Stichting

Krijg ook belastingvoordeel

Stichting Drenthe Blijft Stil is een ANBI-instelling.

Dit betekent dat onze stichting officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling is wat inhoudt dat jóúw donatie aan ons twee grote voordelen heeft:

  1. Allereerst kunnen wij jouw donatie heel hard gebruiken. Het opvragen van overheidsdocumenten, het voeren van juridische processen, het inwinnen van wetenschappelijk onderbouwd advies, het doen van Wob-verzoeken, het verzorgen van een bijeenkomst kost allemaal heel veel geld. Ook onze website draait helaas niet van schone lucht alleen.
    De kosten worden voor een groot deel betaald door de vrijwilligers van de stichting en enkele organisaties die onze doelstelling ondersteunen.
    Met ook jóúw financiële bijdrage kunnen wij onze werkzaamheden voortzetten en onze doelstellingen dichterbij brengen.
  2. En dan is het feit dat wij een ANBI-instelling zijn belasting-technisch heel interessant. Dit komt doordat giften aan een ANBI-instelling grotendeels belastingvrij kunnen zijn.
    Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst. Ook voor bedrijven die willen doneren, betekent dat een donatie 1x per jaar mag worden afgetrokken van de belastingen (neem hiervoor contact op met je boekhouder).
    En als je wilt checken of wij écht wel een ANBI-status hebben, kun je hier het ANBI-register er op na zoeken (zoektermen zijn dan ‘Drenthe Blijft Stil’ en ‘Koekange’).

Zó snijdt het mes aan twee kanten en hebben wij beiden voordeel van jouw donatie. Doe het vandaag nog als ook jij wilt dat het luchtruim boven noord-Nederland, en Drenthe in het bijzonder, schoon en stil moet blijven en dat de leefomgeving waarin onze kinderen opgroeien vrij blijft van giftige uitstoot zoals dit inmiddels rond de andere luchthavens allang niet meer het geval is.

Wij zijn niet tegen luchtvaart op zich. Wij zijn tegen de ongeremde groei die de Nederlandse overheid wil ten koste van de volksgezondheid en het leefgenot in ons mooie Drenthe. Voor Den Haag zijn wij een ‘ver-van-het-bed-show’ en wordt er een nieuw politiek frame opgetuigd vanuit ‘gelijke verdeling van de lasten’. Drenthe, en het noorden, heeft genoeg op haar bordje als het om klimaat en milieu gaat. Dan kunnen we een uitbreiding van de luchtvaart, én een grote activiteit op en rond Groningen Airport Eelde (GAE) missen als kiespijn.

En dat die uitbreiding er aan komt, is steeds zekerder aan het worden nu diverse belangenpartijen in gaan zien dat Lelystad Airport wellicht nooit zal opengesteld worden. Onlangs werd een “brief” van gepubliceerd waarin vele organisaties aangeven naar Groningen te willen komen. Vanuit ÁLLE regio’s waar luchthavens zijn, krijgen wij van actiegroepen én van omwonenden alarmerende berichten over de overlast die een actieve luchthaven met zich mee brengt.

En als het luchtverkeer er eenmaal is, gaat het NOOIT MEER WEG…!!!

Om een voorbeeld te noemen; tot ver in de provincie Utrecht, Noord-Brabant en zélfs in Zeeland hebben bewoners overlast van vliegverkeer voor Rotterdam-The Hague Airport..!! Een vlieg-gebied dat over maarliefst 3 provincies gaat en waar veelvuldig wordt laag gevlogen door vliegverkeer dat onder het verkeer van Schiphol moet blijven.

Dit gaat voor het noorden écht niet anders worden. Geloof de mooie praatjes van de minister nou niet. In de afgelopen jaren dat wij actief zijn (sinds januari 2018) hebben wij heel veel fantastische beloften, mooie praatjes, prachtige plaatjes en kaarten voorbij zien komen die, wanneer het ministerie of het kabinet dat nodig vindt, zó van tafel zijn geveegd middels ‘slinkse geitenpaadjes’ waar menig jurist geen brood van lust. Hoe de Nederlandse overheid bezig is om het hele proces illegaal naar haar hand te zetten, zien we in het dossier Lelystad Airport – dat overigens álle gelijkenissen kent met het overbekende Toeslagen-dossier. Er wordt door ambtenaren én de minister gelogen en bedrogen dat het een lieve lust is, enkel en alleen maar om te voldoen aan coalitie-afspraken van jaren geleden.

Doneer dus nog vandaag als je ook vindt dat Drenthe stil en schoon moet blijven…! Wij kunnen je steun heel hard gebruiken…

En dit geldt natuurlijk ook voor álle organisaties en bedrijven in Drenthe en het noorden van Nederland die hun inkomen moeten hebben vanuit het toerisme. Want toeristen komen niet naar een gebied waar veel vliegtuigen niet alleen de lucht vervuilen maar ook nog eens voor permanente herrie zorgen..!!

DONEER NU MET BELASTING VOORDEEL

Wanneer je kiest voor één van de onderstaande opties, krijg je van ons alles aangeleverd om een automatische incasso in te stellen en kun je jouw belastingvoordeel binnen halen.

PREMIUM

€250

/mnd

een premium donatie om te steunen in onze hoge juridische kosten

DONEER

MEEST GEKOZEN

BASIS

€75

/mnd

EEN VASTE INCASSO VOOR HET MINIMALE BEDRAG VOOR BELASTING
VOORDEEL

DONEER

CORPORATE

€500

/mnd

dankzij jullie donatie kunnen wij meer doen om het toerisme veilig te stellen

DONEER