Politiek

Zó gaat de overheid met u en ons om..!!!

Zoals u inmiddels wellicht weet, is “Drenthe Blijft Stil” vertegenwoordigd in SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen). In die hoedanigheid hebben wij ervoor gezorgd dat ook de burger plaats kon nemen in de “Klankbord Groep Luchtvaart Nota 2020-2050“. Het ministerie zegde toe dat er twee mensen van SATL zitting konden nemen zodat het een evenredige vertegenwoordiging van belangengroepen zou zijn.

Op 8 november jl. heeft een bijeenkomst (‘orientatie-fase’) hiervan plaats gevonden waarbij de afvaardiging van SATL (en daarmee dus namens álle betrokken actiegroepen en stichtingen) aanwezig was. In de aanwezigheid van vele ambtenaren van het ministerie van I&W, meerdere vertegenwoordigers van KLM en Schiphol en andere pro-luchtvaart lobbyisten, vond de SATL-vertegenwoordiging zich in de sterke minderheid.

Het ministerie had opnieuw haar woord NIET gehouden.

Hierop wensten de SATL vertegenwoordiging een verklaring af te leggen. Dit werd onmogelijk gemaakt door de aanwezige ambtenaren en luchtvaart-vertegenwoordigers. Zij vonden het niet goed dat SATL een verklaring aflegde namens SATL en BTV (de belangengroep rond Rotterdam-Den Haag Airport waarmee wij veel samenwerken).

Simpel gezegd; de aanwezige luchtvaartvertegenwoordigers en ambtenaren van het ministerie van I&W waren niet geinteresseerd in de mening van SATL en BTV. Met andere woorden; niet geinteresseerd in de mening van de burger.

Hierop hebben de SATL-vertegenwoordigers het overleg verlaten, zij het onder protest.

Dit is de manier waarop de overheid met u en ons om gaat. De burger doet er niet toe. Redenen temeer om de gang naar de rechter te gaan maken om de overheid te laten inzien dat dit zo niet kan.

Onze conclusie wás al dat al die overleg-organen waarin burgers zitting mogen nemen puur voor de bühne zijn. Ingesteld opdat de minister tegen de Tweede Kamer kan zeggen dat zij haar uiterste best heeft gedaan waar het ‘burgerparticipatie’ betreft.

Tijd voor juridische actie

Het wordt hoog tijd voor juridische acties..! Samen met andere groeperingen zijn wij aan het onderzoeken wat mogelijk is. Echter zien wij ook dat een gang naar de rechter vele euro’s kost. Waarschijnlijk zijn de kosten voor een civiele procedure al zo’n € 100.000,-
Kosten die de ‘kerngroep’ van Drenthe Blijft Stil niet alleen kan opbrengen.

Uw donatie blijft van harte welkom om ons werk te steunen. Sinds wij de ANBI-status hebben, kunt u uw donatie ook aftrekken van de belastingen.

Help u zelf om te kunnen leven in een rustig en schoon Drenthe. Als wij nú stil blijven, zitten wij de rest van ons leven in de herrie en uitstoot van diverse schadelijke stoffen met álle gevolgen voor de volksgezondheid van dien.

Het ministerie en deze minister mogen weten dat wij niet over ons heen laten vliegen.

Nu niet en óók straks niet…!!!