Stichting

ANBI-status aanvraag loopt

Tijdens onze manifestatie op 11 maart 2019 werd ons de vraag gesteld of wij een ANBI-stichting zijn.

Wij hebben dit in het werk gezet en inmiddels ligt de aanvraag bij de Belastingdienst ter beoordeling.

Wat is voor u het voordeel als wij de ANBI-status hebben..?

De ANBI- status heeft de volgende fiscale voordelen:

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Op de website van de Belastingdienst leest u meer over uw voordeel en de voorwaarden van schenking aan een ANBI-stichting.
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. (De drempel van € 227 voor gewone giften, die bestond tot 2012, is vervallen).
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Wij hopen u op zeer korte termijn mee te kunnen delen dat onze stichting de ANBI-status heeft verkregen.