Stichting

Informatie-avond een groot succes

De informatieavond gisteravond georganiseerd door het actiecomité “Drenthe Blijft Stil” was een groot succes. Velen waren vanuit de gehele regio gekomen om te horen over de nadelige gevolgen van de komst van vliegveld Lelystad. Speciaal voor deze gelegenheid hadden Ben Schrijver en Wim Liesker (beiden HoogOverijssel) zich bereid verklaard om de bezoekers alle ins en outs rond Lelystad Airport te vertellen. Van de duistere gang van zaken rond het Alderstafel-overleg, de ondoorzichtige procedure waardoor de Tweede Kamer – op basis van verkeerde en incomplete informatie – een besluit heeft genomen voor een luchthaven die totaal niet nodig is, tot aan de herziene MER, die op haar beurt óók weer een kaartenhuis blijkt te zijn.

Daarnaast kreeg de zaal de nodige uitleg over het hoe en het waarom er hoger gevlogen móet worden, wat hiervan de voordelen zijn èn wat de vele vliegbewegingen voor gevolg hebben voor het klimaat en mileu van de aarde.

Er volgde een goede vragenronde die door beide sprekers en de leden van het actiecomité verhelderd konden worden.

Dit is nog maar de eerste stap. Wij gaan door omdat niet alleen onze eigen regio maar heel Nederland dreigt te veranderen in één groot vliegveld, als het aan Mark Rutte ligt. Wij berusten niet bij het feit dat wellicht de laagvliegroutes boven de Natura2000-gebieden in Drenthe van de baan zijn (en geloven dit pas wanneer het bij wet is vastgelegd!) want er zijn nu andere gebieden waar mensen straks geen rust meer zullen hebben.

Hoog over vliegen kàn technisch gezien en het móet..!