Politiek

Zienswijze Ontwerp Voorkeurbeslissing Luchtruimherziening

Op 13 januari 2021 presenteerde de minister van Infrastructuur en Waterstaat mevr. Cora van Nieuwenhuizen, samen met de staatssecretaris van Defensie mevr. Barbara Visser de Voorkeursbeslissing voor herziening van het luchtruim, een passende beoordeling op hoofdlijnen en een plan-MER.

Op 9 februari werd door het ministerie een on-line informatiebijeenkomst gehouden met toelichting op deze plannen.

Waarom een combinatie van de ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat? Defensie heeft in het Nederlandse luchtruim verschillende oefengebieden waar door de burgerluchtvaart niet gevlogen mag worden. Deze gebieden bevinden zich boven de Wadden Friesland, Groningen, Drenthe en Brabant. Door uitbreiding van het noordelijke gebied met de provincie Drenthe worden de andere oefengebieden opgegeven, waardoor de burgerluchtvaart daar mag vliegen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het noordelijke gebied uit te breiden naar noord Duitsland. Zo ontstaan een groot oefengebied dat door beide landen gebruikt kan worden. Vooral omdat door Corona de oefeningen met F-35 in Amerika niet kunnen plaats vinden een, voor defensie, aantrekkelijke optie.

Zoals uitgelegd in het tv programma  1Vandaag maakt de F-35 10 keer zoveel herrie als de F-16. We horen de F-16 af en toe wanneer die vanaf de vliegbasis Volkel overvliegt over Drenthe naar het Waddengebied om daar te oefenen. De F-35 is voorlopig alleen nog in Leeuwarden gestationeerd, maar zal in de toekomst ook op Volkel de F-16 gaan vervangen.

Dat maakt het er voor ons in Drenthe niet prettiger op. Naast de bestaande laagvlieggebieden die gebruikt worden door helikopters en andere vliegtuigen komt er een groot oefengebied bij dat nu door 2 landen gebruikt kan gaan worden. Ofwel: van stilte naar veel lawaai!

Gevolgen voor Drenthe

Binnen de provincie Drenthe liggen 13 Natura-2000 en stiltegebieden. Daar waar de natuur voorrang heeft. Daar waar op de grond geen geluid gemaakt mag worden om de dieren die er verblijven niet te hinderen. Maar in de lucht mag zoveel lawaai gemaakt worden als defensie of de luchtvaart maar wil. Zij zijn niet gebonden aan de stilte-eis. Niet te snappen!

Daarbij komt dat deze overvliegende lawaaimachines ook veel NOx, fijnstof en ultrafijnstof uitstoten. Dit tast de biodiversiteit aan en onze gezondheid. Geluid, fijnstof en ultrafijnstof hebben een negatief effect op slaap, hart- en vaatziekten, afweersysteem, leerprestaties, mentale gezondheid enz.

En wat te denken van onze bewoners en de recreanten die in Drenthe genieten van de natuur, de rust en stilte? En de financiële gevolgen voor de verschillende bedrijven? Blijft Drenthe nog aantrekkelijk, of worden wij als Noordelijke provincies het afvoerputje van Nederland?

Daarom vindt DBS het belangrijk om hiertegen in verweer te komen. Wij willen deze herrie niet. Wij willen geen laagvliegende burgerluchtvaart of oefenende F-35 vliegtuigen boven ons hoofd.

Wat kan ik zelf doen?

Dien bezwaar (een zienswijze) in tegen de voorgenomen plannen. Dit kan tot 25 februari.

Samen met alle actiegroepen verenigd in SATL heeft DBS een zienswijze opgesteld en roept iedereen op om ook een zienswijze (reactie) in te dienen.

Hoe dien ik een zienswijze in?

Hieronder hebben we 3 voorbeeldbrieven, 2 opgesteld door SATL van algemene aard en 1 door DBS waarin de defensie uitbreiding expliciet genoemd wordt, naast de algemene bezwaren.

  1. Download de voorbeeld zienswijze hier
  2. Pas deze naar eigen smaak en inzicht aan
  3. Vergeet niet de datum en afzender in te vullen
  4. Sla het document op
  5. Via deze link kom je op de site van de overheid waar je je digitale zienswijzen kan indienen
  6. Let wel op dat je het vóór donderdag 25 februari a.s indient
  7. Bewaar een kopie

Vergeet ook niet om anderen, buren, dorpsgenoten etc te wijzen op deze mogelijkheid.