Stichting

Oprichting stichting “Drenthe Blijft Stil” voltooid

Vanmorgen zijn de handtekeningen gezet onder de statuten van de Stichting “Drenthe Blijft Stil”.

Notaris mr. J.G.G.Th. Stotijn (zitting in De Wijk) ging de bestuursleden voor met voorlezing en ondertekening waarna de drie bestuursleden volgden met het zetten van hun handtekening.

Dit is de laatste stap in het officieel maken van de stichting. Het vele werk dat er ligt voor de stichting wàs al in volle gang maar kan nu onder een officiële noemer voortgang vinden.

Wij zoeken nog aanvullende bestuursleden, dus bekijk ook onze ‘vacatures