Stichting

Sluit je nú aan!

Als het aan de ministeries van I&W en Defensie ligt, wordt de provincie Drenthe hét afvoerputje van de luchtvaart bij uitstek..! Met de ontwerp-luchtruimherziening – waarop wij UITERAARD een eigen zienswijze hebben ingediend – ligt het plan op tafel om álle militaire lucht-oefeningen én uitbreiding van de burgerluchtvaart over Drenthe te laten gaan.

Drogredenen

Defensie wil alle militaire lucht-oefenterreinen opdoeken en concentreren boven Drenthe. Als reden worden een aantal drogredenen aangevoerd; zo zou de aansluiting op het Duitse luchtruim beter zijn, de aanvliegroute vanuit de basis Leeuwarden korter én – zo zegt Defensie – minder geluidsoverlast want er zullen minder F-35’s vliegen dan dat er met F-16’s werd gevlogen. Dit zijn allemaal onzin-verklaringen want de meeste mensen weten toch niet hoe hard een F-16 of een F-35 klinkt.

Toerisme in Drenthe is ‘cash cow’

Drenthe is de meest groene en meest stille provincie van Nederland. Dit is voor veel Nederlanders – maar óók voor heel veel Duitsers, Belgen en Britten – dé ideale plek om even te ontsnappen uit de hectiek, drukte en stank van de stadse gebieden. In 2018 was de toeristische sector in Drenthe al goed voor een omzet van ruim 1,7 miljard euro. In 2018 werden er bijna 54 miljoen uitstapjes in Drenthe gemaakt. Vooral fietsen en wandelen zijn populair. Astrid Crum, drecteur van Marketing Drenthe zegt:”Veel mensen beseffen niet hoeveel geld er in de toeristische sector omgaat, 1,7 miljard euro is heel veel geld”. Dagjesmensen gaven in 2018 gemiddeld 25 euro per dag uit. In totaal leverde dat 1,3 miljard euro op. Mensen geven voor een dagje uit in Drenthe meer uit dan landelijk. Drenthe is dus economisch enorm afhankelijk van het toerisme.

Echter als het om luchtvaart gaat, is de overheid er als de kippen bij om met mantra’s, leugens en drogredenen de ongebreidelde groei te verdedigen.

Wij zetten even de luchtvaart-leugens voor u op een rij:
Leugen #1; vanwege corona niet naar Canada

De F-35 (ook bekend onder de naam JSF) werd voorheen gebruikt boven zeer dun bevolkte gebieden in Canada. Gebieden 7x groter dan heel Nederland en 5x dunner bevolkt dan de provincie Drenthe. In die gebieden wonen al eeuwen enkele indianen-stammen in reservaten en die hebben een kort geding aangespannen tegen de herrie die de F-35’s maken. De Canadese rechtbank stelde de stammen in het gelijk en met ingang van 2020 mogen de Nederlandse F35’s niet meer boven Canada vliegen. Defensie geeft als verklaring dat “…vanwege corona de piloten niet meer naar het buitenland mogen vliegen…”.

Leugen #2; minder geluidshinder van F35’s

Defensie beweert dat er minder geluids overlast zal komen. Simpel weg omdat, zo zeggen zij, “…er minder F-35’s zullen vliegen dan er F-16’s vlogen…” (René Francken, Defensie – tijdens ‘participatie-bijeenkomst’ 9 februari 2021). Het geluidsverschil tussen de F16 en de F35 is al 20dB. Een decibel is een verhouding op een logaritmische schaal en tussen een F-16 en een F-35 zit dus een wereld van verschil. Een F16 heeft een geluidsniveau van 82-90 dB terwijl een F-35 pas bij 120dB begint en oplopend tot 140dB kan zijn. Let wel; 120dB wordt ook wel de ‘pijngrens’ genoemd in gehoor-onderzoeken naar hoeveel dB een mens kan verdragen en 140dB geldt als ‘permanente gehoorschade’.

Leugen #3; Wat maakt 10 dB nu uit?

Laat je niet in de luren leggen door politici die roepen: “Wat maakt tien decibel nu uit?” Met name de VVD, maar in haar kielzog óók CDA, PVV en FvD tonen aan dat zij totaal geen verstand hebben van geluidsberekeningen. Per 3dB mag je een dubbele geluidshinderfactor rekenen, dus 3dB erbij betekent een verdubbeling van het geluid, 6dB een verviervoudiging, 9 dB een verachtvoudiging en zo voort. Dus een F-35 die dus een harder geluid van 20dB méér heeft dan een F-16 is dus 100x zo hard.

Leugen #4; het zijn maar 7 vluchten per dag

“Van Lelystad Airport gaat Drenthe geen overlast ondervinden”, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen. En ook zegt zij:”Het zijn maar 7 tot 10 vluchten per dag”. Wordt Lelystad Airport opengesteld voor vakantievluchten dan is het door de minister genoemde aantal nog maar het begin. Want in eerste instantie zouden er ‘slechts’ 10.000 vliegbewegingen plaats vinden oplopend naar 45.000 per jaar (én er zijn documenten waaruit blijkt dat 250.000 vliegbewegingen óók al in de planning zijn mee genomen door I&W). De befaamde autonome groei van de luchthaven die van Europa niet mag.

Leugen #5; vliegtuigen zijn bijna onhoorbaar

De aanvliegroute op Lelystad Airport zal boven Drenthe tussen de 900-1800mtr bedragen. Een vliegtuig dat op 3000ft (= 900mtr) over komt denderen, veroorzaakt nog altijd een enorme hoeveelheid geluid. Geluid dat naar álle kanten ver uit waaiert. Mensen die reageren met:”Ze vliegen niet over mijn dak dus wat zal het?”, begrijpen niet hoe ver het geluid van een vliegtuig naar voor, achter én de zijkanten uit waaiert. En voordat het vliegtuiggeluid is weg geëbt, zijn we 7-8 minuten verder. Daarnaast kent de luchtvaart het principe van ‘vectoring’. Dit is het – naar willekeur – tot 3km afwijken van de voorgestelde vliegroute. Willekeurig omdat een piloot ter plekke bijv. een onweerswolk wil vermijden.

Uit onderzoek van onze Rotterdamse collega’s is gebleken dat er dan per jaar wel heel veel onweersbuien zijn (vele malen méér dan dat het KNMI heeft geregistreerd) én dus zó vaak onnodig wordt gebruikt dat niet alleen bewoners van heel Zuid-Holland hier last van hebben maar tot zélfs in de provincies Utrecht en Zeeland mensen geluidshinder ervaren van té laag vliegende toestellen op weg naar Rotterdam.

De minister (Cora van Nieuwenhuizen) beweert óók dat “…met het nieuwe luchtruim vliegtuigen praktisch onhoorbaar zullen zijn omdat ze boven de 3000ft vliegen…”. Hierboven hebt u kunnen zien en lezen dat 3000ft (= 900 mtr) een gigantische hoeveelheid geluidsoverlast veroorzaakt.

Leugen #6; zó vaak wordt er niet gevlogen

De volgende luchtvaart-leugen in het rijtje. Defensie heeft al aangegeven dat er óm de 3 weken één week lang een periode zal zijn dat de F-35’s over Drenthe zullen scheren. Dat kán zijn tussen 07:00-23:00u. Welke tijden wil Defensie niets over zeggen onder het mom van “…lands- en veiligheidsbelang…”. De F-35’s zijn bedoeld om gronddoelen aan te vallen en zullen dus écht niet op 12km over vliegen maar júíst heel laag; tot zelfs 365mtr. En wanneer dit gebeurt als onderwonenden nog of al liggen te slapen, is dit een zeer ernstige verstoring van het woon-, leef-, en slaapgenot om nog maar te zwijgen wat de herrie betekent voor de volksgezondheid. Uit onderzoeken blijkt keer op keer maar weer dat ernstige geluidshinder zorgt voor allerlei ziektebeelden zoals verhoogde bloeddruk, stress en hartklachten. Met name voor de hersenontwikkeling van (jonge) kinderen is dit een onwensbare situatie omdat ernstige geluidshinder de hersenontwikkeling sterk af remt. Daarnaast zijn er nog de uitstoot van NOx-en en CO2 die bij overvliegende toestellen over een zeer groot gebied flink meetbaar zijn.

afwijkende vliegrioutes van en naar Rotterdam
Leugen #7; alleen linkse rakkers zijn tegen luchtvaart en defensie

Is de (burger) luchtvaart een typisch rechtse hobby..? In hoeverre kan de VVD nog ‘rechts’ genoemd worden..? Steeds meer en meer partijen zijn gekant tegen de ongebreidelde groei van de luchtvaart. Steeds meer mensen beseffen, mede door de corona-crisis, dat het vliegverkeer steeds monstreuzere proporties aan neemt. Hoe frappant opvallend was het dat de NOS op Teletekst op 18 maart 2020 een bericht over de heldere luchten binnen enkele uren wijzigde van in eerste instantie doordat er geen vliegtuigen in de lucht waren tot even later dat de oorzaken voor het heldere weer nog niet bekend waren..? Ook van de nieuwe partijen die op 17 maart 2021 aan de Tweede Kamer Verkiezingen zullen deelnemen, zijn velen tégen de openstelling van Lelystad Airport (bron: www.stemhoger.nl). Daarnaast dragen wij de strijdkrachten vanzelfsprekend een warm hart toe en begrijpen het nut er van echter kún je je hardop afvragen of nu álles boven de groenste en stilste provincie van Nederland geconcentreerd moet worden.

Er is overigens door de Nederlandse overheid géén onderzoek gedaan naar alternatieven voor het oefen-luchtruim. Óók nog weer zoiets…

bericht van 11:53u
bericht van 10:10u

Leugen #8; luchtvaart is de motor van de economie

Dit is de mantra die de luchtvaart-lobby al sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw handhaaft. Dat de luchtvaart de economie overeind houdt. Dit mág misschien zo geweest zijn in het verleden maar inmiddels draait de luchtvaart op subsidies en enorme belastingvoordelen. Dit is inmiddels dusdanig buiten iedere proportie gekomen dat de overheid samen met de luchtvaart-lobby nu nóg harder roept dat dit zo is, terwijl de harde cijfers anderzins uitwijzen. De Nederlandse belastingbetaler is de motor van de luchtvaart, zou eerder een waarheidsgetrouwe uitspraak zijn.

Sluit je aan en doe mee!

Er zijn nog veel meer redenen op te noemen waarom wij actieve leden goed kunnen gebruiken. Voor dat het écht te laat is en de F-35’s en Wide Body-jets over Drenthe heen scheren, je woon- en leefgenot letterlijk én figuurlijk verziekt wordt én verhuizen weinig meer oplevert omdat je huis zó sterk in waarde daalt dat je alleen nog met verlies kunt verkopen, wordt het tijd dat Drenthe wakker wordt én in actie komt. Inmiddels hebben wij leden vanuit een breed Drenthe; van Westerveld tot KoekangeRuinerwold en van Ruinerwold tot aan Emmen. Maar ook JIJ kan er bij en je actief inzetten om Drenthe schoon, groen en vooral STIL te houden, júíst voor de volgende generaties..!

Totaal: € -