Stichting

Info-avond een groot succes!

Vanavond hield actiecomtié “Drenthe Blijft Stil” een informatie- en debatavond voor bewoners van Drenthe en met name de gemeente Westerveld. Meer dan 55 mensen kwamen vanuit een brede straal naar De Veldkei te Havelte.

Daar werden door Marc Huiberts (voorzitter Stichting “Drenthe Blijft Stil”) en Sara Botschuijver (moleculair bioloog) lezingen gehouden over resp. wat er allemaal niet goed verlopen is in de hele procedure rond Lelystad Airport en vervolgens uiteengezet wat de uitstoot van (ultra)fijnstof met het lichaam doet.

Daarnaast deed een bezorgde burger nog een goede duit in het zakje met een oproep de stichting actief te helpen.

Een verdere foto-compilatie volgt deze week…