Politiek

Wat is het woord van de minister waard..?

In de discussie rondom Lelystad Airport komen wij vaak mensen tegen die zeggen:”De minister heeft het beloofd dus zal het wel goed komen”.

Echter wat is nu het woord van de minister waard..? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, zijn wij in gesprek gegaan met de mensen die rond luchthaven Den Haag-Rotterdam wonen en daar al jaren lang ernstige overlast hebben met slapeloosheid en diverse gezondheidsproblemen op de koop toe.

Wat wij nu mee maken, hebben de bewoners rond Rotterdam Airport al doorgemaakt. In het proces tot de openstelling van Lelystad Airport wordt ons een aantal niet-handhaafbare oplossingen voorgehouden want er wordt systematisch niet gehandhaafd als het om luchtverkeer gaat.

Laagvliegen en afwijkende routes

Vliegtuigen komen dagelijks over op 400, 500 of 600mtr. Eén van de gesprekspartners woont op 30km van de luchthaven af en boven zijn woning is de gemiddelde vlieghoogte 600mtr.  Alle vliegverkeer wordt namelijk ònder de 500k vluchten van Schiphol gedrukt. Niets mag interfereren met het Schiphol-verkeer.

Klachten van omwonenden worden genoteerd maar er wordt vervolgens niets mee gedaan (dit is het ‘BAS’-systeem). Niets blijkt handhaafbaar te zijn omwille van “…de veiligheid…” maar om wiens veiligheid gaat het hier nu eigenlijk? Die van de mensen op de grond of die van de mensen in de vliegtuigen? De milieudienst (resorterend onder de gemeente) geeft steevast aan dat er een ‘boze brief’ is uitgegaan maar verder dan dit gaat het niet.

Op kaartje hier staan de dikke rode lijnen voor de toegestane (en door de minister toegezegde!) vliegroutes. De oranje vegen zijn de vliegtuigen die afwijken van de voorgeschreven routes. Meer dan 1/3 van de provincie Zuid Holland heeft last van vliegverkeer Rotterdam. Aan de bovenkant zit al verkeer van en naar Schiphol en straks ligt nòg een deel van de provincie onder Lelystad Airport verkeer.

Nachtregime

Het nachtregime blijkt eveneens niet handhaafbaar. Het afgesproken maximum aantal nachtvluchten per jaar is 849 echter in werkelijkheid (in 2018) zijn het er 1286.

De Bestuursrechter geeft aan dat er niet gehandhaafd kan worden omdat er geen wet is waaraan een zaak kan worden opgehangen. Er kunnen dus geen sancties worden opgelegd behalve dan door de Luchtvaart Inspectie; maar die doet niets want die valt onder dezelfde minister.

Convenanten

Afgesloten convenanten met de overheid zijn niets waard. De rechter kan er niets mee. Het moet wettelijk worden vastgelegd en de minister heeft er alle baat bij dat dit niet gebeurt.

Eigenlijk zou Rotterdam-Den Haag Airport (vml. Zestienhoven) een ‘zakenvliegveld’ zijn maar er is nergens gedefinieerd wat een ‘zakenvliegtuig’ is. Dus is een vliegtuig een ‘zakenvliegtuig’ wanneer één persoon met een koffertje en een stropdas in het vliegtuig stapt. Ook dié afspraak is niet handhaafbaar (vanwege het gebrek aan onderliggende wetten) terwijl ruim 85% van het vliegverkeer puur vakantiebestemmingen betreft.

Geluidsbelasting

Op geluidsbelasting is eveneens geen handhaafbaarheid mogelijk. Overschrijdingen op de ene plek worden gecompenseerd door boven andere plekken rond de luchthaven te gaan vliegen. Rotterdam Airport had in 2018 een ‘zware’ sanctie opgelegd gekregen – – 1 maand niet meer vliegen over een bepaalde regio van Rotterdam – – waardoor het vliegverkeer dan maar over de regio Gouda werd gestuurd met als gevolg veel klachten uit die regio. Echter ligt de regio Gouda ’te ver’ van Rotterdam af dus mogen de bewoners van die regio niet klagen. Sinds de Lden-norm is geïntroduceerd, is het vliegverkeer met factor 4 vermeerderd. Dit in het kader van ‘Veiligheid & Efficiency’. Ook hier weer de vraag; om wiens veiligheid gaat het nu werkelijk..?

Inmiddels hebben actiegroepen rond Rotterdam aangetoond dat veel cijfers niet kloppen. Men heeft een rapport van het ministerie laten herberekenen (wat hen enkele duizenden euro’s heeft gekost) en hieruit bleek dat de berekeningen totaal niet klopten. Werk dat door de overheid gecontroleerd had moeten worden, moet door bewoners met eigen geld worden gecheckt omdat de overheid verzuimt dit goed te doen.

Ook hebben zij de eeuwige ‘economie-mantra’ weten te ontzenuwen. Er werd geroepen dat Rotterdam Airport belangrijk is voor de Nederlandse economie en dat duizenden mensen hun werk hebben dankzij de luchthaven. Hierbij heeft de luchthaven alle mensen mee gerekend die op het vliegveld rondlopen. Echter zijn de schoonmakers van een extern schoonmaakbedrijf, de doauniers zijn van de overheid, de medewerkers van winkels zijn van die winkelketens. Per saldo werken er maar 120 personen op de luchthaven. Wat wèl waar is, is dat de luchthaven inmiddels ruim 5000 banen heeft gekost van mensen die afhankelijk waren van zaken die ernstig verstoord zijn door de luchthaven. Wat is hiervan het economisch belang..?

Zwaar verkeer

De minister had toegezegd dat het aantal zware vliegtuigen beperkt zou blijven. Ook hier is weer niets gedefiniëerd over wat ‘beperkt’ betekent. Inmiddels vliegen er 22.500 Boeings (type 747) op Rotterdam Airport per jaar. Dit levert een geluidsoverlast van gemiddeld 6-10db meer dan dat het ministerie zegt te hebben gemeten (een overschreiding van 3db is al ernstig verstorend voor de rust en het woon- en leefgenot). Onafhankelijke meet-bureaus meten vele db’s hoger. De minister ontkent ten stelligste.

Hiernaast heeft men rond Rotterdam ook veel last van het kleine vliegverkeer (donor, bloedtransfusie, reclame, vliegschool…). Deze vliegtuigjes vliegen laag en langzaam en het duurt dan ook behoorlijk lange tijd voordat dit geluid verdwenen is. Dit gaat straks bij Lelystad óók nog bovenop het aantal toegezegde vliegbewegingen komen en wordt nu (nog steeds) niet meegenomen in de berekeningen van het ministerie.

Verlies draaien

Bij Rotterdam Airport is inmiddels een Maatschappelijke Baten/Kosten Analyste (MKBA) gemaakt en wat blijkt; de luchthaven maakt zóveel verlies dat er jaarlijks vele miljoenen belastinggeld in gepompt moeten worden om de luchthaven enigzins rendabel te houden. Wetende dat Schiphol eveneens kunstmatig goedkoop gehouden wordt (en dat zelfs maatschappijen betaald krijgen (!!) om er te landen ipv. dat zij Schiphol betalen) wil de minister – tegen alle beter weten in – een nòg kunstmatig goedkoper te houden vliegveld bij Lelystad openen. Hoeveel belastinggeld zijn wij bereid hierin te laten stoppen..?

Rond Rotterdam Airport is ook uitgekomen dat de gemiddelde ‘processing time’ (de tijd dat de luchthaven bezig is met passagiers zoals het in- en uitstappen en bagage-afhandeling) slechts 40 minuten is. Uit gegevens van de luchthaven komt dat er een processing time van 135 minuten zou zijn. Wat blijkt; de ‘shoppingtijd’ van passagiers is mee geteld. Dat is niet de tijd dat de luchthaven met passagiers bezig is. Dit in het kader van moraliteit zoals het ministerie steeds opwerpt.

Nòg een drogreden is de opmerking van het ministerie dat er al miljoenen euro’s in zijn gaan zitten. Alle luchthavens van Nederland (met uitzondering van Eelde) zijn eigendom van NV Schiphol Group. Dit is gewoon een Nederlandse onderneming en bij ondernemen hoort ‘ondernemersrisico’. En als een ondernemer verlies lijdt, gaat deze snel onderzoeken op welke wijze dat verlies kan worden weggewerkt. Vaak door het stoppen van de activiteit die teveel kost. Wij kennen geen enkele ondernemer die miljarden blijft pompen in zaken die verliesgevend zijn.

Gezondheid

Gezondheidsrisico’s zijn volgens de minister te verwaarlozen. Echter is de uitstoot van CO2 en fijnstof dusdanig slecht voor de gezondheid van de mens dat inmiddels de gemiddelde leeftijd van bewoners in de wijk Overschie 6 jaar ònder het landelijk gemiddelde is komen te liggen. Overschie is een van de regio’s waarover het meeste vliegverkeer plaats vindt.

Als u een huis heeft gekocht, is de grond eronder van u. Zolang het bouwtechnisch in orde is èn het anderen niet schaadt of hindert, màg u er een schuurtje op zetten. Maar van wie is eigenlijk de lucht die boven uw huis hangt? Die lucht is van de bewoners – al claimt de overheid die lucht. Als u een oude generator (op olie) werkend in uw achtertuin zou zetten, zou men u kunnen aanklagen wegens ernstige luchtvervuiling met gevaar voor de gezondheid van omwonenden. Hoe zit het eigenlijk met de vliegtuigen die ongevraagd over uw huis komen en hun CO2 en fijnstof uitstoten?

Dé vraag die wij steeds weer aan de minister moeten stellen, is waarom zij de gezondheidswetten wil los laten nu het om een overbodig en totaal niet rendabel te houden vliegveld gaat.

Hoe is het om dagelijks met je kinderen in de vliegtuig-uitstoot naar school te fietsen en wat doet dit op de lange termijn met hun ontwikkeling en gezondheid..?

Laat de ervaringen rond Rotterdam Airport een les zijn voor ons in de gebieden die straks overlast gaan krijgen door de openstelling van Lelystad Airport. De minister heeft zich tot nu toe niet aan afspraken gehouden en gaat dit ook nu niet doen. Laten wij ons niet misleiden door uitspraken dat het “…maar gaat om 1 à 2 vliegtuigen per dag…”. Als het vliegverkeer er eenmaal is, is het nooit meer weg te krijgen. Dan is het voorgoed voorbij met de rust èn schone lucht die nog in ons deel van Nederland aanwezig is.

Dus laten wij er gezamenlijk voor zorgen dat het vliegverkeer er ook nooit komt..!