Stichting

Doneer voor juridische procedures tegen de overheid

Ben je tegen laagvliegroutes boven Drenthe? Vind je het goed dat wij voor strijden tegen de dwaze plannen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat? Help ons mee door een bedrag over te maken.

De stichting “Drenthe Blijft Stil” overlegt op dit moment samen met de actiecomitées binnen SATL over juridische procedures.

De stichting Hoogoverijssel is hierin al ver gevorderd en alle actiecomitees kunnen deelnemen aan deze juridische procedure. Het doel hiervan is de laagvliegroutes onmogelijk te maken.

Zo’n juridische procedure kost geld, veel geld. U kunt de procedure steunen door te doneren op ​
NL93RABO0330941623 tnv. “Stichting Drenthe Blijft Stil”

WAT GEBEURT ER MET JE GIFT?

We gebruiken giften bijvoorbeeld voor:
* Onderzoek laten doen door experts
* Drukken van flyers
* Inwinnen van professioneel advies
* Juridische procedure tegen de overheid voorbereid
VRIJWILLIGERS
Geen enkele vrijwilliger van Stichting ‘Drenthe Blijft Stil’ krijgt een vergoeding. ​Zou je ook willen doen maar heb je weinig tijd? Je helpt ons enorm door een bedrag over te maken.
STEUN ONS FINANCIEEL

De vrijwilligers en bestuursleden zetten zich vrijwillig in om te voorkomen dat we vanaf 2019 allemaal massa’s vliegtuigen vlak boven ons huis hebben. ​We hebben geld nodig om dat te kunnen blijven doen.
Binnenkort genieten wij ook de ANBI-status waardoor uw donatie fiscaal nòg aantrekkelijker wordt..!

MAAK EEN BEDRAG OVER naar rekeningnummer: ​
NL 93 RABO 033 09 41 623 tnv. “Stichting Drenthe Blijft Stil”
Stel niet uit maar​:
LOG NU IN BIJ UW BANK …