dan ook aan graag nog eens terug te komen…”.

Toeristen komen uitsluitend terug als de stilte in Drenthe bewaard blijft en niet als dit straks ruw verstoord wordt door laagvliegen toestellen van-en-naar diverse luchthaven al-of-niet in de regio. Toeristen komen uitsluitend terug als de luchtkwaliteit in Drenthe schoon is; anders kunnen ze nét zo goed een lang weekendje Haarlemmermeerpolder boeken (onze collega’s van Schiphol Watch leveren ons met regelmaat de gegevens over de luchtkwaliteit in hun regio en die cijfers zijn niet mis – helaas in negatieve zin). En op de infographic van Marketing Drenthe is te zien hoeveel miljoenen de provincie binnen krijgt vanuit toerisme.

Redenen genoeg om volgende week wijs te kiezen..!

Voor wie wil weten hoe de stemwijzer er in de ons omringende provincies uitziet die kijkt op de webite van SATL.

Zonder uw donatie gaat het niet!

Wij zijn vrijwillige burgers die onze vrije tijd stoppen in het onbetaald uitzoeken van wetten, dossiers en rapporten om de inwoners van Drenthe goed inzicht te geven in wat er boven ons hoofd hangt.
Marc Huiberts
Voorzitter

Wij zijn vrijwillige burgers die onze vrije tijd stoppen in het uitzoeken van wetten, dossiers en rapporten. Wij hebben uren besteed om een goed overzicht te maken van alle partijprogramma’s om tot de stemwijzer te komen. Het nabellen van de partijen, die niet allemaal even fijn reageren op een burgerverzoek, kost dagen en dagen..

Kortom; zonder uw donatie kunnen wij al dit werk niet blijven voortzetten en is Drenthe strak niet alleen het afvoerputje van het kabinet Rutte maar óók nog eens het afvoerputje van de Nederlandse luchtvaart.

Dit wil je toch niet zó maar laten gebeuren..?

Doneer en steun onze inspanningen door rechts op deze pagina de ‘donderbutton’ te gebruiken. Jouw bijdrage is heel hard nodig om advocaten te betalen voor de rechtszaken die we tegen de overheid aanspannen, om écht onafhankelijke onderzoeksbureaus te vragen een contra-onderzoek te doen en zó kunnen we nog wel even doorgaan.