Stichting

Doneer en steun ons

Ben je tegen laagvliegroutes boven Drenthe? Vind je het goed dat wij voor strijden tegen de dwaze plannen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat? Help ons mee door een bedrag over te maken.

WAT GEBEURT ER MET JE GIFT?

We gebruiken giften bijvoorbeeld voor:
* Onderzoek laten doen door experts
* Drukken van flyers
* Samen met andere actiegroepen een procedure aanspannen
tegen de overheid
* Deze website laten voortbestaan
* Inwinnen van professioneel advies (juridisch, medisch, luchtvaart)
VRIJWILLIGERS
Geen enkele vrijwilliger van Stichting ‘Drenthe Blijft Stil’ krijgt een vergoeding. ​Zou je óók iets willen doen maar heb je weinig tijd..?
Je helpt ons al enorm door een bedrag voor steun over te maken.
STEUN ONS FINANCIËEL

De vrijwilligers en bestuursleden zetten zich vrijwillig in om te voorkomen dat we vanaf 2019 massa’s vliegtuigen vlak boven ons huis hebben. ​We hebben geld nodig om dat te kunnen blijven doen.
Binnenkort genieten wij ook de ANBI-status waardoor uw donatie fiscaal nòg aantrekkelijker wordt..!

MAAK EEN BEDRAG OVER naar rekeningnummer: ​
NL 93 RABO 033 09 41 623 tnv. “Stichting Drenthe Blijft Stil”
Stel niet uit maar​:
LOG NU IN BIJ UW BANK …